U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De vierde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Petrus legt het krachtig gebeuren bij Cornelius in eenvoudige maar logische bewoordingen uit. Hij tekent hoe gelovigen wel moesten reageren op wat hier gebeurde. Dit overtuigde zelfs deze besneden gelovigen die zo van hun reglementjes hielden. Zelfs zij prezen God en ik prijs mee. Hun conclusie was dat God zelfs de heidenen bekering ten leven heeft geschonken.

Er gaat nu wel enige tijd voorbij voordat Petrus opnieuw nog eens terugkomt op dit gebeuren bij het huis van Cornelius. Het werd de daad van God waarin Hij aangaf hoe Hij nu omgaat met besneden en onbesneden gelovigen. Naarmate Petrus vaker terugdacht aan wat er had plaatsgevonden in het huis van Cornelius begon hij steeds meer de geweldige omvang van dit gebeuren te waarderen.

In Handelingen 15 komen we opnieuw deze wettische gelovigen tegen. Zij stonden erop dat niet alleen jood maar ook heiden besneden werd en de wet hield om zodoende gered te worden. Dit keer zijn deze wettische gelovigen in Antiochië waar ze met Paulus in aanvaring komen.

Handelingen 15: 1-2 Sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Als jullie je niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunnen jullie niet gered worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil.

Het is boeiend om hier gelijk op te merken dat Paulus en Barnabas dus niet leerden dat je besneden moest zijn om gered te worden. Het waren feitelijk enkele mannen uit Judea, die in Antiochië aankwamen die de broeders daar gingen onderwijzen dat tenzij je besneden bent je niet gered kan zijn.

Let nou eens op die titel ‘broeders’ in vers 1. Blijkbaar behoorden ze al tot de gemeenschap gelovigen. Het discussiepunt was dus niet het aanmelden tot die gemeenschap en gelovig worden. Het onderwerp was hoe je moest leven zodra je eenmaal een broeder oftewel een gelovige geworden bent.

Dit is nou echt weer typisch gedrag van dit soort mensen die ervan houden om via reglementen te leven. Ze trekken rond om anderen te vertellen welke reglementen ze moeten gehoorzamen en wat de consequenties wel zullen zijn als ze deze reglementen niet netjes opvolgen. Het is hier interessant om te zien dat Petrus dankzij zijn ervaring in het huis van Cornelius iets geleerd heeft. We zullen zien hoe die twee groepen hier samenkomen.

Paulus was van huis uit een zeer fanatieke Jood aan wie God ondertussen dezelfde waarheden als Petrus onderwezen heeft. Het resultaat hiervan was dat ze nu allen hierover bij elkaar kwamen om te praten. Ze zochten de oudsten van Jeruzalem om hierover tot eenheid te komen. In de volgende video zullen we dit onderwerp verder onderzoeken.

Het is ook opvallend dat het onderwerp hier niet draait om mensen die het blijde nieuws over Jezus nog niet gehoord hadden en hoe ze hen uit moesten nodigen voor het Koninkrijk. Nee! Het onderwijs hier heeft betrekking op mensen die al bekend stonden als broeders. Het draait hier ook niet om het bevorderen van algemene reglementen maar het is de wet van Mozes dat hier centraal staat.
In de volgende video zullen we weer verder gaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Vervolg