U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De vierde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Handelingen 11: 1-4 De apostelen nu en de broeders in Judea hoorden, dat ook de heidenen het woord van God aangenomen hadden. En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, verschilden zij, die uit de besnijdenis waren, met hem van mening, en zij zeiden: Jullie zijn binnengegaan bij onbesnedenen en hebben met hen gegeten. Maar Petrus begon hun alles in geregelde orde uiteen te zetten en zei:

Hier gaat het over kritische gelovigen uit de besnijdenis. Wat gebeurt het niet vaak dat wij onze eigen reglementen en voorschriften hebben. Dan doet God zelf plotseling iets en in plaats van dat we daar blij over zijn hebben wij kritiek. Dat is zo ongeveer wat hier ook gebeurde.

Deze besneden gelovigen waren behoorlijk kritisch over het feit dat Petrus naar het huis van Cornelius was gegaan en zelfs met mensen die niet besneden waren gegeten heeft. Hier zien we welke gevolgen de voedselvoorschriften voor het onderling verkeer tussen Jood en heiden hadden. Ze waren dus behoorlijk van streek omdat hij naar hen toe was gegaan en met hen gegeten had.

Het hele feit dat deze heidenen tot geloof in Jezus Christus waren gekomen en dat zij de Heilige Geest hadden ontvangen was voor deze besneden gelovigen slecht een ondergeschikt gegeven. Ze waren veel meer van streek dat Petrus de reglementen had overtreden: ‘O, gruwel aller gruwelen! Hij is bij hen binnengegaan en heeft met hen gegeten!’

Dit is zo’n typisch wettische reactie van mensen die reglementen liefhebben. De regel wordt omarmd terwijl de werkelijk belangrijke waarheid totaal geen aandacht krijgt. Laat ik dit nog eens herhalen. Reglementen geven je een superieur gevoel over anderen terwijl je de werkelijk belangrijke waarheid geen aandacht geeft. Dit is wat dit gedeelte heel helder neerzet.

We springen nu over een aantal teksten heen en gaan verder. Dit is wat Petrus deelt met deze besneden gelovigen.
Handelingen 11: 15-18 Toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals in het begin ook op ons. En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Indien nu God hun op volkomen gelijke wijze als ons de gave heeft gegeven op het geloof in de Here Jezus Christus, hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden? En toen zij dit gehoord hadden, kwamen zij tot rust en verheerlijkten God, zeggende: Zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven geschonken.

Petrus leg hier aan deze gelovigen uit dat hij nog maar net begonnen was te spreken of de Heilige Geest viel al op deze mensen van het huisgezin van Cornelius. Hij legt een verband tussen het ontvangen van de Heilige Geest en twee voorgaande gebeurtenissen.
Ten eerste verklaart hij dat dit gebeuren op precies dezelfde wijze plaatsvond als dat ze het zelf hadden meegemaakt op Pinksteren.
Ten tweede verklaart hij dat dit gebeuren hem herinnerde aan het onderwijs van de Heer. De Heer had tegen de discipelen gezegd dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. Cornelius had de Heilige Geest ontvangen exact op die manier die de Heer aan Zijn discipelen beloofd had.

Petrus rechtvaardiging voor zijn deelname aan deze gebeurtenis lag dus allereerst in de handen van God, die hen dit geschenk had geschonken. Vandaar Petrus antwoord: ‘hoe zou ik dan bij machte geweest zijn God tegen te houden?’

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende