U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De vierde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Dit is alweer de vierde video in de serie ‘Waarom heeft God de reglementen overboord gegooid?’ We zitten momenteel in een interessant moment van de geschiedenis in Handelingen 10.

We hebben gezien hoe God wonderbaarlijk aan het werk geweest is om deze ontmoeting van Petrus en Cornelius tot stand te brengen. Petrus had Cornelius verteld hoe een deel van het visioen dat hij ontvangen had hem te vrijheid en het inzicht gegeven had dat hij zomaar zonder enig bezwaar het huis van een heiden binnen kon gaan omdat als God iets rein verklaard heeft hij het niet meer onrein kan verklaren.

Het viel ons op dat Petrus hier een heel eenvoudige evangelieboodschap bracht. Sommigen van ons zullen wellicht zelfs wat moeite hebben met de boodschap zo simpel voor te stellen. Die eenvoudige boodschap was geworteld in het leven en de daden van Jezus zelf.

We zouden er nooit toe moeten komen iets te vertellen wat buiten de daadwerkelijke feiten van de heilsgeschiedenis omgaat. Deze eenvoudige boodschap wordt door God bekrachtigd in wat God doet voor Cornelius en voor allen die daar verder nog luisterden naar de boodschap en er ook hun geloof in stelden.

Wat hierna gebeurt is overduidelijk een groot werk van God en een grote zegen. Het is belangrijk om op te merken dat dit in geen enkel geval moet worden opgevat als iets wat Petrus deed. Dit wordt echt een harde noot om te kraken en het zal wel even tijd kosten om dit goed uit te werken. Laat me deze prachtige gebeurtenis met je delen.

Handelingen 10: 44-48 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Petrus was zelfs nog niet tot het slot van zijn boodschap gekomen toen de Heilige Geest zijn boodschap onderbrak. Dit is echt een pracht gedeelte voor diegenen die denken dat God hen nodig heeft in de prediking van het Woord. Misschien heb jij zelfs wel het gevoel dat God jou toch wel heel goed kan gebruiken. Nou, weet je, God gebruikt ons tot op een zeker punt. Maar het blijft toch altijd God zelf die de touwtjes in handen houdt. Het is en blijft een werk van de Heilige Geest in het leven van mensen.

De gebeden, maar ook de goede daden van Cornelius waren wel opgestegen naar God. Het gevolg is dat God Petrus stuurt om hem het eenvoudige blijde nieuws van het evangelie te brengen in Cornelius huis, zoals we al eerder opgemerkt hadden.

Zodra ze het goede nieuws gehoord en geloofd hebben schenkt God Cornelius en zijn huisgezin Zijn Heilige Geest. Dit is een groot werk en zegen van God. Petrus heeft nog altijd niet de geweldige betekenis van dit gebeuren en wat dit inhoudt voor onze relatie tot God volledig te pakken. Het zou mij niet verbazen als God hem ook dit weer drie keer zou moeten duidelijk maken voordat hij het eindelijk doorheeft.

Petrus leerde dat achter dit hele gebeuren een diepere betekenis zat dan wat je bij de eerste indruk zou denken. We zullen pas veel later het werkelijk volledige belang van dit gebeuren ontdekken. In het volgend hoofdstuk zullen we ontdekken wat Petrus zelf weet op te noemen van wat hij hiervan geleerd heeft.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende