U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De derde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Hallo, dit is weer Stephen Searfoss.
We beginnen nu aan onze derde video in de serie ‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Dit gaat een lange serie worden. Het is namelijk een onderwerp dat door veel verschillende Bijbelgedeelten in de Bijbel onderwezen wordt. Ik wil heel graag ruimschoots de tijd nemen om al de verschillende gedeelten ook door te nemen.

De voorgaande aflevering begonnen we in Handelingen 10. We namen enkele zaken door die daar plaatsvonden. Ik kan me voorstellen dat je je in het begin afvroeg wat dit nu met reglementen te maken heeft. Uiteindelijk ontdekten we dat het dit hoofdstuk handelde over voedselvoorschriften. Naar Petrus overtuiging waren die reglementen een behoorlijk belangrijk onderdeel van de wet van Mozes.

Voor alle duidelijkheid herhalen we enkele onderwerpen die in de vorige video al ter sprake kwamen. Mocht je de vorige, tweede, video nog niet bekeken hebben dan moet je dat beslist doen.

In de eerste acht verzen van Handelingen tien zien we dat Cornelius omstreeks drie uur ’s middags een gezicht krijgt, waarin hij heel duidelijk een engel van God ziet. Verderop in datzelfde hoofdstuk zien we in de verzen negen tot en met zestien Petrus in een soort trance raken, waarbij hij een stem hoort die hem zegt dat hij op moet staan om alle dieren te slachten en te eten.

Petrus had niet alleen behoort tot de twaalf discipelen van de Heer, maar maakte zelfs deel uit van de kern van drie discipelen. Hij had als zodanig veel bijzondere gebeurtenissen meegemaakt met Zijn Heer Jezus. Vandaar dat hij ook wanneer hij de stem van de Heer hoorde die stem gelijk herkende.

Wat hier plaatsvond was uitermate belangrijk. Je kan deze gebeurtenis niet zomaar aan de kant schuiven. Je hebt hier een engel die een boodschap had voor Cornelius. Bedenk daarbij dat het engelen waren die de geboorte van de Heer hebben aangekondigd. In Openbaringen worden veel gebeurtenissen aangekondigd door engelen.

Wat hier ook belangwekkend is, is dat God hier een gebeurtenis van weerskanten aankondigt. Hij werkt hier aan de kant van Cornelius om hem voor te bereiden op wat er komen gaat. Maar tevens werkt hij aan Petrus kant en wat we hier ook ontdekken is dat God hier aan Petrus inzicht werkt.

De reden waarom ik het belangrijk vind om hierover te spreken is omdat hier een totale omkeer van reglementen plaatsvindt. Het draait hier dan om de voedselvoorschriften uit de wet van Mozes.

Ik ben nu bij de afsluiting van de vorige video aangekomen. Het is hier uitermate belangrijk om op te merken dat Petrus hier de stem van de Heer herkent. Het was de Heer zelf die tegen Petrus zei dat hij wat God rein verklaard heeft, niet voor onheilig mocht houden.

Handelingen 10: 15 Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden.
De uitdrukking die hier gebruikt wordt ‘rein verklaard’ houdt letterlijk in dat het daarvoor nog niet rein was. Het is nu letterlijk gereinigd. Dat houdt in dat er een verandering heeft opgetreden in de status van deze dieren. Deze dieren waren vlak daarvoor nog niet rein en nu zijn ze gereinigd en God heeft dat gedaan.

Petrus zal later de exacte betekenis van deze verandering die hier plaatsvond verderop in Handelingen nog nader uitwerken. Het is dus niet iets wat ikzelf momenteel inleg in dit Bijbelgedeelte. Petrus zelf zal met een duidelijke uitleg komen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende