U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De tweede video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

God komt nu bovennatuurlijk tussenbeide om de andere kant van deze ontmoeting tot stand te brengen. Dat lezen we in het vervolg op deze geschiedenis in Handelingen.

Handelingen 10: 9-16 De volgende dag, terwijl dezen onderweg waren en de stad naderden, ging Petrus omstreeks het zesde uur [twaalf uur ’s middags] op het dak, om zijn gebed te verrichten.
Hij werd hongerig en verlangde te eten, en terwijl men iets gereed maakte, raakte hij in zinsverrukking, en hij zag de hemel geopend en een voorwerp neerdalen in de vorm van een groot laken, dat aan de vier hoeken neergelaten werd op de aarde; hierin bevonden zich allerlei viervoetige en kruipende dieren van de aarde en allerlei vogelen van de hemel.
Er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! Maar Petrus zei: Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was. En nogmaals voor de tweede keer, kwam een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden. En dit gebeurde tot driemaal toe, en direct werd het voorwerp weer opgenomen in de hemel.

Het is interessant om hier te zien dat God ook Petrus moest bewerken. Het inzicht van de apostel moest wat bijgesteld worden om hem voor te bereiden op deze gebeurtenis.

Cornelius leek gereed te zijn voor deze gebeurtenis zonder dat daar op het laatste moment nog wat aan voorbereid moest worden. Maar hier komt God tussenbeide om Petrus nog het één en ander duidelijk te maken. De manier van denken moest bij Petrus nog iets bijgesteld worden om dit alles te kunnen laten gebeuren.

Ondertussen vraag jij jezelf waarschijnlijk wel af wat dit alles nu te maken heeft met de vraag of God nu wel of niet de reglementen overboord gooit. Let dan eens goed op dat deze hele communicatie tussen God en Petrus handelt over reglementen. Om precies te zijn gaat het hier over de voedingsvoorschriften van Mozes.

In de aanpak van God is dit nog maar een kleine start van wat Hij de gelovigen zal gaan leren. Maar merk nu wel op dat we hier dus een begin maken met dit onderwerp van de reglementen.

Petrus is als Jood enorm geschokt dat de Heer hem opdraagt om dieren te slachten en op te eten, die naar de wet van Mozes onrein waren. Hij belijdt dat hij nooit iets gegeten heeft dat onheilig of onrein is. Een blaffende Petrus bijt gelukkig niet. Later zullen we zien dat hij ook erkent dat hij nooit in staat is geweest de wet te houden.

Het is boeiend om te lezen dat de stem die Petrus herkent als van de Heer uitspreekt: ‘Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden.’
De uitdrukking ‘Wat God rein verklaard heeft’ houdt in dat het daarvoor niet rein was.
(Mijn [Hein] commentaar: ‘rein verklaren’ is een weergave van zowel de NBG als de NBV. De Staten Vertaling heeft hier terecht ‘reinigen’.)

Nu, op dat moment van Handelingen 10, was het dus gereinigd. Dat betekent dus dat er op dat moment een verandering in status voor deze dieren was gekomen. We zien dat dit hier een belangrijke les moet zijn omdat God dit tot drie keer toe herhaalt. Het schijnt dat God wist dat Hij aan Petrus sommige dingen driemaal moest uitleggen. Ook na Zijn opstanding aan de kust van het meer van Tiberias vroeg de Heer hem driemaal of hij Hem werkelijk liefhad.

Opnieuw moet ik zeggen dat we hier alleen nog maar alleen een opzetje hebben, waar het ons onderwerp van de reglementen betreft. Op een volgende video gaan we hier verder op door en zullen we dieper ingaan op de wezenlijke betekenis van dit gebeuren. Het zal ons meerdere video’s kosten om te ontdekken hoe belangrijk dit was en de boodschap die hier aan vastzit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende