U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De eerste video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Hoe begrijpen we nu deze twee tekstplaatsen uit Mattheus en Efeze?

Een botte, maar helaas vrij algemene, manier waarop men ermee omgaat is dat er een keuze tussen deze teksten gemaakt wordt. We kiezen eentje die ons het beste uitkomt en daar houden we ons aan.

Stel dat wij de voorkeur hebben om ons aan de wet te blijven houden dan kiezen we voor het gedeelte uit Mattheus als uitgangspunt voor ons leven. Zodra iemand dan met het gedeelte uit Efeze komt schieten wij de tekst uit Mattheus op hen af. Daarmee is voor ons dan de kous af.

We nemen dus aan dat de ene tekst de andere volledig kan uitwissen, of we nemen aan dat de Bijbel een hele uitstalling van verschillende leringen heeft waar we zelf uit kunnen kiezen wat ons bevalt.

Zoals ik het begrijp is de Bijbel één samenhangend geheel. Natuurlijk kunnen we niet alle vragen beantwoorden en alle twijfels wegnemen, maar we kunnen wel de Bijbel zo logisch mogelijk onderzoeken, ervan uitgaande dat het Zichzelf niet tegenspreekt.

Bij de vraag of Jezus nu wel of niet de wet ontbindt, moeten we wat verder op de tekst zelf ingaan. We willen daarbij ontdekken wat er feitelijk plaatsvond tussen Jezus verklaring in Mattheus en Paulus uitspraak in Efeze. We gaan er vanzelfsprekend vanuit dat beide Bijbelboeken Gods werk waren en dat dan ook beide uitspraken geïnspireerd waren door de Heilige Geest.

We willen nu vanuit twee verschillende gezichtspunten kijken wat er tussen beide uitspraken gebeurd is.

In het boek Handelingen zullen we het bekijken vanuit het menselijk gezichtspunt van de apostelen en de gelovigen. Het menselijk gezichtspunt ligt binnen de ruimte/tijd werkelijkheid, waarin wij leven. Het handelt dan ook met die zaken die gezien en gehoord zijn, objectieve zaken.

In het boek Hebreeën zullen we het bekijken vanuit het gezichtspunt van God. Gods gezichtspunt handelt met geestelijke, hemelse zaken, die we alleen kunnen weten door de openbaring van God aan ons in de Bijbel.

Chronologisch gezien zouden we het eerst vanuit Gods gezichtspunt moeten bekijken. Het is echter een stuk makkelijker als we het eerst vanuit het menselijk gezichtspunt bekijken. Dat betekent dat we eerst naar het boek Handelingen gaan.

Dit was alleen nog maar een introductie op het onderwerp. Er komen nog heel wat video’s achter deze aan. Dit onderwerp heeft namelijk betrekking op enorm veel verschillende Bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Het is bevrijdend als we het eenmaal door hebben.

Denk ter afsluiting van deze eerste video in de reeks aan de Bergrede van Jezus.
Mattheus 5: 27-28 Jullie hebben gehoord, dat er gezegd is: Jullie zullen niet echtbreken. Maar Ik zeg jullie: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.
Wat God ons hier al gelijk leert is dat er een beperking aan reglementen is. Een verdere uitwerking komt in de volgende video’s.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende