U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De eerste video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Wellicht ben jij meer een leergierig en theologisch aangelegd persoon. Dan was waarschijnlijk de titel van deze video alleen al voldoende voor een vooringenomen standpunt.
Wat dat betreft ben ik blij dat je het toch nog tot dusver beluisterd hebt.

Je kan ook heel goed een christen zijn die Christus volgt via een bepaald stel regels. Ik wil jou dan heel graag de weg wijzen hoe God echt geestelijk leven werkt. Gemeenschap, heiligheid en eenheid met Hem zonder de afleiding door reglementen.

Natuurlijk zal ik in de eerste plaats moeten beginnen met aan te tonen dat God inderdaad de reglementen overboord gegooid heeft. Velen van jullie zullen het daar zo wie zo al niet mee eens zijn. Als we eenmaal op weg zijn zal ik je ook laten zien waarom God de regels overboord gegooid heeft.

Ik heb het op me genomen om veel lange Bijbelgedeelten in zijn totale samenhang aan jullie voor te stellen. Dat hebben we nodig om duidelijk te zien dat God de reglementen overboord gegooid heeft om een directe en transparante relatie met ons te hebben.

Voor zeer velen zal het hele idee een behoorlijk twistpunt zijn. Laat ik eerlijk zeggen dat ik dit niet naar voren breng omdat ik van strijd zou houden. Ik stel dit alleen voor de aandacht omdat dit het onderwijs van de Bijbel is dat ons in ware geestelijke gezindheid voert als gelovigen in Christus.

Als jij nu een Nieuw Testament gepakt hebt om na te gaan of God inderdaad de reglementen overboord gegooid heeft dan zal je al snel op uitspraken van de Heer Jezus zelf stuiten die aangeven dat de wet van Mozes van kracht zou blijven.

Mattheus 5: 17-19 Denk nou niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg jullie: Voordat de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, voordat alles zal zijn gebeurd. Wie dan één van de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk van de hemelen; maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk van de hemelen.

Ik ben iemand die de Bijbeltekst zo neemt zoals het bij de eerste aanblik voor de hand ligt dat het bedoeld moet zijn. Dit gedeelte is dan ook gelijk een behoorlijk goede reden om aan te nemen dat de wet er was om nooit weg te gaan. Het onderwerp ligt dan ook wat ingewikkelder.

Er zijn behoorlijk wat Bijbelgedeelten na Christus dood en opstanding die ons onderwijzen dat de wet niet van toepassing is op christenen. We gaan nu één zo’n gedeelte bekijken.

Efeze 2: 14-16 Want Hij [Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

(Onvertaalbare uitspraak met ‘our work cut out for us’.)
In Mattheus vertelt Jezus ons dat Hij niet gekomen was om de wet te ontbinden. Zo’n twintig jaar later schrijft Paulus ons echter dat Christus de wet buiten werking gesteld heeft.

Hoe begrijpen we nu deze twee tekstplaatsen die duidelijk elkaar lijken tegen te spreken als we de tekst simpel nemen zoals die er staat? Dit zegt allereerst veel over hoe wijzelf tegen de Bijbel aankijken, hoe we het proberen uit te leggen, hoe we het proberen toe te passen op ons leven en ons geloof.

(In de volgende vertaling passeren enkele manieren van uitleg de revue.)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende