U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Hallo, dit is de eerste video waarin we willen nadenken over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’
Daarvoor gaan we gelijk naar de Bijbel.

Colosse 2: 20-23 Aangezien jullie met Christus gestorven zijn aan de wereldgeesten, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat zijn allemaal dingen, die door het gebruik er helemaal aangaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient alleen maar tot bevrediging van het vlees.

Het kwam nogal onverwacht bij me binnen toen ik ontdekte dat ik geen relatie met God bezat op grond van een reeks reglementen. Ik voelde me verdwaald en ontwapend. Hoe kon ik nou een relatie met God hebben als daar geen specifieke lijst met reglementen was die ik volgens moest?

Ik was in die tijd zo’n twintig jaar toen ik Paulus brief aan de Romeinen onderzocht. Ik deed dit samen met een groep jongeren. Een groep ex-verslaafden en hippies die besloten hadden om Christus te volgen. Dat was in één van de achterbuurten van Mexico Stad.

We volgden het wijze beginsel van jonge wijn in nieuwe zakken.
Mattheus 9: 17 Men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden.
Markus 2: 22 Jonge wijn doet men in nieuwe zakken.
Lukas 5: 38 Jonge wijn moet men in nieuwe zakken doen.

Die wijsheid betekende voor ons dat we de Bijbel boek na boek en vers na vers onderzochten. We namen de Bijbelteksten naar wat ze op het eerste gezicht eenvoudigweg leken te zeggen. Het kostte me nogal wat tijd om me prettig te voelen bij dit gebrek aan regels als de basis van mijn relatie met God. Ik begreep uiteindelijk dat God direct in mijn hart kan kijken, zodat Hij wist hoe ik tegenover Hem stond.

Vanuit Zijn oogpunt waren de reglementen dus ook helemaal niet nodig. Ik begreep ook dat het volstrekt onmogelijk was om Hem voor de gek te houden met al mijn inspanningen voor Hem waar ik feitelijk niet eens het verlangen toe voelde. Vanaf dat moment begreep ik dat reglementen geen basis vormen voor een relatie met God. Ik nam aan dat iedereen die de Romeinenbrief gelezen had dit ook wel begreep.

Nu ben ik inmiddels zo’n dertig jaar verder en heb ik heel wat meer Bijbelboeken doorgenomen. Ik heb daarbij ontdekt dat de inwisseling van reglementen voor vrijheid geen ondergeschikte zaak is. Het is eerder de enige rationele manier waarop we geestelijk en naar waarheid een relatie met God kunnen hebben.

Ik heb echter ook ontdekt dat veel christenen nog altijd werken in hun poging een relatie met God op te bouwen. Ze proberen heilig te zijn, zoals Hij heilig is, gebaseerd op een stel regels.
1 Petrus 1: 16 Er staat immers geschreven: Jullie zullen heilig zijn, want Ik ben heilig.
Vrijheid is een angstwekkend idee voor deze gelovigen. Zo was het ook voor mij toen ik dit voor het eerst ontdekte.

Ik ben me ervan bewust dat als jullie dit lezen (horen) je heel goed een totaal ander idee kan hebben over dit onderwerp. Je bent misschien een ongelovige die er altijd vanuit is gegaan dat godsdienst en God zelf feitelijk een soort lijst is van regels wat je wel en wat je niet moet doen. Het zal een hele verrassing voor je zijn om te ontdekken dat dit niet het geval is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende