U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De elfde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Onder het eerste verbond kon men vrijwel onbeperkt blijven doorgaan met offers van bokken en kalveren. Christus ging volgens vers 12 echter niet dat hemelse heiligdom door met het bloed van bokken of kalveren. Het was zijn eigen bloed dat Hij offerde. Het was in het allerheiligste heiligdom dat Hij dit offer bracht en het was eens voor altijd.

Hier zien we dus het volledige plaatje waar ik al eerder naartoe blikte. God heeft dat heiligdom in de hemel honderden jaren voor de schepping van de wereld gemaakt (als je van tijd kan spreken voor de schepping). In elk geval was er in de tijd dat Mozes dit gezicht in de hemel kreeg al dat hemelse heiligdom gereed voor slechts die ene priesterlijke daad.

Die ene priesterlijke daad werd verricht toen Christus als de hogepriester naar de orde van Melchizedek dat heiligdom binnentrad om eens voor altijd Zijn bloed te offeren. Hij kwam daar niet binnen met het bloed van bokken en kalveren. Eens voor altijd bracht Hij in dit allerheiligste het offer van Zijn eigen bloed. Daarmee heeft Hij volgens vers 12 een eeuwse verlossing verworven.

Ik wil graag één van de lessen die ik hieruit ontvangen heb met jullie delen. We weten dat dit hele verlossingsplan al van voor de schepping van de wereld vaststond. Toch blijft het dat God een rechtvaardig God is die een rechtvaardige betaling voor de zonden nodig heeft. God wacht totdat Jezus komt en sterft op het kruis om het na zijn opstanding in dit hemels heiligdom aan de Vader te presenteren Dit is een heel formele zaak tussen de Vader en de Zoon.
(Mijn [Hein] opmerking: Misschien is het ten overvloede als ik zeg dat ik moeite heb met het opsplitsen van Vader en Zoon op deze manier. De Vader wordt in dit plaatje de boeman en de Zoon wordt de goedmaker. Het hele idee dat God genoegdoening zoekt is volgens mij al niet Bijbels. Een verwrongen godsbeeld dat het beeld van de liefde en genade van God ondergraaft.
Wat wel heel goed is, is dat het offer dus niet op Golgotha gebracht werd maar in het hemels heiligdom. Het offer is volgens mij de overwinning over de dood die aangetoond wordt doordat de Levende Hogepriester Zijn eigen bloed offert.)

Naar mijn mening vond dit offer plaats tussen de hemelvaart van Christus en Pinksteren. God kan de Heilige Geest sturen op de Pinksterdag omdat eerst aan Gods rechtvaardige eisen genoegdoening is gedaan. De heilige Hogepriester is mijn hemels heiligdom binnengegaan en heeft Zijn bloed geofferd dat voldoende is om een eeuwse verlossing tot stand te brengen. Nu kan ik de Heilige Geest sturen om op allen te verblijven die geloven.

Volgens mij is dit duidelijk een tussenperiode tussen de hemelvaart van Christus en de Pinksterdag Mijn persoonlijke voorkeur heeft het dat het exact op die Pinksterdag moet hebben plaatsgevonden. (Mijn [Hein] commentaar: zijn voorkeur. Dat is echt nergens op gebaseerd.)

We hebben het nu wel over Gods timing zoals dat past binnen onze eigen timing. Dat kan nogal eens heel verschillend lopen. Hij weet alles van tevoren nog voordat het gebeurt. Hij kan de hele geschiedenis zo van tevoren doorzien. Hij weet dus alles van tevoren.
Wij kijken als christenen naar de profetieën en dan zien we een doorgaande lijn tussen geschiedenis en profetie. Ergens daar op die Pinksterdag kwamen Gods timing en onze menselijke timing samen. Dat is als het ware Gods manier van zeggen dat de verlossing bewerkt is.

Ik hoop dat u gezegend bent en we zullen in de volgende video’s blijven onderzoeken hoe en waarom God de reglementen overboord heeft gegooid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina