U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De tiende video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Er is een kenmerkend verschil tussen het Oude en het Nieuwe Verbond.
Hebreeën 8: 10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis van Israël na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven,

Onder het Oude Verbond was de wet niet geschreven op de harten van de gelovigen en in hun denken.
Hebreeën 8: 11-12 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Jeremia 31: 33-34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent Yahweh! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt Yahweh; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

Wat een heerlijk Verbond is dit Nieuwe Verbond. God zal de ongerechtigheid vergeven en niet meer denken aan hun zonden. Hoezeer ik er ook van geniet om de Bijbel te bestuderen, toch moeten we goed beseffen dat we niet gered zijn door wat wij weten. We zijn gered door Gods werk.

Ik ben gered en een kind van God. Dat is niet omdat ik zondeloos ben. Het is omdat God mijn zonden niet meer gedenkt. Dat is alles door de genade van Jezus Christus.
Hebreeën 8: 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

In plaats van nu nog verder te lezen in het volgende hoofdstuk op deze video, stop ik nu hier. God zelf noemt dit verbond het Nieuwe Verbond. Als dit verbond nieuw is, betekent dat gelijk dat de wet een oud verbond is. Dat oude verbond is niet alleen maar oud, maar het is zelfs verjaard. Dat betekent dus dat het spoedig zou verdwijnen.

We hebben feitelijk nog steeds niet helder gekregen hoe deze veroudering, verjaring en ook verdwijning heeft plaatsgevonden. Als we verder gaan in deze serie zullen we in Hoofdstuk 9 & 10 hoe Jezus zelf de vervulling van de wet is.

Iedereen weet inmiddels wel al dat Jezus de profeten heeft vervuld.
Mattheus 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Iedereen citeert dit vers om aan te geven hoe Christus de profeten heeft vervuld. In de Hebreeënbrief hebben we inmiddels al gezien hoe Christus de vervulling is van de profeet Jeremia, vanuit hoofdstuk 31.

Christus sluit een Nieuw Verbond waarbij Hij het Oude Verbond terzijde schuift. Het Nieuwe Verbond is totaal anders dan het Oude Verbond.

Ik waardeer het dat jullie deze video’s bekijken. Ik bid dat ze een zegen mogen zijn voor jullie. Het Woord van God is krachtig. In de volgende video zetten we dit onderwerp voort.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende