U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De tiende video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Hier volgt een belangrijk principe. Sommige mensen zeggen: ‘We zijn uit genade gered en niet door de wet. Maar als je eenmaal gered bent’, maken zij je wijs, ‘dan ga je terug om die wet geheel en al te vervullen.’ Dat is nou totaal niet wat deze Hebreeënbrief hier leert. Die zegt nadrukkelijk dat als dat Nieuwe Verbond met de huizen Israël en Juda gesloten zal worden het totaal niets weg zal hebben van dat Verbond dat met hun vaderen gesloten is.

Jezus verandert ons dus niet alleen maar door de Heilige Geest tot nieuwe scheppingen, waarna Hij dan zegt: ‘Okay, nu moeten jullie nieuwe scheppingen weer terug om volgens die oude wet te leven’. Dat Nieuwe Verbond zal namelijk totaal niets weg hebben van het verbond dat Hij met hun voorvaderen gesloten heeft toen Hij hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden.

We hebben dus twee duidelijke punten voor hen die denken dat we nog altijd volgens de regels van het Oude Verbond moeten leven en dus alle reglementen en voorschriften moeten nakomen:
1. Ze begrijpen dus niet wat er feitelijk gebeurde bij de wetgeving
2. Ze begrijpen niet wat hier zo definitief in de Hebreeënbrief wordt onderwezen.

In vers 10 staat dan dat zij (het volk Israël) zich niet hebben gehouden aan het verbond. Of je het nu wilt of niet. Hieruit blijkt dat dit een tweezijdig verbond was, een verbond van werken. Zij waren verplicht zich te houden aan hun kant van het verbond.

Het Oude Verbond was: Ik doe dit als jij dat doet. De mens moest dus bepaalde zaken voor de Heer doen. Doen zij iets anders, dan zal de Heer ook iets anders doen. Per saldo was God dit getob uiteindelijk ook spuugzat. Natuurlijk wist Hij allang dat dit allemaal zou plaatsvinden, maar God geeft aan dat het allemaal voorbij is. In Jeremia spreekt God er zelfs over dat Hij van hen gaat scheiden.

Als ze God zo aan de kant zetten als Echtgenoot zou je verwachten dat Hij niets meer met hen te maken wil hebben. God komt echter met een Nieuw onvoorwaardelijk Verbond. Hier komen we echt uit bij de kern van deze videoserie. De vraag: ‘Waarom heeft God de reglementen overboord gegooid?’

Het punt bij de wet is niet zozeer dat Hij het overboord gegooid heeft. Veel mensen zullen hier graag over willen strijden om aan te tonen dat dit nog altijd een geldig strijdpunt is. Maar hier is het een feit. De vraag is echter: Waarom?

Hebreeën 8: 10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis van Israël na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven,

Het Nieuwe Verbond wil zeggen dat Gods wetten in hun verstand worden gelegd en in hun harten worden geschreven. Bij uiterlijke wetgeving (Oude Verbond) kon je makkelijk zeggen dat je de wet vervuld had: ‘Vorig jaar, Heer, ben ik van de 52 zondagen er 48 keer naar de kerk geweest.’

God ziet het hart aan. Hier volgt het vers dat daar volgens mij precies op slaat:
Hebreeën 4: 12-13 het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Hier geeft God aan dat het woord van God de overleggingen in ons brein en de gedachten van het hart weet te onderscheiden. Reglementen geven ons een verkeerd besef dat als wij maar gehoorzaam zijn we kunnen denken wat we maar willen denken. We kunnen onze offers brengen en onze feesten houden terwijl onze harten heel ergens anders mee bezig zijn.

God geeft aan dat dit anders ligt in het Nieuwe Verbond. Hij is de Almachtige, Alwetende en dus in het Nieuwe Verbond wil Hij deel uitmaken van het hart en van je diepste gedachten. Daarom zullen we in de komende video’s zien dat in Nieuwe Verbond het God zelf is die de gedachten en het hart heiligt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende