U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Leugen nummer acht is:
De Heilige Geest Overtuigt Ongelovigen Van Hun Zonden
Dat is een leugen. De Heilige Geest overtuigt ongelovigen niet van hun zonden omdat hun zonden het probleem niet zijn.

Zonden zijn de gedetailleerde misdragingen van een persoon die de Heer Jezus Christus niet kent. Deze details zijn juist aanwijzingen van het dieperliggende probleem. Dat diepere probleem is de zondenatuur waarmee ze geboren zijn. Ze zijn daarmee geboren omdat ze geboren zijn in het gezin van Adam.

De Heilige Geest gaat dus de ongelovigen niet overtuigen van hun specifieke zonden. Hij gaat hen overtuigen van de ene zaak, waar het om draait. Dat is het niet geloven in de persoon van Jezus Christus. Dat is het centrale probleem van hen, dat alles in hun leven aantast.

Johannes schrijft het volgende over het werk van de Heilige Geest:
Johannes 16: 8-9 Als Hij [de Heilige Geest] komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

Datgene waar de Heilige Geest een ongelovige dus van overtuigt is dat hij of zij niet gelooft in Jezus Christus. In verhouding daarmee doet eigenlijk al het andere er niet toe.

Een voorbeeld:
In het voortgezet onderwijs liep ik praktijk in een verpleeghuis. Een onderdeel van mijn verantwoordelijkheid was dat ik het lijk van een overledene in bad deed, helemaal schoon maakte en netjes aankleedde. Dan lagen ze keurig klaar voor de begrafenisondernemer om dat lichaam dan mee te nemen.
Ik scheerde die overleden oudjes, kleedde ze keurig aan, Ik zette hun lichaam vast in zo’n verzorgingsstoel. Als ze zo opgedirkt in de hal van het verpleeghuis zaten te wachten op de begrafenisondernemer, zagen ze er zo geweldig goed uit. Zo goed hadden ze er in jaren niet uitgezien.
Alles leek geweldig in orde met deze oudjes. Ze hadden slechts één gigantisch probleem. Ze waren dood!

Zo is de toestand van een ongelovige ook eentje van een geestelijke dood. Je kan het wel vergeten dat zo’n ongelovige overtuigd zou kunnen raken van zijn verslaving aan drugs of alcohol, of van een overspelig gedrag.

Als iemand Christus niet kent dan is er slechts één alles omvattende nood in dat leven. Die nood is hun ongeloof. Het hele idee dat de Heilige Geest een ongelovige overtuigt van zijn zonden is puur een leugen. De Heilige Geest zal een ongelovige slechts van één zaak overtuigen. Dat is hun ongeloof in Jezus Christus.

Ieder van ons kent wel iemand die Jezus Christus nog niet kent, iemand die zijn vertrouwen nog niet heeft gesteld op Zijn werk. Laten we voor hen bidden. Niet dat ze overtuigt zullen worden van hun dronkenschap of drugsgebruik of immoreel gedrag of wat dan ook. Laten we bidden dat de Heilige Geest hen overtuigt van hun ongeloof. Dat is namelijk hetgeen Hij doet.

Als we zo voor deze nood bidden, dan passen we de waarheid van de Bijbel toe die hen werkelijk bevrijdt en ook ons in de vrijheid stelt in onze eigen wandel in genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende