U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Leugen nummer 66 is dat we gezegend zullen worden wanneer we tienden geven. Nu heb ik echt een behoorlijk heet hangijzer te pakken met dit onderwerp ‘Tienden Geven’. Dit is namelijk iets dat vrijwel over de hele wereld in de hedendaagse Nieuws Testamentische gemeenten onderwezen wordt.

Het is echter zo dat het idee dat wij gezegend zullen worden omdat we tienden geven puur en zuiver onderwijs is dat in het Oude Testament thuishoort. We horen nogal veel prediking over tienden geven in plaatselijke kerken en ik veronderstel dat dit zo onderwezen wordt omdat de voorgangers oprecht geloven dat dit het onderwijs van de Bijbel is.

Ik denk echter dat we niet helemaal open en eerlijk zijn wanneer we zouden ontkennen dat we er zelf aardig wat belang bij hebben om de Bijbel op deze manier uit te leggen. Ik wil hiermee niet beweren dat iemand hierin willens en wetens oneerlijk is of dat men bijbedoelingen heeft met deze verkondiging.

Het enige dat ik wel aangeef is dat iedereen de Bijbel leest door zijn eigen bril. Ik denk ook dat er nogal eens een achterliggende oorzaak zit in de reden waarom we bepaalde Bijbelgedeelten op een bepaalde manier lezen.

Dit zit er zeker bij als het over dit onderwerp ‘Tienden Geven’ gaat. In het bijzonder wat ze wel de ‘Tienden Voorraadschuur’ noemen, dat is het tienden geven ten behoeve van het voortbestaan van de plaatselijke kerk. Daar zit echt wel een bijbedoeling achter. De waarheid is echter dat we echt niet gezegend worden omdat we tienden geven.

Nu we hier toch over bezig zijn, wist je dat als je teruggaat in dat Oude Testament die gelovige Joden toen niet alleen die tien procent gaven? Als je echt al de verschillende tienden bij elkaar optelt kwam je wel op ruim 22 %, wat ze echt gaven. Als zij dus slechts 10 % gaven beroofden ze nog altijd de Heer volgens Maleachi.
Maleachi 3: 9-10 Met de vloek zijn jullie vervloekt, en Mij beroven jullie, ja jullie het hele volk. Breng de hele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zal zijn in Mijn huis; beproeft Mij toch daarmee, zegt Yahweh Zebaoth, of Ik dan niet voor jullie de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over jullie uitgieten.

Er is, denk ik, in de hele Bijbel geen ander vers te ontdekken waarmee de mensen er zo van langs hebben gekregen als met dit vers. De waarheid is dat we in de dag van genade leven. Onze praktijk is dan ook geven vanuit genade.

Geloof ik in het schenken aan onze kerk? Ja! Geloof ik dat we gul mogen zijn in ons uitdelen? Jazeker! Genade zal je echt niet tot minder in staat stellen als waar wetticisme je toe kan leiden!

Nu zul je me misschien onderbreken met: ‘Ja, maar wacht nou eens Steve. Volgens jou is tienden geven dan wel Oud Testamentisch, maar met gaf allang tienden al voordat de wet gegeven was’. Ja, dat is waar. Men bracht ook al dierenoffers voordat de wet gegeven was. Maar ik ken niemand in de kerk van tegenwoordig die erop staat dat we dieren zouden offeren.

We leven in een tijd van genade waarin we door Christus liefde in ons zelf worden gemotiveerd tot het geven. De waarheid is als volgt: Het tienden geven in het Oude Testament was een soort belasting. Het was geen schenking! Het was een belasting, die men moest afdragen.

Heel vaak hebben mensen nog altijd diezelfde wettische instelling waar het ons geven betreft. Men denkt dat men tien procent van het inkomen moet afstaan. Ik heb zelfs sommigen horen beweren dat God op die manier degene die een eed zweert bestraft.

Men is bang dat als je geen tienden geeft je vriezer het zal begeven, je auto plotseling mankementen zal vertonen, je kinderen ineens beugels zouden moeten dragen en nog meer van die onzin. Feitelijk betalen ze verzekeringsgeld als ze hun tienden geven.

Soms als je naar de manier waarop gelovigen hun tienden geven kijkt, krijg je indruk dat ze gegijzeld worden door God: Ze kunnen maar beter over de brug komen met het losgeld of anders zal God hen iets heel ernstigs laten overkomen.

Nee echt, we hoeven echt niet bang te zijn voor de bevrijding van deze Oud Testamentische mentaliteit wat tienden geven betreft! Als we namelijk echt van de Heer Jezus Christus houden dan hebben we het verlangen om te geven.

We willen dolgraag geven aan het werk van de Heer. Dat is dan ook de reden waarom we geven: Omdat we liefhebben! Het hele idee dat we gezegend zouden worden omdat we tienden geven is puur een leugen!

Wij geven omdat we de liefde van Vader ontvangen en de gezindheid van Jezus Christus bezitten. Daarom zit het ook in onze natuur om te geven. Ik kan je dan ook verzekeren dat je een stuk guller en een heel stuk blijmoediger zal zijn in het geven in tegenstelling tot het met tegenzin toch maar geven vanuit een dicht toegesloten tienden gevend hart.

Wij geven omdat we liefhebben. Dat is een waarheid dat je volledig bevrijdt in jouw eigen wandel in genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende