U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Leugen nummer 49 is dat berouw Gods goedheid ons leven binnenbrengt. Als we berouw hebben komt Gods goedheid naar ons toe. Niets kan verder afstaan van de waarheid. Dat is zo Oud Testamentisch als ook maar enigszins mogelijk is.

Vanwege het volbrachte werk van Jezus Christus op het kruis is de waarheid nu volkomen het tegenovergestelde daarvan. Het is Gods goedheid die bij ons berouw uitwerkt.
Romeinen 2: 4 Verachten jullie de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseffen jullie niet, dat de goedertierenheid van God jullie tot boetvaardigheid leidt?
Hier lezen we heel duidelijk dat Gods goedertierenheid, oftewel Gods genade, ons tot boetvaardigheid leidt. (Dat is een oud woord voor berouw.)

De criticasters op de boodschap van genade vragen nogal eens welke plaats de boodschap van berouw inneemt in onze verkondiging. Ik zal je aangeven welke plaats het inneemt. Het is het resultaat van Gods liefde en verbazingwekkende genade.

Wanneer we de onvoorwaardelijke liefde van God en Zijn oneindige genade ten opzichte van ons verstaan, dan ligt daarin voor ons de aanleiding om berouw te hebben. Wat is berouw? Berouw is slechts onze ommekeer tot in Gods gerechtigheid. Het is een 180 graden omkeer in ons denken.

De reden waarom zoveel mensen in de hedendaagse kerk worstelen met het hele idee van berouw en tevens de oorzaak waarom er zoveel over gepreekt en onderwezen wordt is omdat ze in zichzelf niet de bekwaamheid kunnen vinden om tot berouw te komen.

De reden waarom ze die bekwaamheid niet kunnen vinden is omdat ze een verkeerd en vaag idee hebben over de liefde en genade van God, die naar hen uitgaat. Zelfs berouw is een geschenk van God.
Handelingen 5:31 Hem [Christus] heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een Leidsman en Heiland om Israel bekering en vergeving van zonden te schenken.
Handelingen 11:18 Zo heeft dan God ook de heidenen
de bekering tot in het leven geschonken.

Dit geschenk van berouw wordt in en door ons tot uitdrukking gebracht naarmate we meer begrip krijgen voor de grote liefde die onze hemelse Vader voor ons heeft. Dus het hele idee dat berouw leidt tot Gods goedheid in ons leven is puur een leugen. Het is volkomen het tegenovergestelde van wat waar is.

De waarheid van het Nieuwe Verbond is als volgt: Gods goedheid, Zijn genade voor jou, zal in jou het verlangen en de bekwaamheid stimuleren tot berouw. Dat is het goede nieuws dat jou bevrijdt in je eigen wandel in genade.

(Mijn (Hein) Commentaar: Steve tekent hier een volkomen juiste lijn van hoe genade werkt tijdens het Nieuwe Verbond. Het Lichaam van Christus is het geheimenis dat buiten welk verbond dan ook staat.
Romeinen 9:4 Zij zijn Israëlieten, van hun zijn …… de verbonden.
Efeze 2:12 uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden van de belofte,
Berouw en bekering zijn kenmerken van Gods handelen met Israël en de volkeren. Ook tijdens dat profetisch programma is het God zelf die dit alles tot stand zal brengen. Ook dan handelt God dus in genade.
In Gods handelen met het huidige Lichaam van Christus blijven deze kenmerken achterwege.
Het is goed om te zien dat God gedurende geheel Zijn plan vanuit genade werkt en dit niet alleen beperkt to de huidige huishouding van het geheimenis.)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende