U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Martin Zender Interview 2b - Concordant Broadcasting

Martin Zender
Ik kan soms zo gefrustreerd worden over de uithangborden van de kerken.

Ted Alm
Die kunnen nogal eens behoorlijk negatief zijn, nietwaar?

Martin Zender
Dat zijn ze zeker. Ik zag er eentje waarop stond: ‘Gehoorzaam het vierde gebod’. (Dat is de sabbatsrust) Met andere woorden ‘Maak een beetje voort om hier binnen te komen, anders raak je geheid in de problemen’. Ik zou veel liever een uithangbord lezen waarop staat: ‘Al kom je nooit meer in ons gebouw, toch houdt God van je’.

Je ziet een heleboel borden aan de kerk, waarop staat: ‘Het loon van de zonde is de dood’ (Romeinen 6: 23).

Ted Alm
Morgen is betaaldag.

Martin Zender
Ja, het loon van de zonde is de dood. Het vervolg van dit vers zegt dat de genade, die God schenkt, het eeuwige leven is in Christus Jezus, onze Heer. Je zou toch mogen verwachten dat de kerk zo’n uitspraak correct zou weergeven. Dan zouden ze verkondigen dat zonde hen niet langer weg zou houden bij God. Dat is nog eens een boodschap. Daar zou ik de mensen mee naar mijn kerk trekken.
Ik zou de mensen geen gouden bergen beloven om hen dan uiteindelijk met zand in de handen en verwarring achter te laten.

Ted Alm
Bij ons is Martin Zender. Hij is de schrijver van het boek ‘Kerkverlating Zonder Godverlating’.
Het boek is uitgegeven door Starky & Hardman.

Martin Zender
Stark & Hardman.

Ted Alm
Stark & Hardman. Ik zie hier dat je het boek hebt opgedragen aan je zuster. Waarom heb je dat gedaan?

Martin Zender
Omdat ze behalve mijn vrouw ook nog mijn maatje is. We hebben samen de Heer gevonden. Veel van onze wandel en ons geloof loopt nu al jaren parallel. Ze groeide net als ik op in de Katholieke Kerk. We zijn er allebei gelijktijdig uit gekomen. De Geest van God heeft ons echt uit die stoelen gesleurd.

Ted Alm
Vind je dat de mensen jullie voorbeeld moeten volgen door ook uit elk ander kerkgenootschap weg te gaan? Misschien dat je ook andere mensen hebt ontmoet die andere kerken verlaten hebben?

Martin Zender
O ja, mensen verlaten niet alleen de Katholieke Kerk. Ze verlaten met name de wat strengere soorten kerk. Voor mij is de Katholieke Kerk ook een strenge kerk, net als de Lutherse.
Als mensen zo’n strenge kerk verlaten vertrekken ze vaak naar de Pinksterkerken. Daar is natuurlijk veel meer te beleven. Men trekt de stoelen uit elkaar en ze hangen aan het plafond te bungelen en ze dansen in het rond. Ze denken dat dit het nou echt helemaal is, dat dit het antwoord is.
Wanneer deze mensen verder zullen zoeken zullen ze ontdekken dat dit helemaal niet het antwoord is. Er is enorm veel emotie, maar weinig inhoud. Ik verwacht dat de mensen daarom ook die kick zullen verlaten. Ik denk dat het een onderdeel van hun ontwikkeling is.
Ze verlaten de strenge godsdienst, de godsdienst van hun voorvaderen, en gaan naar een wat vrijere soort godsdienst. Als ze daar geen echte antwoorden zullen vinden trekken ze verder. Dat begon met de babyboomers. Ze verlieten de kerk van hun ouders om hun individueel geloof in de Pinksterkerk te vinden. Uiteindelijk komen ze tot het besef dat ze daar ook niet vinden wat ze zoeken.
Het probleem is dat een grote groep echte zoekers binnengehaald zijn door de New Age beweging. Veel mensen denken namelijk dat het de keuze is: De georganiseerde godsdienst of leven zonder Jezus. Men ziet niet dat er leven in Christus is buiten het instituut. Men ziet niet dat je het instituut kan verlaten en toch leven in Christus bezit. Daar is nou juist mijn boek voor bestemd om mensen te helpen dit door te krijgen. Je kan geestelijk echt bloeien in Christus buiten de kerk.

Ted Alm
In sommige kerken roepen de kerkleden hun voorganger als er iets voor hun naaste of vriend gedaan moet worden. Ze beginnen er zelf niet aan. Ze vertrouwen op de voorganger die alles voor hen doet.

Martin Zender
Precies. Nou kan de voorganger best een wijs mens zijn. Dat is op zich natuurlijk een goede zaak. Maar ik ken mensen die wel kunnen praten met vrienden maar niet met de voorganger. Ze hebben dan het gevoel dat ze niet de officiële weg bewandelen omdat die vriend niet bevoegd is. Hij heeft geen diploma aan de muur hangen en er staan geen officiële letters achter zijn naam. Die vriend kan dan toch nooit die wijsheid van de voorganger bezitten?
Weet je, dat zit zo fout in elkaar.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende