U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Martin Zender Interview 1b - Concordant Broadcasting

Martin Zender
Ik ben een medezoeker.

Ted Alm
Okay.

Martin Zender
Ik ben een medegelovige. Ik hou van de Heer Jezus Christus en ik wil meer over Hem weten. Ik zit in hetzelfde schuitje als mijn lezers. Dat maakt mijn boek zo aantrekkelijk, denk ik.

Ted Alm
Dus je noemt jezelf geen atheïst of New Ager. Je gelooft echt in Jezus Christus als je persoonlijke Redder?

Martin Zender
Ja, daarom is het ook best lastig om met deze titel van het boek aan te komen. Ik wilde aangeven dat het instituut duidelijk tekort schiet. Maar ik wilde geen verkeerde voorstelling van mezelf geven, alsof ik niet in God zou geloven of dat ik één of ander soort atheïst zou zijn. Het draait erom hoe we de kerk kunnen verlaten zonder God te verlaten.
Ik geloof inderdaad dat Jezus Christus mijn persoonlijke Redder is. Ik hoor alleen niet bij die club die pretendeert alle rechten op Hem te bezitten.

Ted Alm
Wat is er zodanig mis met die club die de rechten op Hem zich toe-eigent dat jij ertoe komt om er een boek over te schrijven.

Martin Zender
Ik denk dat elke godsdienstige organisatie wel beweert dat zij het zijn: ‘Wij bezitten de antwoorden’. Ik denk dat de christelijke godsdienst hierop geen uitzondering is. Het is zo makkelijk voor ons om met de vinger te wijzen naar bijvoorbeeld de Islam. De laatste tijd staat de katholieke godsdienst weer behoorlijk in de schijnwerper.
Elke godsdienst heeft echter één belangrijke overeenkomst. Dat is hoe de mens de liefde van God kan verwerven, verdienen. Wat is bijvoorbeeld het verschil, of we nou elke dag ons tot Mekka moeten richten, of dat we elke dag ons op een bepaalde manier moeten gedragen? Of dat we op een bepaalde manier moeten geloven om in Gods gunst te komen?
Voor mij is het evangelie dat God in Zijn Zoon het probleem van de zonden van de wereld heeft opgelost. Er is nu dus geen enkel struikelblok meer om gered te worden.

Ted Alm
Bij de georganiseerde godsdienst bestaat er grote zorg dat mensen zoals jij plus de informatie die je verspreidt d.m.v. bijvoorbeeld dit boek, dat het in handen van de leden binnen hun gemeenschap zal komen. Wellicht dat het geloof van die leden niet gezond genoeg is, waardoor ze na dit te hebben gelezen van hun geloof zullen afvallen. Heb jij geen enkele zorg voor deze mensen?

Martin Zender
Weet je, ik hoorde je interview met de vorige gast. Men zegt precies hetzelfde over de beweging van het thuisonderwijs. Men is ervan overtuigd dat zodra je de kinderen uit de instituten haalt dat ze dan overgelaten zijn aan golven van onwetendheid en dat het verschrikkelijke kinderen zullen worden die totaal niet sociaal zullen zijn. Ik denk dat je hier precies dezelfde angst hebt.
Als we de mensen uit de instituten halen, dan moeten het wel plotseling hele goddeloze mensen worden. Precies hetzelfde gebeurde er toen de apostel Paulus op het godsdienstig wereldtoneel verscheen met zijn boodschap van genade. Hij begon te onderwijzen dat we gered waren van zonde en dood los van de wet van Mozes. Ik kan je verzekeren dat de mensen op dat moment precies hetzelfde gezegd zullen hebben: ‘Paulus, je kan de mensen niet bij de wet weghalen. Dat houdt hen juist in het gareel. Hierdoor blijven ze rein. Als we ze allemaal voor de genade zouden werpen dan is niet meer te zeggen wat er zal gaan gebeuren.’
Weet je, ik geloof dat genade een macht is die in staat is om mensen te behoeden en te bewaren. Als we de indruk wekken dat we daarvoor de mensen wel binnen de instituten moeten houden, dan zitten we op dezelfde golflengte als de Farizeeën. Het is ook precies wat de Katholieke Kerk vond in de Middeleeuwen. Zij kweekten de angst dat als ze hen zouden verlaten dat ze dan verloren waren.
Dat is de macht van het instituut dat men denkt niet tot God te kunnen komen los van hen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende