U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Martin Zender Interview 1a (Vervolg) - Concordant Broadcasting

Ted Alm
Ik neem dan aan dat het op de oordeelsdag niet zo veel zal uitmaken hoe vaak je naar de kerk bent geweest?

Martin Zender
Daar heb je helemaal gelijk in. Het draait om Jezus Christus in het hart.

Ted Alm
Heb je een bepaalde geestelijk trend in Amerika ontdekt dat de mensen weghaalt uit de officiële kerken en in een vrijere vorm van aanbidding leidt?

Martin Zender
Ja, dat heb ik zeker wel ontdekt. Je ziet ’t in de onderzoeken in de kranten en ook in aparte artikelen, zoals recent in de Washington Times. Het is een fenomeen dat zelfs niet aan de vrijzinnige pers voorbijgaat. Mensen verlaten de instituten. Natuurlijk zijn de kerken in paniek. De georganiseerde christelijke kerken kijken hier tegenaan als iets slechts. Natuurlijk nemen zij graag aan dat het iets slechts is en in sommige gevallen is dat ook zo.
Je ziet een aardige groep gelovigen de New Age beweging inspringen. Volgens mij is er vooral na 11 September een groeiend verlangen naar antwoorden. Mensen zoeken naar werkelijke troost. Om eerlijk te zeggen denk ik dat ze die niet in de instituten vinden.
De instituten kunnen je een omarming geven en een donut. Maar als het echt op antwoorden op de moeilijke vragen aankomt blijkt zelfs Billy Graham geen antwoorden te kunnen geven. Hij kon niet zeggen waarom dit plaatsvond, waarom er kwaad is. Hij kon ook niet duidelijk maken wat er met deze mensen gebeurde. Hij stond voor een Nationaal forum. Dat is toch een grandioze mogelijkheid. Mensen kijken op naar zo’n man Gods en hij had geen antwoorden op de meest fundamentele vragen die mensen kunnen hebben, namelijk ‘Waarom is het kwaad er?’.
Dit zijn de antwoorden waar de mensen tegenwoordig naar op zoek zijn en ze vinden ze niet in de instituten.

Ted Alm
Hoe kan het nou helpen, wat dat betreft, als je uit het instituut stapt? Misschien kan je wat verhelderen wat je bedoelt te zeggen, als dat mogelijk is.

Martin Zender
Het allereerste wat er gebeurt is dat je ontsnapt aan het spoor waar je in loopt. Er is echt geen enkele denominatie die geen bepaald geestelijk spoor volgt. Ze hebben allemaal een bepaalde manier waarop je moet geloven. In elk geval word je aangemoedigd om op die manier te geloven.
Nou is elke denominatie weer anders. Het eerste wat er dus gebeurt is dat je onttrokken wordt uit de menselijke invloed, dat zich uit in hun traditionele onderwijs. Net zoals in de dagen van de Farizeeën hebben we veel instituten die meer geven om de tradities dan om de waarheid.
Die invloed is verwijderd wanneer iemand het instituut verlaat. Nu kunnen ze zelfstandig gaan nadenken. Veel mensen doen dat helemaal niet. Het lijkt me dat als ze er alleen voor staan dat ze dan wel zelfstandig zullen moeten denken.
Ik zeg dus niet dat we hun denken leegmaken. Ik zeg dat het nu de tijd is dat God tot hen kan spreken en zij op zichzelf de Bijbel kunnen onderzoeken. Zo leren ze meer over de ware God.

Ted Alm
Waarom zou iemand moeten luisteren naar wat Martin Zender te vertellen heeft in ‘Kerkverlating Zonder Godverlating’?

Martin Zender
Omdat ik net zo ben als zij. Ik ben gewoon een doorsnee jongen. Ik heb zelf in zo’n instituut gezeten. Ik heb geleden onder het instituut. Ik heb mijn hele leven verkeerde opvattingen gehad. Ik heb de schuld van de zonde gevoeld. Ik heb gepiekerd over de vraag of mijn volgende zonde me totaal van Gods liefde zou verbannen. Ik ben dus een zoeker.
Het ene punt waarin dit boek van de alle andere verschilt is dat ik geen kerkelijk ros bereidt om de mensen te vertellen hoe het allemaal hoort te zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende