U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Martin Zender Interview 1a - Concordant Broadcasting

Kom op, zet die muziek eens uit als je het niet erg vindt.
Ik wil vandaag eens iets anders doen, mensen. Ik neem jullie mee naar een telefonisch interview die ik in 2001 deed met Ted Alm van WWJC in DeLuth Minnesota.
Ik denk dat dit wel eens een hulp zou kunnen zijn betreffende het onderwerp ‘Kerkverlating Zonder Godverlating’.
Dit is deel 1. Ik spreek kort nog even met jullie na, na dit eerste deel. Dan draai ik deel twee morgen. Dit wordt dus Ted Alm van WWJC uit DeLuth Minnesota in 2001, plus jullie ondergetekende (Martin Zender).

Ted Alm
En weer een hartelijk welkom terug deze dinsdagochtend. Onze volgende gast is Martin Zender. Een bekend schrijver die nogal kritisch commentaar op zijn werk kreeg in de Chicago Tribune, The Atlanta Journal en andere kranten. Hij is presentator van een talkshow in Cleveland, Ohio. Dan geeft hij nog een nieuwsbrief uit en hij is de schrijver van het boek ‘Kerkverlating Zonder Godverlating. Zeven Redenen Om Uit Het Doosje De Springen’.
Martin Zender, welkom in het programma.

Martin Zender
Dankjewel Ted. Goedemorgen.

Ted Alm
Goed om je in het programma te hebben. Wat heeft je ertoe gebracht om het boek ‘Kerkverlating Zonder Godverlating’ te schrijven?

Martin Zender
Het feit dat veel mensen in de wereld en in ons eigen land denken dat je wel naar de kerk moet gaan.
Geestelijk misbruik komt op veel verschillende manieren. Ik denk dat er veel geestelijke mensen in deze wereld zijn die een relatie met God hebben. Zij krijgen echter te horen dat je geen relatie met God kan hebben tenzij je lid bent van één of andere kerk of een instituut.
Mijn boek richt zich tot die mensen met de boodschap dat je niet alleen een relatie met God kan hebben buiten het doosje, oftewel het instituut, maar dat de Bijbel dat zelfs aanmoedigt.
De Bijbel geeft duidelijk de voorkeur aan een freelance wandel met God.

Ted Alm
De mensen verwijzen vrij regelmatig naar een Bijbeltekst die aangeeft dat als je niet naar de kerk gaat, dat je dan de samenkomst nalaat.
Hebreeën 10: 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Hoe past dit vers in jouw uitspraken?

Martin Zender
Er is zoveel, Ted, in dat vers ingelezen. Het enige dat dit vers zegt is dat we de bijeenkomst niet zouden verzuimen. Er staat in elk geval niet hoe vaak dat moet plaatsvinden. Er staat ook niet met wie je samenkomt. Er staat ook geen wanneer, waar of hoe.
Dit vers wordt gebruikt als een stok achter de deur en wat dat betreft is het gewoon misbruikt. De inhoud van dit vers staat niet buiten je ontmoeting met vrienden of je ontmoeting met mensen in het winkelcentrum of als je samenkomst om de Bijbel te bestuderen of welke redenen je ook hebt om samen te komen.
Dit vers is niet voor gecodeerd betrekking hebbend op het instituut.

Ted Alm
Maar hoe krijg je het dan voor elkaar dat die mensen veilig binnen de perken blijven? Er komen dan mensen ongecontroleerd bij elkaar. Ze hebben niets of niemand die op ze toeziet. Hoe hou je die mensen dan binnen het doosje?

Martin Zender
Jezus Christus. De Geest van Christus. Ik denk dat men veel veiliger buiten het instituut is dan er binnen.

Ted Alm
Hoe kom je daarbij?

Martin Zender
Omdat er, volgens mij, zoveel huichelarij binnen het instituut is. Mensen leren er de verkeerde dingen over God. Ik was bijvoorbeeld opgevoed in de Katholieke Kerk. Mij is geleerd dat Jezus Christus leefde in dat kleine gouden kastje achter het altaar. God stond altijd klaar met Zijn oordeel en woede. Ik hoorde nauwelijks iets over Zijn genade. Ik denk dan ook dat mensen makkelijker een beeld krijgen van de ware God buiten dat doosje, dat instituut.
Je zorg is begrijp ik wel. Ik zie ook wel dat mensen de verschillende instituten verlaten. Maar daarmee wil ik niet beweren dat die mensen nu helemaal geen Hoofd meer hebben. Ik geloof dat Jezus Christus nog altijd hun Hoofd is. De bron van hun informatie wordt nu de Bijbel zelf en de Heilige Geest. En ik denk dat je wel met me eens zult zijn dat die twee zaken best wel een bestaansrecht hebben en zelfs kunnen bloeien buiten al die instituten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende