U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Genade Werkt Niet Voor Jou

Parafrase Galaten 3: 1
O jullie, jullie, idiote Galaten!
Heeft iemand jullie betoverd?
Hebben jullie je gezond verstand helemaal overboord gegooid?
Het is namelijk overduidelijk dat jullie de gekruisigde Christus totaal niet meer voor de aandacht hebben!

Parafrase Galaten 3: 2
Okay, ik wil wel eens weten,
Hoe is jullie nieuwe leven nou eigenlijk begonnen?
Nou?
Was dat te danken aan het feit dat jullie jezelf over de kop gewerkt hebben om het God naar de zin te maken?
Of was het slechts een geloofsreactie op Gods boodschap?

Parafrase Galaten 3: 3
Blijven jullie nou nog steeds doorgaan met die idioterie?
Het zijn namelijk alleen de dolgedraaide figuren die denken dat ze wat door God in gang gezet is, zelf in eigen kracht kunnen afmaken.
Als je toch niet slim of sterk genoeg was om het te beginnen, hoe denk je dan wel te kunnen afronden?

Daarom zeggen we op grond van Galaten 3 nu tegen jullie allemaal:
‘Jullie allemaal, die zo enorm fanatiek je best doen om toch maar heilig te leven. Jullie spannen je zo intens in om toch maar godvruchtig hier te leven. Het maakt gewoon helemaal niks uit wat voor toegewijde taal je ook mag gebruiken. Aan jullie moeten we helaas deze woorden uitspreken: Nu, Werkt Genade Niet Voor Jullie!’

Genade werkt niet voor jullie! O, o, o, begrijp me niet verkeerd! Jullie zullen gigantisch geweldige werken verrichten: Strak! Gewiekst! Geweldig! Indrukwekkend! Uitmuntende werken! Het zal echter allemaal slechts een zogenaamd evangelie zijn door mensen gefabriceerd. Je kinderen trappen daar niet in en eigenlijk jijzelf ook niet.

Je schreeuwt het uit: ‘Je hebt het recht niet! Dit kan je niet zeggen! Hoe durf je zoiets te beweren?! Ik ben een man van genade! Onze kerk heeft genade in zijn naam staan! Wat, em, tje, en, en, eh, eh!!!!!!!’

De Bijbel leert dat God genade schenkt als een cadeau aan de nederigen. Degene die trots is, daar werkt die genade van God juist tegen.
Jakobus 4:6 God weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.

‘Wat? Durf je mij een ……… Luister jij eens even goed, jij bent die………!!!!!’
Jakobus 4:6 God geeft de nederigen genade.
‘Ja, nou, ik ben de Nederige! Moet je nou eens goed naar me kijken! Ik ben Zachtmoedig! Kijk dan!!! Ik ben een Dienstknecht!’

Ja, je zou helemaal gelijk hebben als nederigheid een natuurlijke, menselijke eigenschap was, als het een soort van zachtmoedigheid of een soort dienstknecht was. Hoe dan ook. Dan moet ik zeggen dat jij dat goed klaar gestoofd hebt. Petje af!

Maar als genade nu inhoudt dat je uitsluitend nog op God kan vertrouwen. En als hoogmoed nu inhoudt dat ik ervan uitga dat er in mijzelf nog altijd een mogelijkheid is, een eigen bekwaamheid, een hardwerkende ijver, om met de zonde af te rekenen, dan zegt God: ‘Sorry, maar ‘Mijn genade werkt dat allemaal tegen!’
Oftewel:
Jakobus 4:6 God weerstaat de hoogmoedigen,

God zegt tegen die hoogmoedige: ‘Mijn genade werkt al die inspanningen van jou tegen! Het helpt je dus totaal niet tenzij dat je jezelf over de kop gewerkt hebt voor Mij! Genade werkt dan dus niet voor jou, hoe goed het er uiterlijk ook uit mag zien!’

Jij denkt dus dat je op de één of andere manier ooit genoeg voor jouw Heer gedaan zult hebben.
Jij denkt dus dat Hij wel zal zien hoe geweldig jij het allemaal aanpakt.
Jij denkt dus dat die strakke tucht voor jezelf ook werkelijk eenmaal zijn vruchten zal afwerpen.
Jij denkt dus dat als jij maar genoeg doet op welk vlak van je leven dan ook, dat dit dan ook je probleem met de zonde oplost.
Op grond van de Bijbel kan ik je garanderen: dan werkt de genade niet voor jou.

‘Wat?! Hoe durf je dat te zeggen?! Mijn geestelijke toewijding en tucht is om een voorbeeld aan te nemen!’
Nee! Zonde zal nooit door enige inspanning van mijn kant opgelost kunnen worden, hoeveel toewijding en tucht ik er ook in zal stoppen! Het is nooit genoeg! Zonde is uitsluitend opgelost daar waar ik het reddende werk van God volledig vertrouw.

‘Nou ja! Hoe kan je dat nou beweren?! Okay, ik geloof daar geen snars van, maar laten we eens even aannemen dat dit echt zo zou zijn. Stel dat je gelijk hebt, puur als stelling hoor! Wat moet ik dan doen?
Ik bedoel, wat moet ik doen!!!! Jij met je genadegedoe! Zeg me het dan eens, genademannetje! Wat moet ik doen??!!!!!!!’

Hm, nee! Ik moet daar helaas nee op zeggen. Het spijt me. Met veel spijt en met alle respect moet ik toch nee zeggen. Je bent veel te sterk. Het antwoord wat wij je zouden geven ga je dan mee aan de slag door het in te passen binnen je eigen levensfilosofie, waardoor het je nog verder van werkelijke genade zal aftrekken.

Ga er dus maar tegenaan, tijger! Ga er op uit en verander de wereld! Als je dan moe en lamgeslagen genoeg bent en je beseft dat je het niet meer zelf kan, je bent helemaal opgebrand en je hebt anderen gekwetst zonder dat je het kan oplossen, je kinderen leven een dubbelleven en je bent door al je antwoorden heen, kom dan nog eens terug.

Dan zul je staan tussen al die prachtige mensen die genade als een geschenk hebben ontvangen en je zult zeggen: ‘God, ik kan het niet meer! U kunt het! U bent goed genoeg! U bent sterk genoeg! U heb de macht! U bent prachtig genoeg! U bent vriendelijk genoeg! U bent wijs genoeg! U bent de volheid van het leven genoeg! U bezit alle gezag en autoriteit! Mij lukt het niet! Ik vertrouw op U!’

God zal dan op de één of andere manier duidelijk maken: ‘O, mijn kind! Al Mijn schoonheid, al Mijn vreugde, al Mijn volheid en Mijn volle Leven stort Ik over jou leeg! Alle genade is voor jou!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende