U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Vertrouwen Op Genade

Hallo beste mensen,

Ik moest aan iets denken, iets wat ik op mijn facebook pagina heb geschreven, iets wat Dave Pilkenton mij een tijdje terug schreef.

Ik vind het niet leuk dat er nu zoveel haar van mij zichtbaar is. Zo! Dat is beter. Des te minder van mijn haar, dat zo rechtop staat, des te beter voor ons allemaal. Okay?

In elk geval, David had me iets geschreven in de trant van …….

Ik zit nog steeds te kijken naar mijn haar. Ik probeer me te concentreren, maar dat werkt helemaal niet. Maar, weet je wat. Ik ga dit niet opnieuw proberen. Ik laat het gewoon zitten.

David zei iets in de trant van: Je kan je hele leven al binnen de invloedssfeer van genade vertoeven, tientallen jaren al, zelfs in een gezonde omgeving van genade, maar tenzij je het ook zelf aandurft, tenzij je het risico echt neemt, tenzij je werkelijk vertrouwt op de echte waarheid van genade,……

Wat er gebeurt als je dat namelijk wel doet is dat je niet alleen maar die genade bezit, maar dat je helemaal één gemaakt wordt met genade.

Ik laat hier het boek ‘Bo’s Café’ zien. Dit boek gaat echt als zoete broodjes over de toonbank in Zuid Dacota en Aruba. Op sommige plekken in Aruba is het al helemaal uitverkocht. In elk geval schrijven we in dat boek: ‘Genade is een geschenk dat alleen de niet religieuze mens kan aannemen. Zij zijn de enigen die het kunnen gebruiken.’.

Weet je, religieuze mensen zien genade als iets zwaks. Zij blijven namelijk proberen om hun rotzooi door middel van hun eigen wilskracht in goede banen te leiden. Niets kan godsdienstige mensen beter omschrijven dan ‘mensen die onmogelijke taken met beperkte kracht uitvoeren terwijl ze zichzelf voor de gek houden dat het nog werkt ook.’.

Genade is niet zomaar genadig handelen of het proberen aardiger tegen elkaar te zijn. Genade betekent dat ik ermee reken dat dit echt waar is: ‘Ik ben met Christus gekruisigd. Nu ben ik het niet meer die leeft, maar Christus leeft in mij! Het leven dat ik nu nog in het vlees leef, leef ik rustend in het geloof van de Zoon van God, die mij liefheeft en Zichzelf voor mij gegeven heeft.’ (Galaten 2: 20).

Ik ben nu dus niet meer die gozer die ik eerst was. Het is nu niet meer ik, die hier beneden staat en God, die daar ergens boven zit. Het is niet meer dat ik nog probeer om beter te worden zodat er misschien wel een dag zal komen dat ik Hem een beetje blijer zal maken.

Hij is helemaal met mij versmolten. Wij zijn…… Ik weet helemaal niet waar ik eindig en Hij begint. We zijn helemaal versmolten. Hoe zit het dan met een verandering die nu nog in mij plaats vindt? Hoe zit het met een groei naar volwassenheid? Alle veranderingen zijn reeds een feit. Elke volwassenheid die nu in mij naar boven komt, is dat ik vertrouw dat ik ben wie Hij zegt dat ik ben, zodat Hij mij volwassen maakt van binnenuit.

Volwassenheid in het geloof komt dus niet voort uit mijn luisteren naar een serie van boodschappen, waar ik dan op reageer met: ‘O, ik zal dat nu echt gaan doen! Ik zal me beter inzetten!’ Nee!! De overtuiging van ons versmolten zijn met Christus loopt door de hele Bijbel. Daar mag ik op vertrouwen!

Als we niet uit die overtuiging willen leven? Prima! Zeg dan maar volmondig dat je niet uit genade wilt leven. Maar hier komen de Bijbelgedeelten om wel volkomen uit die overtuiging te leven:
2 Timotheus 2: 1 Jij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,
Hoe kan je krachtig zijn? In de genade van Christus Jezus. Er is geen andere mogelijkheid.

Handelingen 20: 32 Ik draag jullie op aan de Here en het woord van Zijn genade, dat machtig is jullie op te bouwen.
Wow! Wil ik dus opgebouwd worden dan moet dat voortkomen vanuit die genade, die aangeeft ‘Hé John [of Hein], jij kan het niet, maar Ik kan het wel’.

Hebreeën 4: 16 Laten wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen op de gelegen tijd.
In die tijden dat we het niet meer zien zitten, dan is daar de genade om hulp te verkrijgen.

Romeinen 5: 1-2 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan.
Het is Gods genade dat ons in staat stelt om te staan. Die genade stelt me in staat om elke dag, ook als ik helemaal in de war ben, aan te kunnen. Ik kan soms overweldigd zijn door de emoties die ik helemaal niet begrijp, dan is daar toch die genade!

Dit leven uit genade is niet zomaar een theologische discussie, waar iedereen een mening over kan hebben. Deze genade is iets waardoor ik volledig vertrouw op Gods Woord dat zegt: ‘John [of Hein],er is nu geen enkele veroordeling meer voor jou! Ik heb dat geregeld! En dat niet alleen, je zonden staan niet meer tussen ons. En dat niet alleen, jij bent een nieuwe schepping! En wat je nu ook verder doet, wat er ook voor prachtigs nog allemaal uit jou voort zal komen, het is geen resultaat van jouw wilskracht. Je hoeft er alleen maar op te vertrouwen dat Ik het in jou zal bewerken. Dan mag je daar uit leven.’

Het kan zijn dat er soms geen enkel verschil lijkt aan uiterlijk gedrag. Maar die oude weg is een eigenwillige godsdienst dat je helemaal afmat terwijl je toch telkens het gevoel blijft houden dat je niet genoeg gegeven hebt. Maar nu is daar genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende