U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Ego Bedreiging C

Er is echt niets wat je met dit Nieuwe Verbond kan vergelijken. Niets is daaraan gelijk. Het is de grootste boodschap op deze hele planeet.

Mijn vrouw was een kapitein op een zeilboot tijdens een lange tocht naar de Bahamas. Ergens gedurende die tocht ontdekte ze dat ze een afgrijselijke vergissing gemaakt had. Ze had de getijdenkaart verkeerd geïnterpreteerd.

Ze had rekening gehouden met eb terwijl het in feite vloed was en andersom. Toen ze een haven dacht binnen te varen zocht ze een stukje land op totdat ze plotseling in het onderruim een klap hoorde. Met de boot had ze het koraal geraakt.

Mijn vrouw en haar vrienden zaten daar urenlang bovenop die koraalrif. Ze doken onder de boot. Ze probeerden beweging in de boot te krijgen door hard te duwen. Zo probeerden ze die zeilboot los te krijgen van dat koraalrif zodat ze verder naar een veilig plekje konden varen.

Je kan je voorstellen hoe ze zich moeten hebben gevoeld toen ze eindelijk na zo’n twaalf uren de haven binnenvoeren. Eindelijk konden ze dan onder de warme douche en eten en op adem komen.

Daar draait dit hele Nieuwe Verbond ook om. Het is voor die mensen die worstelen en met woeste golven geconfronteerd zijn en nu zijn vastgelopen op zo’n rif van zonden zonder te weten hoe ze hier nu weer los van kunnen komen en hoe ze verder kunnen om een veilige haven te vinden.

Hebreeën 4: 3 Wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn,
Het Nieuwe Verbond is als die rust van God binnengaan. Het is een veilige plek. Het is vergeving, vrijheid, identiteit en een nieuw leven. Wat doen die zaken met een mens? Je geeft die zaken aan mensen opdat ze zullen zien dat ze mogen ontspannen. Het draait om wat jij doet voor hen, niet om wat zij voor jou doen.

Daarom gaf God ons al die geweldige geschenken in het Nieuwe Verbond opdat wij een veilige haven zouden vinden en Gods rust binnen zouden gaan, evenals God zelf rustte nadat Hij de wereld geschapen had. Hij keek naar Zijn schepping en hield er zo intens van.

Jezus zag op Zijn eigen werk op het kruis en riep het uit: ‘Het is volbracht’. Het werk zit erop. Het is goed. Nu kan ik gaan zitten en rusten aan Gods rechterhand.

Wat is onze taak nu? We zeggen dat we als Christus willen zijn. We stellen onszelf zelfs de vraag: ‘Wat zou Jezus doen?’ Nou, hier is het antwoord: ‘Rusten’. Wat onze zonden betreft is Jezus zeer ontspannen. Wat onze identiteit in Christus betreft zegt Jezus dat Hij prima tevreden is met ons: ‘Ik ben tevreden’.

Wat is onze taak? Onze allerbelangrijkste taak is om te geloven en om te ontvangen en om daar vanuit te leven. We stellen ons dus vragen over ons gedrag. We moeten dan erkennen dat het Nieuwe Verbond een aanval, een directe bedreiging, voor ons ego is. Dat zullen veel mensen verkeerd uitleggen, verkeerd interpreteren en verkeerd citeren. Dat doet er eigenlijk allemaal niet toe omdat de waarheid toch altijd standhoudt.

Waarheid is waarheid, ongeacht de reacties. We zijn tot iets radicaals geroepen. We zijn geroepen om buiten de poort te leven.
Hebreeën 13: 13 Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen.
Die smaad betekent zondermeer dat er kritiek zal komen. Maar dat zal ons niet klein krijgen.

De werkelijkheid is nu eenmaal dat Jezus Christus onze zonden heeft weggenomen en ons een nieuw hart heeft gegeven. Hij heeft ons een compleet nieuw leven gegeven, namelijk Zijn leven. Zodat we mogen uitrusten van alle godsdienst en van Hem genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina