U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Jezus bedriegen B

In de reactie van deze Joodse offerende man zagen we iets belangrijks. We zien Gods huishoudboekje. God heeft een op bloed gebaseerde economie voor de zonde. Het is niet ons verdriet waardoor we vergeving ontvangen. Het zijn niet onze werken die wij God aanbieden of ons vragen waardoor we gereinigd worden. Het was het bloed.

Je gaat dus terug naar die ene keer dat dit bloed voor jou vergoten werd. Dat was zuiver een eenmalige zaak. Dat was tweeduizend jaar geleden op het kruis. Dat was voldoende. Het werkte. Jij bent daardoor volledig rein.

Waar het dus op neerkomt is dat geen enkele mate van verdriet en ook niet de hoeveelheid aan vragen van jouw kant iets bijdraagt aan jouw vergeving. Je bezit allang die vergeving. Daar valt niets aan toe te voegen. Smeken, pleiten, hopen, of wat dan ook kan daar totaal niets, maar dan ook niets aan toevoegen. Zijn bloed heeft jou en mij gereinigd.

Het werk is volbracht. Dat is toch goed nieuws? Jezus zal echt nooit meer opnieuw sterven. We hebben de neiging hier nauwelijks meer over door te denken. Het is zo iets vanzelfsprekends. Maar de brief aan de Hebreeën gaat niet voor niets zo uitgebreid in op het punt dat Christus niet in de hemel nog dagelijks voor ons sterft. Het werk van Christus is een werk van eens voor altijd!

De lezers van 2000 jaar terug konden de punten met elkaar verbinden. Ze zagen daarmee het hele plaatje. Dit eens voor altijd offer betekent dat ik eens voor altijd vergeving heb ontvangen. Ik ben dus eens voor altijd gereinigd. Zij verbinden die punten heel makkelijk.

Als we tegenwoordig met de vraag geconfronteerd worden hoe we vergeving van onze zonden kunnen krijgen, dan merken we dat wij vanuit een op mensen gebaseerd huishoudboekje volgen. We vergeven anderen als ze met een oprechte verontschuldiging bij ons aankomen. We vergeven anderen als ze hun leven beteren.

Ons eigen onderlinge beginsel brengen we dan ook nog eens over op onze relatie met God. Het water wordt daardoor troebel. ‘Heb ik wel vergeving ontvangen? Ben ik wel gereinigd? Ben ik in gemeenschap met God? Is het vandaag weer okay met God?’

Ons idee over vergeving en reiniging wordt daardoor dus helemaal door elkaar gegooid. Het wordt verwarrend omdat we andere eigen systemen in Gods huishoudboekje binnendragen.

Mijn zoon ‘Gavin’ was nog niet zo lang geleden voor het eerst jarig en we hadden een aardige groep vrienden en familie uitgenodigd. We zaten in de achtertuin. We hadden een chocoladetaart, zijn favoriet, op de tafel. Iedereen bracht cadeautjes. Het stapelde zich allemaal op. Een heerlijke tijd.

Ikzelf zou het startschot geven aan het feest door een korte redevoering. Ik had de jarige ‘Gavin’ op mijn schouders. Ik begon te vertellen wat mijn vrouw en ik vonden van dit gloednieuwe jochie en hoe geweldig het is dat hij nu in ons gezin gekomen is.

Midden in mijn betoog kwam er ineens iemand die achteraan stond met een opmerking er doorheen: ‘Weet je, ik heb een drankprobleem’. Een ander kwam daar weer doorheen: ‘Ik heb moeite met wellust’. Al vrij snel stapelden de belijdenissen zich op. De hele reden waarom we bij elkaar waren was daarmee in het honderd gelopen.

Ik stond daar met het verlangen om over mijn zoon te spreken, maar zij spraken daar over zichzelf. Je begrijpt inmiddels natuurlijk wel al dat dit verzonnen is. Ik heb het in elkaar geflanst om een belangrijk punt naar voren te brengen.

God heeft Zijn Zoon verhoogd. Hij staat hoog en verheven. God wenst alle ogen op Hem gericht. Hij wil alles vertellen over de Zoon opdat je je oog voortdurend op Hem gericht houdt. Dan staan wij erbij en wij gaan op in onze eigen zaken.

Er zijn nogal wat van ons christenen die nergens anders over kunnen spreken dan over hun eigen mislukkingen. Het lijkt haast alsof we daar een gevoel van belangrijkheid aan ontlenen als we over onze aards gericht zijn spreken en als we spreken over onze smerige gedragingen en als we spreken over onze recente strijd.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende