U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Jezus Bedriegen A

Denk je eens in dat de hogepriester van Israël de berg af komt rennen terwijl hij zo hard als hij kan uitschreeuwt: ‘Eureka, ik heb het gevonden! Het volmaakte lam!’
Hij brengt het bij het volk en toont het aan de priester. Hij pocht over de perfectie van dit volmaakte smetteloze lam dat nu eindelijk geofferd kan worden voor de zonden van het volk.

Jij weet inmiddels wel wat er dan gaat gebeuren. Als dit echt waar was, als dit ooit zal plaatsvinden dan konden ze zo de voorhang voor het heilige weghalen, de deuren van de tempel zouden dan voorgoed gesloten kunnen worden, er zou nooit weer opnieuw een systeem van vergeving opgericht hoeven worden. Dat ene lam was dan namelijk volmaakt. Het had de zonden van heel Israël voorgoed weggedaan.

Natuurlijk heeft dit nooit plaatsgevonden. Maar toch, is er niet iets soortgelijks gebeurd? Is in de persoon van Jezus voor ons al niet dat volmaakte Lam gekomen? Wij zien op Hem en noemen Hem ons volmaakte Lam, het volmaakte offer. Wat zei Johannes toen hij op Jezus zag?
Johannes 1: 29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Jezus bedekte niet slechts de zonde. De offers onder het Oude Verbond waren een jaarlijkse herinnering aan wat ze in die laatste 365 dagen fout gedaan hadden. Het jaar daarop hadden ze alweer een ander offer nodig. En ook het jaar daarop weer. Geen enkele van die offers was volmaakt. Geen enkel lam was smetteloos.

Het punt dat ik wil maken is dat wij door één offer voor altijd gereinigd zijn.
Hebreeën 10: 14 Door één offer heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.
Door één Lam staan we nu rechtvaardig voor God voor altijd.

Wij christenen kunnen nu dus de tent sluiten, de tent van de godsdienst. Wij hebben namelijk geen enkele tempeldienst meer nodig. Geen enkel systeem is nu meer nodig om nog wat meer gereinigd te worden of meer vergeving te ontvangen.
Alles draait om het ene offer, dat ene Lam. Het is een werk dat eens voor altijd tot stand is gebracht.
Romeinen 6: 10 Wat zijn [Christus] dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven;
Hebreeën 7: 27
[Christus] hoeft niet, zoals de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.
Hebreeën 9: 12 Met zijn eigen bloed
[is Christus] eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwse verlossing verwierf.
Hebreeën 10: 10 Wij zijn
eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Door het ene offer van dat volmaakte Lam zijn wij okay. We hebben weer een goede relatie met God.

Denk je eens in dat je de mogelijkheid heb om een joods persoon te interviewen. Je reist terug in tijd naar de tabernakel of de tempel en je vraagt: ‘Meneer de Jood, u ziet er nu een heel stuk gelukkiger uit. Toen u naar binnen ging liep u met gebogen hoofd en u zag er nogal depressief uit. Nu ziet u er zo’n stuk opgewekter uit. Wat is er gebeurd? Wat is de oorzaak van die verandering?’

Hij vertelt je dan dat er met zijn zonden is afgerekend, Dan druk je door met allerlei vragen om dit tot de bodem toe uit te zoeken. Je vraagt daarom die man of hij God in de tempel beloofd heeft om nu voortaan beter zijn best te doen, of hij God om vergeving voor alle zonden van het afgelopen jaar heeft gevraagd zodat dit nu uit de weg is geruimd. ‘Wat is het nou precies waardoor je je nu ineens zo’n stuk beter voelt?’

Die man zal je vertellen: ‘Nee, nee. Ik heb niets van dat alles gedaan. Ik ben daar niet naar binnen gegaan om beloften te doen of om dingen te vragen. Het enige dat ik gedaan heb is een offer. Een stier, geit of lam. Er is een bloedig offer voor mijn zonden gebracht. Daardoor voel ik me nu een stuk beter.’

In de reactie van deze Joodse man zien we iets belangrijks.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende