U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Verbranden Van Matroesjka Poppen

Wij waren in Christus toen Hij verbrand werd op het kruis. Wij waren in Christus toen Hij begraven werd. Wij waren in Christus toen Hij opstond en verhoogd werd en ging zitten aan Gods rechterhand.

Dat is wat de Romeinenbrief ons leert.
Romeinen 6: 2 Wij, die aan de zonde gestorven zijn,
Romeinen 6: 4 Wij zijn dan met Hem begraven.
Romeinen 6: 5 Wij zijn samengegroeid met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
Romeinen 6: 6 onze oude mens is mee gekruisigd,
Romeinen 6: 8 Wij zijn met Christus gestorven,
Romeinen 6: 11 Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat je wel dood bent.

Zo leert Efeze ons de verhoging.
Efeze 2: 5 God heeft ons … mee levend gemaakt met Christus,
Efeze 2: 6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Christen zijn heeft niets te maken met wat we doen. Het draait allemaal om de vraag in Wie we geplaatst zijn. Het draait erom Wie onze Levensbron is terwijl we leven. Het is best boeiend omdat we hierin een keuze hebben. We hoeven echt niet elk moment vanuit Christus te handelen. Jij kan waarschijnlijk zo uit je eigen leven de keren opnoemen dat je precies tegenovergesteld geleefd hebt. Dat is wat de Bijbel het ‘leven naar het vlees’ noemt.

Wat is het vlees? We zijn toch gloednieuw? We zijn toch anders? Als we dan met Christus zijn opgewekt en met Hem gezeten zijn in de hemelse, waarom hebben we dan nog altijd met die rottige zaken te maken? Waar komen die gedachten en daden vandaan, waarvan we eigenlijk zouden wensen dat dat veranderde?

De Bijbel betitelt dit als het vlees. Toen ik opgroeide dacht ik dat het vlees al die zaken waren die er zo door en door slecht uitzagen, zoals dronkenschap, overspel, wilde feesten en brasserijen. Die dingen staan inderdaad ook op de lijst. Het zijn duidelijke uitingen van het vlees.

Ik ontdekte echter ook dat er een keerzijde aan het vlees zit.
Galaten 3: 3 Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?
Hier geeft Paulus aan dat deze Galaten het werk van de Geest willen afronden met het vlees. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat het vlees wel eens religieus zou kunnen zijn in je leven? Zou het vlees niet als een zelfverbeteringsprogramma in je leven kunnen werken? Heb jij echt wel eens stilgestaan bij die keerzijde van het vlees?

Het maakt feitelijk niet uit of het vlees aantrekkelijk of afstotelijk is. Het is nou eenmaal niet Jezus! De enige keuze is vlees of Geest. Er bestaat hier geen compromis.

Wij als christenen zondigen best behoorlijk wat af en we lopen rond met gedachten waar we ons eigenlijk voor schamen. Waar komen die gedachten vandaan? Is dat simpelweg het vlees? Iets knaagt aan me. Kan ik hier niet meer over leren om het te overwinnen? Kan ik dan niet minstens nog op een iets andere manier strijden?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende