U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De Grens Over C

Jezus heeft de uitspraken in de Bergrede nooit gedaan om ons ertoe aan te zetten ons uiterste best te doen.
Johannes 15: 5 Zonder Mij [Christus] kan jij niets doen.
Jezus heeft hier een totaal andere agenda. Zijn agenda hier is om de mens te begraven onder het oude. Het doel was om mensen die onder de wet geboren waren vrij te kopen van onder die wet uit. Hij bevrijdt hen niet via diezelfde oude methode. Christus introduceert een nieuwe methode door Zijn door, Zijn begrafenis en Zijn opstanding.

Paulus zelf worstelde hier ook mee. Hij wilde de grenslijn helder duidelijk maken aan alle mensen. Veel mensen worden bevrijd als ze christenen worden om daarna weer terug te keren tot de godsdienst, weer terug te keren tot het beginsel van wet. Men accepteert Jezus wel voor de toekomst, voor de hemel. Voor hun dagelijks leven gaan ze toch weer opnieuw proberen om te gehoorzamen. Voor de praktijk vallen ze dus weer terug op hun eigen kracht.

Paulus oplossing kwam in een soort Multiple Choice opdracht in Galaten. Hij vroeg hen hoe zij de Heilige Geest ontvangen hadden.
Galaten 3: 2-5 Dit alleen zou ik van jullie willen weten:
1. Hebben jullie de Geest ontvangen als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof?
2. Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?
3. Die aan jullie de Geest schenkt en krachten onder jullie werkt, doet Hij dit als gevolg van werken van de wet, of van de prediking van het geloof?

De eerste vraag is simpel. Dat is de vraag hoe je de Geest ontvangen hebt. Dat is de start.
De tweede vraag gaat in op het vervolg. Als je met de Geest begonnen bent, hoe ga je dan verder?
De derde vraag geeft aan dat als het ontvangen nu het gevolg was de prediking van het geloof, hoe mag je dan aannemen dat je nu verder gaat?

Het punt dat Paulus hier naar voren brengt is dat hetgeen wat dus nodig was om gered te worden, precies datgene is wat het verdere praktische gevolg van ons geloofsleven kenmerkt. Als het dan om de redding draait dan zeggen we simpel: ‘Ik kan het niet, maar U kunt het’. We erkennen dus aan God dat wij het niet kunnen en we verwachten het gewoon van Hem. Dat is nou gewoon alles aan die nieuwe weg: ‘Ik kan het niet, maar U kunt het’.

Ons christenleven is dus niet wat wij voor God doen, maar wat God doet in ons. God werkt in en door ons en wij mogen Hem daarin Zijn weg laten gaan. Ik weet best dat deze manier van vrijheid behoorlijk angstaanjagend kan zijn.

Denk je eens in dat je voor het grootste deel van je leven een gevangene geweest bent. Dan plotseling krijg je de volle vrijheid. Misschien heb je wel eens een ontsnapping uit de gevangenis in een film gezien. Die ex-gevangenen worstelen met hun vrijheid. Uiteindelijk belanden die filmfiguren weer gewoon terug in de oude vertrouwde gevangenis.

Het percentage aan ex-gevangenen die uiteindelijk weer opnieuw in de cel belanden is schrikbarend hoog. Gevangenen zijn nu eenmaal gewend geraakt aan de tralies, de vast regels die gelden. Ze zijn gewend aan de etens- en slaaptijden. Ze zijn eraan gewend dat ze te horen krijgen wat ze moeten doen en wanneer ze dat moeten en wat niet kan. Zelfs de tijdstippen voor ontspanning, lichamelijke oefening en een vrij moment zijn al bepaald voor hen. De inperkingen en de begrenzingen geven een gevoel van veiligheid.

Als er dan uiteindelijk vrijheid is tolt alles en voelt het als een groot ongemak. Precies eender werkt dit bij christenen. Als we de Heer leren kennen dan begrijpen we wel dat we dit niet aan onszelf te danken hebben. We hebben best wel door dat ons geloof niet om regels draait en wat wij voor God doen. Maar dan….

Vijf minuten, vijf uur, vijf dagen, vijf weken, vijf maanden, vijf jaar laten ontdekken we dat we teleurgesteld langs de kant van de weg zitten te hangen omdat we vinden dat we toch tekortschieten in wat we doen voor God. Dat is nog altijd de oude aanpak. Zijn we de grenslijn al gepasseerd?

Misschien zijn we de grens al gepasseerd wat onze redding betreft. Maar ben je voor je dagelijks leven ook al die grens over?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende