U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De Grens Over B

Waar hoor je nu in onze tijd dat predikers de gelovigen oproepen om alles te verkopen, alles op e-bay te zetten om Gods Koninkrijk binnen te gaan. Waarom niet?

Ergens diep van binnen weten we blijkbaar dat Jezus een ander doel had met dit onderwijs. Wat bedoelde Hij bijvoorbeeld met Zijn oproep om volmaakt te zijn?
Mattheus 5: 48 Jullie zullen dan volmaakt zijn, gelijk jullie hemelse Vader volmaakt is.
Verwachte Hij dan van de gelovigen dat ze dit zouden klaarspelen?

Je kan alleen maar enkele van de vele opdrachten van Jezus enigszins volbrengen. Als je je enorm stevig inzet kom je waarschijnlijk nog een aardig eind. Je kan het echter ook opgeven en gaan uitkijken naar een nieuwe oplossing. Wat gebeurde er?

Wat gebeurde er met die rijke jongeling?
Mattheus 19: 22 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen,
Droefheid was het resultaat van dit onderwijs.

Wat gebeurde er met de Farizeeën?
Mattheus 15: 12 De Farizeeën, die dit woord hoorden, namen er aanstoot aan.
De Farizeeën namen aanstoot aan de woorden van Jezus.
Mattheus 12: 24 De Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste van de geesten.
Lukas 5: 30 De Farizeeën morden.
Lukas 15: 2 De Farizeeën morden.
De Farizeeën morden.
Lukas 16: 14 De Farizeeën hoonden Hem.
De Farizeeën hoonden Hem.
Lukas 11: 53 De Farizeeën begonnen Hem heftig aan te vallen en Hem uit te vragen over vele dingen,
De Farizeeën vielen de Heer aan.
Mattheus 12: 14 De Farizeeën spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen.
Markus 3: 6 De Farizeeën …pleegden …
overleg ten einde Hem om te brengen.
De Farizeeën brachten de Heer om.

Het resultaat van de woorden van de Heer op de Farizeeën was dat ze er aanstoot aan namen, morden, de Heer hoonden, Hem aanvielen en uiteindelijk Hem ombrachten.

Jezus wist welke invloed Zijn woorden zouden hebben.
Galaten 4: 4-5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

Soms nemen we de woorden en het onderwijs van Jezus zonder te beseffen wie Zijn publiek was. We negeren dan het doel dat Hij had met de woorden dat men bijvoorbeeld eerst de ander moet vergeven en dat pas de hemelse Vader je vergeving kan schenken als jij eerst de ander vergeven hebt.

Het tegenovergestelde is bij dit publiek onder de wet eveneens waar, dat als je de ander niet vergeeft de hemelse Vader jou dan ook niet zal vergeven. Dit zijn letterlijk Jezus woorden.
Mattheus 6: 12-15 Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;…. Want indien jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven; maar indien jullie de mensen niet vergeven, zal ook jullie Vader je overtredingen niet vergeven.

Paulus zegt precies het tegenovergestelde.
Efeze 4: 32 Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus jullie vergeving geschonken heeft.

Jezus zei dus dat we anderen vergeving schenken opdat God ons ook vergeving zal schenken, terwijl Paulus zegt dat we de ander vergeven omdat God ons vergeving geschonken heeft. Het kan niet allebei voor onze huidige praktijk waar zijn. Wat is dan het verschil?
Het grote verschil, de scherpe grenslijn, is het kruis. Het verschil is dat er iemand gestorven is. Deze grenslijn verandert alles.

Ik kan me nog levendig herinneren dat Barbara mijn kantoor binnenwandelde en zei dat ze er nu helemaal niets meer van begreep. Ze zei dat ze echt alles deed wat er van haar als christen verwacht mocht worden. Ze las dagelijks in haar Bijbeltje. Ze probeerde het ook allemaal na te volgen. Maar als ze dan naar de Bergrede keek dan raakte ze depressief. Dat kon ze niet volbrengen.

Ze kon nou juist datgene wat Jezus zo nadrukkelijk uitgesproken had niet navolgen. Ik moet zeggen hier kon ik Barbara helemaal vinden. Elk kind van God dat echt oprecht dit soort uitspraken van de Heer uitprobeert in de praktijk komt op dat punt uit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende