U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Godsdienst Is Hoofdpijn

Weet je wat boeiend is aan de wet? Ik spreek over de vrijheid van de wet in alle delen van het land. Ik ontdek dat overal voortdurend dezelfde argumenten herhaald worden: ‘Ik bedoel niet dat we de reglementen in Leviticus moeten nastreven. Daar zijn we vrij van. Maar de tien geboden, die hebben we toch altijd nog nodig?

Als mensen met dit soort argumenten komen weet men eigenlijk niet wat men zegt. De Sabbat is bijvoorbeeld onderdeel van de tien geboden. Ben je op vrijdagavond of op zaterdag nog wel eens aan het werk? Ben je dan nooit aan het e-mailen? Gebruik je die tijd wel eens om het gras te maaien of om het huis op te ruimen? Die houding toont aan dat jij je vrij weet van de Sabbat. Die Sabbat is één van de tien.

Het punt is dat we Gods wet niet in stukjes kunnen hakken. We kunnen het niet uitsorteren tot favoriete voorschriftjes. We kunnen niet zeggen dat we dit deel wel, maar dat ander deel niet doen. De werkelijke zwart witte waarheid is dat God ons van het totaalpakket van de wet bevrijd heeft.

De wet is een alles of niets stelling.
Jakobus 2: 10 Wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.
Daarom moest Christus komen om ons te bevrijden van elk onsje wet. Zodoende kunnen wij nu die nieuwe weg van vrijheid genieten. Die vrijheid heeft vergeving en aanvaarding in zich. De genade van God voedt ons nu op om een nieuw leven te leiden.

Ten laatste wil ik graag nog met je doordenken over de hof in Eden, hoe dit alles begon. Wat was daar het echte verkooppunt?
Genesis 3: 5 God weet, dat op de dag, dat jullie daarvan eten, jullie ogen geopend zullen worden, en jullie als God zullen zijn, kennende goed en kwaad.
Met dit toehappen op het uitzicht als God te zullen zijn gingen ze helemaal de mist in. Het was niet dat ze nou zo iets ergs nastreefden. Wat hen dreef was het verlangen om meer als God te zijn. Dat deed hen de das om.

Wij kunnen op precies dezelfde manier die boom van de kennis van goed en kwaad nastreven. We kunnen de boom van de godsdienst najagen, de morele boom, de boom van de ethiek. We denken daarmee juist te handelen terwijl daar wel die andere boom stond. Dat was die andere boom in de hof, de Boom van het Leven. Dat is een heel andere manier van leven. Het niet het leven met morele normen, met ethiek, met goed en fout, maar simpel met het leven van Jezus Christus.

De Boom van het Leven bezield ons in elke beweging van ons leven. Het toont ons hoe we kunnen leven en waarom we op die manier leven. Het vernieuwt ons denken. Het is niet een uitwendige godsdienst dat op stenen geschreven is. Het is niet een lijst van regels en voorschriften.
Colosse 2: 22-23 Voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees.

De Boom van het Leven geeft ons een dynamisch nieuw leven, een echte relatie dat diep innerlijk werkt. Als je denkt aan de eenheid die jij en ik met Jezus Christus nu bezitten dat is dat iets grandioos.

Waar Adam en Eva voor vielen was eigenlijk de rijke allure van regels en oordelen. Ze vielen voor de aantrekkingskracht van godsdienst. Wat is de werkelijkheid daar nu eigenlijk? Het is een lege, lege huls. Jezus noemde de godsdienst van Zijn tijd witgewassen graven.

Wij kunnen onszelf ook helemaal in precies zo’n stilstand aantreffen. Er is echter een oplossing. Dat zit hem niet in het oppoetsen van onszelf, niet in verbetering van jezelf, niet in regels en voorschriften en ook niet in wat jij allemaal kan doen voor God. Nee, het antwoord zit in wat God voor ons heeft gedaan en nog altijd doen in Jezus Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende