U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Godsdienst Is Hoofdpijn

Er worden compromissen gesloten tussen de oude en de nieuwe weg. Het resultaat wordt een prettig mengsel. De werkelijkheid is dat er echter helemaal geen plek voor een mengsel is. De wet zegt toch nadrukkelijk dat Jezus geen priester kan zijn? We weten echter dat Hij dat wel is. Omdat het priesterschap veranderd is gaan we niet meer terug naar een oud systeem. Jezus en Mozes kunnen niet met elkaar vermengd worden.

Denk je het volgende eens een ogenblik in: Stel je voor dat jij naar autohandelaar stapt om een Honda Accord te kopen. Laten we aannemen dat je die zaak verlaat met een auto van € 19.500,--. Dat is een goede deal.

Zo 430 dagen later, meer dan een jaar later, laat de dealer een boodschap achter op je antwoordapparaat met de mededeling: ‘Je moet nog even terugkomen naar de zaak om opnieuw te onderhandelen over de verkoopprijs. Er was een vergissing gemaakt en je bent ons nog € 2.000,-- meer schuldig.’

Je reactie op zo’n boodschap is dat jij je advocaat belt. Je moet dat even goed onderzoeken om te weten te komen of ze hier inderdaad zomaar op terug kunnen komen. Je wilt ook weten of ze echt van plan zijn dit door te zetten.

Je advocaat zal je geruststellen dat je hier niet over in hoeft te zitten. Het is echt absoluut uitgesloten dat ze later nog iets extra aan een contract kunnen toevoegen. Het contract zoals jij die getekend hebt was allang bekrachtigd.

Dit is nou precies het voorbeeld dat Paulus maakt in Galaten over wet en genade, over de oude weg en de nieuwe weg. Het punt dat Paulus daar maakt is dat iets wat later komt een belofte niet opzij kan schuiven.
Galaten 3: 17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen.
De belofte van het nieuwe kwam al 430 voor de tijd van de wet. Rechtvaardig zijn bij God had nooit iets met Mozes te maken.

Als teenager ben ik nogal eens stevig in de problemen geweest. Ik heb er bijzonder veel overtredingen op de Amerikaanse snelweg opzitten. Eén van die voorvallen zal ik nooit vergeten. Als ik erop terugkijk is het zelfs behoorlijk schokkend.

Voor de zoveelste keer hield een politieagent me weer eens staande op diezelfde snelweg. Deze keer had hij echter een ietwat vreemde glimlach op zijn gezicht. Hij gebaarde me naar de kant van de weg en hield me staande en zei: ‘Meneer Farley, ik wil je hartelijk bedanken’.
Ik zei; ‘mij bedanken?’Ja’, zei hij, ‘ik wil je bedanken dat je vandaag nu eens in een veilige snelheid rijdt. Ik heb hier zelfs een waardebon voor autobenodigdheden ter waarde van € 200,-- voor je.’

Ik viel bijna ter plekke flauw. Zoiets maak je nou eenmaal niet erg vaak mee. Om heel eerlijk te zijn. Ik heb dat ook nog geen enkele keer meegemaakt. Dit fantasieverhaal heb ik bewust uit mijn duim gezogen om mijn punt te maken.

De wet zal je nooit een complimentje geven. De wet zal je nooit eren. De wet zal je nooit opbouwen. De wet is uitsluitend maar voor één ding bedoeld, echt alleen maar dat ene ding: Zodra jij faalt zal het zijn klaarstaan om met zijn vingertje te wijzen naar jou.

Dat is precies wat de wet voor Israël deed in het Oude Testament. Dat is ook precies wat de wet nog altijd voor jou doet. Ja, zelfs als christen maakt de wet ons bewust van de zonden die we doen.

Toen we tot Christus kwamen waren we vrij van de wet. We zijn gestorven aan de wet zodat we nu een gloednieuwe manier van leven hebben. We kunnen de wet niet met Jezus vermengen. We kunnen godsdienst niet vermengen met deze radicale, nieuwe manier van leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende