U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Godsdienst Is Hoofdpijn

Weet je, godsdienst is een hoofdpijn. Er is geen duidelijker voorbeeld dan in het Oude Testament. Regel op regel op regel en wet na wet.

Mozes komt van de berg met de stenen tafelen in zijn hand. De mensen nemen die tafelen uit zijn hand en lezen alles wat erop staat. Daarna onderzoeken ze alles wat de wet zegt en dan zeggen ze tegen de Heer:
Exodus 19: 8 Het hele volk antwoordde eenparig: Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen.

Ken je het verhaal verder? Weet je hoe het vanaf dat moment verliep? Vanaf dat moment zien we mislukking na mislukking na mislukking. Dat is nou ook precies wat godsdienst met je doet.

We lopen de geschiedenis heel snel door tot enkele duizenden jaren later. Martin Luther kwam toen tot precies dezelfde conclusie.

Vanwege zijn zonden martelde hij zichzelf, overspoeld door schuldgevoelens. Hele nachten lag hij in de vrieskou van de sneeuw tot zijn collega’s hem naar een veiliger plek sleurden. Overrompeld door eigen falen vroeg hij zich af wanneer genoeg nou eens eindelijk genoeg zou zijn: ‘Hoe zal ik eindelijk genade kunnen vinden in Gods ogen? Wat moet ik doen om Zijn goedkeuring te ontvangen?’

Dat is het verhaal van godsdienst. Wanneer iemand de godsdienst echt serieus neemt zal hij hetzelfde resultaat oogsten. Altijd ligt mislukking op de loer.

Hoe brengen we hier ooit verandering in? Trouwens, hoe genieten wij als christenen aan deze kant van het kruis van onze relatie met God zonder dat er godsdienst bij komt kijken?

Het kruis verandert alles. Maar hoe dan? Waarom dan? Welke verandering brengt het dan werkelijk? Dat is precies waar wij het in ‘Het Naakte Evangelie’ over willen hebben.

Ik wil beginnen met de vraag om je het volgende voorval in te denken van een ontmoeting tussen Mozes en Jezus. Deze geschiedenis heeft nooit plaatsgevonden, maar stel je eens voor dat Mozes iets van Jezus geëist zou hebben.

Mozes vraagt Jezus om Zijn papieren, zoals dat aan ons gevraagd kan worden bij rechtsinstellingen. Jezus heeft geen papieren, in elk geval geen papieren die Zijn bevoegdheden duidelijk maken.

Naar de wet van Mozes genomen moest ieder die als een Priester wenste te dienen, een Hogepriester, een geestelijk vertegenwoordiger van God bij het volk, uit de stam van Levi komen.
Deuteronomium 18: 1 De levitische priesters, de gehele stam Levi,
Deuteronomium 21: 5 De priesters, de zonen van Levi,

Jezus was echter uit de stam van Juda. Dat was dus een geheel andere stam. Wat dat betreft stond de Heer dus geheel en al buiten de regels van de godsdienst. Waarom heeft dit zo gepland?

Wat was hier nou de reden van? God deed dit met opzet. God deed dit expres om ons er bewust van te doen zijn dat als wij een beroep op Jezus doen, we een beroep doen op een Buitenstaander, op Eentje die de tafels omgooit, Eentje die het hele systeem omver gooit.

Er is een verandering van het priesterschap. Dat moet dan dus ook een verandering van verbond met zich meebrengen, zegt de Bijbel.
Hebreeën 7: 12 Uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet.

Dit is dus het hele punt waar het om draait. Als wij een beroep doen op de persoon van Jezus, dan kunnen we daarnaast niet ook nog een beroep doen op de wet. Dit soort verkondiging van een mengvorm van wet en genade vind je nou juist enorm veel terug onder de christenen. Men vraagt zich af of er geen evenwichtige prediking van wet en genade zou moeten zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende