U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Lukas 15: 22-24 Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

Zet de muziek aan. Laat het feest beginnen. Ontsteek de barbecue. Mijn zoon is thuis! Mijn zoon is thuis!! Mijn zoon is thuis!!!

Nou wil ik op een paar interessante zaken wijzen die totaal ontbreken in deze geschiedenis.

Nummer 1: De jongen heeft helemaal niet om vergeving gevraagd. Hij heeft het wel geprobeerd, maar hij heeft in het geheel de kans niet gekregen.
Nummer 2: De vader was al aan het rennen naar hem toe lang voordat de jongen al terugkeerde naar de boerderij. Hij heeft niet op het initiatief van zijn zoon gewacht.
Nummer 3: Je kent die voorwaarden wel: ‘Je bent nu teruggekomen, maar nu moet er wel iets veranderen.’ Deze vader preekte totaal niet op die manier tot zijn zoon. Niets van dat alles. Hij vroeg niet om beloften om het in het vervolg beter te doen. Hij vroeg niet om een nieuwe toewijding.

Onthoudt dat dit een gelijkenis was die Jezus vertelde. Hij verzon dat verhaal. Mocht één van ons uit de hedendaagse kerk nou toevallig naast Jezus gezeten hebben toen Hij met dit verhaal kwam, dan hadden we wellicht stilletjes tegen Hem gezegd: ‘Zeg Jezus, mooi verhaal, maar geef je hiermee niet een verkeerde boodschap af? Zoals je nu dit verhaal brengt, lijkt het alsof het helemaal niet uitmaakt dat mensen naar dat vreemde verre land trekken. Hij had toch op zijn minst zijn excuses kunnen aanbieden? Zonder enige vermaning achteraf, nee, hij kreeg een fuif! Hiermee geef je echt een verkeerd signaal af.’ Dat is de manier waarop wij, vrome duikelaars, de Heer de les zouden lezen.

Jezus maakte zich hier totaal niet druk over. Wat de Bijbel hier in dit hoofdstuk tekent is dat deze boodschap vol genade exact de juiste boodschap is. God zegt daarmee: ‘Ik hou van je en Ik accepteer je, hoe ver weg of hoe diep gezonken je ook bent. Ik hou van je. Ik neem je zoals je bent.’

Willard Thiessen
Ik moet denken aan dat geweldige nieuws in de tweede Corinthebrief.
2 Corinthe 5: 18-20 God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond jullie vermaande; in naam van Christus vragen wij jullie: laat je met God verzoenen.

Eigenlijk zegt God hier: ‘Ik beroep jullie tot Mijn ambassadeurs om de wereld te vertellen dat Ik niet boos ben op hen.’ We mogen de wereld gaan vertellen dat Christus rechtvaardigheid hun deel is. We mogen hen vertellen dat het beschikbaar is zodat ze het kunnen omarmen.

Steve McVey
Dat is grandioos. Dat is blij nieuws.

Willard Thiessen
God is niet boos op je. Omarm Jezus, want Hij is Leven. Wil je Leven? Het Leven is in Jezus.

Steve McVey
Daar heb je het in de notendop. Dat is de boodschap van het evangelie voor de wereld. Hier is het nog eens en ik gebruik jouw (Willard) woorden: ‘God is niet boos op je. Vanwege het kruis is Hij niet boos op je. Hij houdt van jou. Het enige dat we daarop kunnen is dat we “Dank U wel” zeggen.’

Als die liefde geldt voor de zonden van de hele wereld, hoe waar is het dan voor mij? Waarom zouden zij die opnieuw geboren zijn, los zijn van die liefde?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende