U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Sommige gelovigen zien God als een strenge Rechter, die Zijn hamer laat vallen met het woord ‘schuldig’ in Zijn mond.

Willard Thiessen
Het gevoel is dan alsof God zou zeggen: ‘Hoe verder Ik jou van me af kan houden, des te beter. Des te langer Ik je kan opsluiten, des te beter.’ Daar is God helemaal niet naar op zoek.

Steve McVey
Zo zit God inderdaad niet in elkaar.

Sommige mensen zien God als een afstandelijke Godheid. Dit is feitelijk het idee dat God ons onze zonden vergeven heeft en ons toen helemaal heeft opgewonden om ons in beweging te zetten. Hij heeft ons op het christelijke spoor gezet en nu heeft Hij ons losgelaten. Nu is het verder aan ons om er verder nog wat van te maken voor Hem.

Sommige mensen hebben dit idee over God en de hele wereld. Dan heet deze visie het Deïsme. Dat zou inhouden dat God de wereld geschapen heeft en het in werking heeft gezet en nu heeft Hij Zijn handen teruggetrokken van deze wereld.
Zo zit het niet.

De Bijbel leert dat wij, die eerst veraf stonden van het kruis nu dichtbij gekomen zijn.
Efeze 2: 13 Nu zijn jullie, die eerst veraf waren, in Christus Jezus dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
We zijn heel dichtbij gekomen.

Ik hou van de manier waarop de Psalmist beschrijft dat de Heer ons hele doen en laten overpeinst.
Psalm 33: 13 Yahweh schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade;
Het woord ‘schouwen’ houdt in dat Hij met de neus boven op ons zit om ons te bekijken. Hij zit ons heel dicht op de huid. Hij vorst ons na, Hij onderzoekt ons. Hij weet alles van ons. Hij is niet afstandelijk, niet ver verwijderd van onze omstandigheden. Hij is heel dichtbij.

Iemand zei eens tegen me dat hij God niet wilde lastig vallen met allerlei kleinigheden. Hij bracht alleen de grote problemen bij de Heer. Ik zei tegen hem: ‘Luister eens, voor God zijn het allemaal kleinigheden’. Hij is heel dichtbij. Hij is intiem met ons. Hij is niet ergens ver weg.

Mensen die dit onderscheid maken en God daarom niet willen lastigvallen met incidenten, die hebben dus niet door dat wij Hem nooit kunnen lastig vallen. Onze omgang met Hem is geen lastig vallen. Het hele idee van God als een verre Godheid is een volkomen verkeerd idee over God.

Dit zijn wettische voorstellingen van wie God is. Als een prachtige tegenstelling daarop hebben wij een Vader die grote vreugde in ons vindt. Ik weet dat sommigen die momenteel kijken best wel een probleem zullen hebben met dit hele idee. Ik weet dat ik hier vroeger toch ook wel moeite mee had.

Het hele idee dat God plezier in ons vindt, dat Hij enthousiast over ons is. De Heer heeft aardig wat moeite moeten doen om die gedachte bij mij te laten bezinken. Ik was namelijk absoluut niet tevreden met mezelf.
Ik groeide zodanig op dat ik van Jezus leerde houden. Ik wist dat God van mij hield omdat Hij God is. Liefhebben is nu eenmaal Zijn dagtaak.

Willard Thiessen
Hij moest wel?

Steve McVey
Ja, dat moet Hij toch zeker? Het was dus logisch dat God van mij hield, maar dat God me ook echt mocht, dat Hij me aardig vond, dat ging er bij mij nou niet echt in. Het hele idee dat ik geaccepteerd was door God om wie ik ben, daar had ik grote moeite mee omdat ik mezelf niet kon accepteren zoals ik was.

Ik keek naar mezelf en dan zag ik al mijn tekortkomingen, al mijn onvolkomenheden. Ik hield het nooit lang vol om elke dag te beginnen met Bijbellezen. Gebed en evangelisatie schoten er zo vaak bij in. Ik zag mijn zonden, mijn houding, mijn daden en al mijn woorden. Ik oordeelde mezelf en veroordeelde me als iemand die tekortschoot. Ik was onacceptabel en dus concludeerde ik dat God mij wel op dezelfde manier moest zien.

Zo is onze hemelse Vader absoluut niet!
Romeinen 5: 8 God bewijst Zijn liefde ten opzichte van ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende