U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Galaten 4: 7 Je bent dus niet meer slaaf, maar zoon;
Als jezelf iemand in dienst hebt als een werknemer, dan ken je een beetje de instelling van een werknemer.
De werknemer is er voortdurend op gericht hoeveel (pakt meestal uit: hoe weinig) ze voor hun baas kunnen doen. ‘Wat moet ik doen om goede maatjes met de baas te blijven?’

Als de persoon die in jouw bedrijf werkt nu je zoon is? Ja, dat verandert de zaak. Die weet dat het bedrijf niet alleen van zijn vader is, maar dat hijzelf ook de erfgenaam van het bedrijf is. Die zoon heeft dus een totaal andere kijk op de zaak die hij onderneemt dan degene die alleen maar een werknemer is die het zijn baas naar de zin probeert te maken.

Romeinen 8: 14 Allen, die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God.
Galaten 3: 26 Jullie zijn allen
zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
Galaten 4: 6-7 Dat jullie
zonen zijn, God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Jullie zijn dus niet meer slaaf, maar zoon; aangezien jullie zoon zijn, zijn jullie ook erfgenaam door God.
1 Thessalonica 5: 5 Jullie zijn allen
zonen van het licht en zonen van de dag.

Paulus zegt dat we niet alleen maar slaven zijn, we zijn zonen van God. Als je echter je Vader alleen maar kan zien als die strenge Werkgever die je bepaalde taken opdraagt, dan neem je als vanzelfsprekend die lage, minderwaardige houding aan, waar we nu de hele week al tegen aan het waarschuwen zijn.
God zien als een Werkgever is dus een verkeerd inzicht.

Een tweede mogelijkheid is dat we God als een strenge Rechter zien. Veen mensen zien God als een Rechter die klaarstaat om als je zondigt je met weerlicht van een onweersbui te treffen. Het lijkt wel alsof ze ervan uitgaan dat hij afwacht of je de juiste dan wel de verkeerde dingen doet. Ook die kijk op God zit er helemaal naast.

Al onze tekortkomingen en ook al onze zonden zijn op Jezus Christus neergekomen toen Hij aan het kruis hing. God beoordeelt ons niet op grond van onze prestaties en onze gedragingen. Hij beoordeelt ons uitsluitend op één belangrijk punt:
Was de dood en opstanding van Jezus Christus voldoende?’

Betekent dit nu dat we nooit meer de consequenties van de zonde zullen merken? We ervaren best wel de gevolgen. De Heer zal ons namelijk als een zoon tuchtigen.

Hebreeën 12: 5-8 Jullie hebben de vermaning vergeten, die tot jullie als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering, en verslap niet, als je door Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Heer, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebben jullie dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijven jullie echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijn jullie bastaards, en geen zonen.

Dat tuchtigen zal beslist niet op een strenge, veroordelende manier plaatsvinden. Het is een liefhebbende, opvoedende manier. Gods corrigerende hand is altijd liefdevol.

Willard Thiessen
De tucht van de Heer is altijd opvoedend. Het is niet hardvochtig.

Steve McVey
Het is niet om te oordelen en zeker niet om ons eens terug te pakken.

Willard Thiessen
Als je eigen kinderen opgroeien, dan wil je ze toch ook niet tot de orde roepen op een destructieve manier?

Steve McVey
Zo is het. Het is een belabberd ouderschap als we onze kinderen vanuit woede tuchtigen. We nemen toch zeker geen wraak op onze kinderen? Laten we maar eerlijk zijn. Dat gebeurt wel. Dan tuchtig je de kinderen voor je eigen prettig gevoel. Zo zit God absoluut niet in elkaar.

Willard Thiessen
Dat is belangrijk dat we dit goed begrijpen.

Steve McVey
Het is zeker belangrijk dat we dit goed doorhebben. De tucht die onze hemelse Vader in ons leven aanbrengt wordt altijd gedaan vanuit Zijn overvloed aan liefde voor ons. Natuurlijk is zo’n terechtwijzing nooit prettig. Tijdens het proces op zich is het een pijnlijk gebeuren, maar het is feitelijk een uiting van Zijn liefdevolle zorg voor ons. Gods tucht is een liefdevolle manier om ons van zelfdestructie te weerhouden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende