U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Ik wil echt niemand in de kerk kwetsen.

Hier komt het tweede punt in mijn antwoord: We moeten wel openstaan voor onderwijs. Wat onze weg met God betreft moeten we soms boven onze opvoeding, ons gemeentelijk onderwijs, onze culturele achtergrond, onze heilige overtuigingen waar we altijd zo mee vergroeid zijn, uitstijgen en erkennen dat we het mis hebben gehad. Dat is zo belangrijk in de voortgang van onze geestelijke wandel om die volledige volwassenheid in Christus ook te kunnen beleven.

Willard Thiessen
Steve, dit is waar op zoveel gebieden van ons leven. Als het om de nederlagen in mijn geestelijk leven gaat moet ik ook loslaten. Ik heb nou eenmaal ver beneden de voorrechten in Christus gewandeld. Kan ik dat nou ook niet gewoon loslaten? Zo kan ik ook mijn niet vergevingsgezindheid loslaten. Mensen hebben iets tegen me uitgehaald. Dat mag ik loslaten. Waarom?

Ik wil me daarop richten wat God voor mij in petto heeft. Daar roept Paulus ons toch ook toe op?
Filippi 3: 14 Eén ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.
Daar waar God ons toe geroepen heeft in Christus Jezus, daar wil ik zijn. Ik denk dat dit loslaten een heel breed spectrum van het leven beslaat.

We moeten een heel stuk theologie loslaten, die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Ons denken wordt namelijk langzamerhand steeds meer aangepast. Het zal ook nog heel wat verder door gaan. Daar ben ik zeker van omdat ik God tegenwoordig nog niet in alles ook daadwerkelijk zie. Ik hoop dat ik nog steeds meer van Hem mag ontdekken.

Steve McVey
Het lijkt me een belangrijk punt. Ik sprak laats met iemand die ik eigenlijk al zo 35 jaar ken. Hij merkte tegen mij op dat hij al 30 jaar lang hetzelfde geloofde en nooit van mening veranderd was. Het was een persoon aan wie ik dit wel durfde vragen. Ik zei: ‘Zie jij dat als iets goeds?Schep je daarover op?’

Alles wat groeit verandert. Wij als mensen veranderen dus ook. Iets wat niet groeit is nep, het is iets kunstmatigs, dat is dood. Alles wat leeft, verandert. Ik geloof echt niet meer alles precies eender als 20 of 15 jaar terug. Mijn inzichten zijn behoorlijk gewijzigd. Maar dat geeft niet. Het hoort bij het groeiproces.

Willard Thiessen
Betty en ik hadden het er laatst over hoezeer de mensen die we hier in dit programma te gast hadden ons leven hebben beïnvloed. Ik kan niet zeggen dat mijn inzichten nu plotseling zo radicaal omgeslagen zijn, maar mijn kijk op de zaken is wel verdiept. Zo heb ik nu hulp gevonden voor zaken waar ik mijn hele leven al mee geworsteld heb en dacht dat daar geen echte goede antwoorden op waren.

Deze week heb jij ons ook weer nieuwe hulpmiddelen gegeven. Dat zijn hulpmiddelen van de waarheid, die ons hart kan insluiten. Zij zorgen ervoor dat we de overwinning meer kunnen beleven. Waarom? Omdat we deze week ontdekt hebben dat regels ons geen enkele overwinning oplevert. Gedrag zal ons overwinningspatroon niet kunnen veranderen. Het is wat ik geloof waardoor mijn overwinningspatroon verandert. Het weten wie ik ben ik Christus, dat verandert mijn overwinningspatroon. Het weten en geloven van al die zaken.

Steve McVey
Inderdaad. De acht waarheden die ik in mijn boek neergeschreven heb zijn zulke bakens, zulke hulpmiddelen. Het zijn richtingaanwijzers die allemaal dezelfde richting opwijzen. Ze wijzen allemaal naar Jezus.

Het zijn beslist geen stappen. Deze acht genadewaarheden zijn geen stappen naar het overwinnend christelijk leven. Het is geen opsomming. Het is geen boodschappenlijstje dat je af kan werken om tot een bepaald doel te komen: Overwinning. Nee!
Zoiets is nou precies waar ons vlees tegenaan schuurt. Het vlees vraagt om de stappen die het moet zetten. Zo maakt het vlees van genade een geheime formule tot overwinning.

Zo werkt het christenleven niet!
Ik wil graag net zo eindigen als dat ik begonnen ben. Ik begon met helder te stellen dat die acht genadewaarheden allemaal stuk voor stuk facetten zijn van het leven in Christus. Elke waarheid die we deze week besproken hebben, is gefundeerd in Hem die onze Bron van het leven is. Hij is Degene die echt verandering aanbrengt. Alleen Jezus!

Willard Thiessen
Het gaat er dus om dat we vaster gefundeerd raken in Hem, dat onze wortels zich verder in Hem uitstrekken.

Steve McVey
Inderdaad.
2 Petrus 3: 18 Groeit op in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder, Jezus Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende