U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
We hebben de afgelopen dagen gesproken over de wandel in genade en de beginselen en waarheden die het verschil kunnen maken. Wat gaan we vandaag bekijken?

Willard Thiessen
Vandaag gaan we een waarheid bespreken die ons leven complete op zijn kop kan zetten.
‘God pakt wellicht totaal anders uit dan jij je Hem had voorgesteld’.

Als ik aan jou vraag om God nu eens voor mij te beschrijven, om Zijn Persoonlijkheid te beschrijven, wat zou jij dan antwoorden? Daar wil ik het vandaag over hebben. We zullen ontdekken dat God meeste kans totaal niet lijkt op de Persoon zoals wij Hem hadden voorgesteld.

Steve McVey
Bedankt Steve, daar kijk ik naar uit. Laten we ook gewillig zijn om onze inzichten in te ruilen als ze fout blijken te zijn.

Willard Thiessen
(Een tijdje doorpraten over het feit dat dit het laatste programma is en natuurlijk het boek)
Het boek kwam echt uit je hart.

Steve McVey
Inderdaad Willard, ik heb zoveel jaren als een oprecht christen geleefd, maar ik was een gefrustreerd christen omdat ik zo’n verlangen had om tot eer van God en consequent te leven. Ik hield van de Heer maar ik wist gewoon dat er meer moest zijn dan wat ik in mijn eigen christelijke wandel ervoer.

God begon me deze zaken in 1990 te onderwijzen. Mijn leven werd daardoor zo gigantisch op zijn kop gezet. Dat is ook de reden dat ik in 1994 mijn werk als plaatselijk voorganger heb opgezegd. Vanaf dat moment begon ik met mijn rondreizen en spreekbeurten op allerlei verschillende plekken. Ik wilde namelijk dat iedereen die boodschap van genade mocht leren kennen.

Het is niet mijn boodschap. Het is de boodschap van de Bijbel. Het is echter een verstaan van de Bijbelse waarheid dat helaas grotendeels ontbreekt in de hedendaagse kerk. Als we dan ook uiteindelijk deze boodschap doorgeven, dan is dat als water gieten op dorstige grond.

Willard Thiessen
Het is verbazingwekkend om te zien hoe waarheden verwrongen zijn. Zaken waar we van overtuigd waren dat ze Bijbels waren, blijken het niet te zijn. We hebben al aardig wat van die kernwaarheden doorgenomen die behoorlijk afwijken van hetgeen men gebruikelijk ziet in de kerken. Je kijkt dan in de Bijbel en je ontdekt dat het helemaal niet is zoals je het altijd had aangenomen en je vraagt je af: ‘Hoe hebben we ons zo kunnen vergissen? Hoe heeft het zo in de war kunnen raken?’
Hoe is dat nu zo gekomen?

Steve McVey
In antwoord daarop wil ik twee dingen naar voren brengen. Vooropgezet wil ik stellen dat dit niet bedoeld is om stenen te werpen naar wie dan ook. Ik ben zelf dan 29 jaar voorganger geweest van een plaatselijke kerk en 17 jaar daarvan heb ik vaak dwalingen onderwezen over veel van die onderwerpen die we afgelopen week besproken hebben. Maar daar wil ik dan wel bij vermelden dat mijn hart daarin wel degelijk op de Heer Jezus gericht was. Ik hield van de Heer. Daar zat het niet fout. Ik hield ook van de gemeenschap gelovigen.

Het was geen probleem dat mijn hart raakte, maar één dat mijn hoofd raakte. We zijn allemaal op een reis. Ik onderwees toen op de wijze dat ik destijds dacht dat juist was. De Heer liet me daarbij gewoon groeien. Ik wil dan ook dat iedereen begrijpt dat ik niet bewust een voorganger of wie dan ook in een bediening wil kwetsen.

Het probleem is echter dat enkel en alleen omdat iemand op de preekstoel staat dan nog niet wil zeggen dat hij het ook bij het rechte eind heeft. Daar was ikzelf het levende bewijs van. Ik vind het prachtig wat Paulus over de gelovigen in Berea zegt:
Handelingen 17: 11 Dezen [gelovigen in Berea] onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, omdat zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren.

Ze onderzochten of het wel klopte. Dat is het enige wat ik van de mensen vraag. Doe dat bij mij, bij je voorganger, bij wie dan ook. Ga na of het klopt met de Bijbel.

Willard Thiessen
We moeten elkaar ook die vrijheid en dat recht geven. Niemand hoort uiteindelijk de voorganger toe. Iedereen hoort bij de Heer. De voorganger is alleen maar een onderherder. Ik denk dat de Bijbel het zo zou stellen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende