U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Hier is iets wat de Heer mij geleerd heeft op het gebied van het geven. Ik moet niet geven. Ik mag geven. In het geven zit iets dat mij voordeel oplevert. Mij levert het meer op dan de persoon aan wie ik (financieel) iets schenk.
Handelingen 20: 35 Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Als ik dit niet zou geloven dan moet ik de ander een wet opleggen door hem te zeggen waarom hij iets moet geven.

Steve McVey
Absoluut. God heeft jouw of mijn geld niet nodig. God heeft ons geld niet nodig.
2 Corinthe 9: 7 God heeft de blijmoedige gever lief.
Mijn bediening neemt het echter ook van een brompot aan (bedoeld als grap). Het beginsel blijft dat God ons geld echt niet nodig heeft.

Willard Thiessen
Als ik er nu voor kies om me één te maken met wat God werkt, dan verheft dat mijn leven ongelooflijk. Mijn hoofd zegt me dat echter niet. Ik zal het nog scherper stellen: Het vlees zegt me dat ook niet. Het Woord van God zegt me dat en ik geloof dat dit waar is.

Mijn eigen tussenopmerking
(Ik denk dat Willard hier toch via een geheim achterdeurtje probeert een wettisch principe als genade te verkopen. Wij maken ons nooit één met God. We zijn één met Christus uit genade. Daar kan financiële ondersteuning uit voortkomen. Hier spant hij naar mijn idee het paard echter weer achter de wagen)

Steve McVey
Heel veel mensen die financieel ondersteunen, die geven feitelijk niet. Ze betalen een verzekeringspremie. Begrijp je wat ik bedoel? We geven niet omdat er ergens een wet staat dat we zouden moeten geven. We geven niet vanuit een verplichting. We geven omdat we van Jezus houden en het in onze natuur zit om te geven.

Willard Thiessen
Het is Zijn natuur om te geven. Als ik dan Zijn natuur in me heb, dan is dat toch ook mijn natuur? De enige reden waarom ik dan niet geef is omdat ik in angst leef dat ik tekort zal komen. Het kunnen allerlei angsten zijn. Die angst overtreft dan datgene wat de Geest van God in mij wil bewerken.

Steve McVey
Het draait feitelijk helemaal niet meer om het geven, maar om de vraag wat er in mijn hart leeft. Er zijn echter mensen die door blijven gaan met geven omdat ze bang zijn dat als ze stoppen dat hun auto het zal gaan begeven. Daar heb je die angst weer. Dat is wat ik bedoel met die verzekeringspremie die afgedragen wordt.

Zo wordt Maleachi misbruikt.
Maleachi 3: 8 Mag een mens God beroven? Toch beroven jullie Mij. En dan zeggen jullie: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing.
Ik zeg heel bewust dat Maleachi misbruikt wordt. Ze denken namelijk dat God zal losbranden in woede als ze stoppen met het geven. Vandaar dat ze bang zijn dat het verkeerd met hun auto, of huis, of zelfs gezin zal aflopen als ze niet meer geven. Die mensen geven niet blijmoedig. Ze betalen premies om de woede van God te ontlopen.

Wat een verwrongen beeld van de liefhebbende Vader, die we in Christus gekregen hebben. Wat een verwrongen idee. God zal toch zeker niet in woede uitbreken omdat Hij jouw geld tekort komt? Hij zal Zich echt niet uitleven op jouw auto.

Er is nog iets anders. Als we in de Bijbel lezen, dan is het van belang dat we doorhebben waar we feitelijk naar kijken. Is het een Bijbelgedeelte van het Oude Verbond of is het een gedeelte uit het Nieuwe Verbond? Ik wil niet dat iemand van hen die nu kijken me verkeerd begrijpt. De hele Bijbel is Gods Woord. Het Oude en het Nieuwe Testament.

2 Timotheus 2: 15 Maak er ernst mee jezelf wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet hoeft te schamen, die het Woord van de waarheid recht snijdt.
Het Woord van de waarheid recht snijden houdt bijvoorbeeld in dat je onderscheidt dat er een Oud Verbond en een Nieuw Verbond is. Als je dan de uitspraak uit Maleachi 3 gaat gebruiken om te beweren dat God zich op jouw auto gaat uitleven omdat jij in gebreke blijft met je gelddonatie, dan zou je ook al de andere regels van het Oude Verbond exact eender moeten toepassen.

Je gaat je akker dan dus niet bezaaien met twee soorten zaad.
Leviticus 19: 19 Je zal je akker niet met tweeërlei zaad bezaaien,
Deuteronomium 22: 9 Je zal je wijngaard niet met tweeërlei zaad bezaaien,
Je trekt dan dus geen kleren aan, die uit twee soorten stof bestaan.
Leviticus 19: 19 Een kleed, uit tweeërlei stof vervaardigd, zal je niet dragen.
Deuteronomium 22: 11 Je zal je niet kleden met een kleed van tweeërlei stof, wol en linnen samen.
Je mag een vloek verwachten als je wel één van deze missers maakt. Die dubbele stof in onze kleding hebben we vrijwel allemaal. Hier zie je hoe makkelijk we zelf denken een keuze uit de wetgeving van het Oude Verbond te kunnen maken.

Ik hoor gigantisch veel predikers doenscenario’s tekenen als je je tienden niet naar de kerk brengt, maar ik hoor geen enkele van hen ook maar één keertje de ellende voorstellen die volgt op het zaaien van twee verschillende soorten zaad in de akker.
Het is mogelijk dat ik met deze opmerking wat voorgangers boos maak. Dat was niet mijn bedoeling. Ik wil mensen de vrijheid voorstellen. Ik wil ze echt niet boos maken. Ik kan je verzekeren dat genade ontiegelijk veel meer doet in je leven op het gebied van geven, Bijbellezen, bidden, enzovoort dat dan de wet ooit zou kunnen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende