U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Alles is er op gericht dat de mens naar Christus toe rent. Paulus noemt de wet daarom ook een tuchtmeester. Misschien kunnen we beter zeggen: een leraar.
Galaten 3: 24-25 De wet is een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.
De wet is een opvoeder die ons naar Christus toe leidt.

Willard Thiessen
De wet laat je dus heel helder merken dat je in je eentje niet kan overleven. Je haalt het gewoon niet.

Steve McVey
De wet stelt de diagnose van jouw probleem. Dat is op zich toch zeker een goed punt. De wet is degene die de ziekte bij je vaststelt en met het slechte bericht komt: ‘Je zit vol zonden, ongelovige. Het resultaat van zonde is de dood, dus ik moet je helaas mededelen dat je stervende bent aan je zonden’.

Die diagnose zorgt ervoor dat we het uitroepen: ‘O God, wat moet ik nu?’ Kijk, daar is God enorm blij mee, dat je dat vraagt. Hij zal gelijk op het Middel ertegen wijzen. Dat is het volbrachte werk van Zijn Zoon Jezus Christus. Het is het volbrachte werk van Christus dat ons volledig bevrijdt van de zonde.

Dat is dus het doel van de wet. Dit is de boodschap voor ongelovigen, maar laten we het eens overzetten voor de gelovige in Jezus Christus. Wat doet de wet in het leven van christenen? Het doet precies hetzelfde als wat de wet in het leven van ongelovigen doet.

Willard Thiessen
Denk je niet dat het bij christenen anders is?

Steve McVey
De wet zal altijd de zonde in het vlees stimuleren. De wet was zo wie zo helemaal niet voor ons bedoeld.
1 Timotheus 1: 8-9 Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige,
Zie je wat de Bijbel over de wet zegt? De wet is niet bestemd voor rechtvaardigen. De vraag is natuurlijk: ‘Zijn wij rechtvaardigen?’

Romeinen 5: 16 De genadegave leidde van veel overtredingen tot rechtvaardiging.
Uit de overvloed van Zijn genade heeft God ons dus rechtvaardigen gemaakt.
We moeten weer even terug naar de waarheid die we in deze aflevering bekijken:
‘Proberen om volgens godsdienstige regels te leven is de meest trefzekere aanpak om een verslagen leven te leiden’.
Wat gebeurt er dus als ik mezelf onder een waslijst van godsdienstige regels stel?

Willard Thiessen
Ik zal een nederlaag ervaren in mijn leven.

Steve McVey
Natuurlijk, nederlaag is dan gegarandeerd. Dat is namelijk precies wat de wet doet.

Willard Thiessen
Het is dus niet altijd strikt beperkt tot de tien geboden? Het gaat om het beginsel dat je de keuze maakt om regels je leven te laten beheersen.

Steve McVey
Het is absoluut niet beperkt tot de tien geboden. Het is zelfs zo dat het niet eens noodzakelijk Bijbelse wetten hoeven te zijn. De Farizeeën hadden zo’n 600 regels die niet eens tot de Bijbel terug te herleiden waren. Toch legden ze die wetten de mensen op. Je ziet het trouwens in de hedendaagse kerken als een normale praktijk.

Ik kom wel in kerken waar je haar in een bepaalde stijl hoort te zitten, of er is een kledingcode, of je hoort een bepaalde Bijbelvertaling te gebruiken, of je kan daar niet naar toe of je hoort juist ergens wel te komen.
Ik ben echt de wereld over geweest. Allerlei verschillende culturen hebben ook gelijk verschillende opvattingen van wat wel en wat niet door de beugel kan. Het kunnen opvattingen zijn die afgeleid zijn van de Bijbel, maar ook zijn het heel persoonlijke voorkeuren die erin meewegen. Ze hebben het tot wetten gemaakt.

Als jouw leven is opgebouwd rondom regels en wetten, dan leidt dat tot een zekere en absolute dood van je geestelijk leven en een voortdurende veroordeling. We zullen absoluut geen enkele overwinning ervaren door ons leven op wetten en regels te bouwen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende