U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
We begonnen net te ontdekken wie we zijn en waarom we zondigen. Dat is echt een belangrijke stap op de weg?

Steve McVey
We nemen acht waarheden door die ons bevrijden. Hier komt weer een nieuwe:
‘Proberen om volgens godsdienstige regels te leven is de meest trefzekere aanpak om een verslagen leven te leiden’.

Dit is zo’n waarheid waar sommigen aanstoot aan zullen nemen terwijl het door anderen als bevrijdend zal worden ervaren. In deze waarheid ontmoeten praktijk en ervaring elkaar. Er zullen er genoeg zijn die aan deze waarheid aanstoot zullen nemen omdat dit zo ingaat tegen de cultuur waar we altijd in hebben geloofd.
We denken dat zowel het leiden van een Godvruchtig leven als het overwinnen van zonden ligt in het omarmen van godsdienstige regels. Daar komen al die: ‘Gij zult & Gij zult niet’.
Dat is echter de meest trefzekere weg om volkomen verslagen te zijn.

Ik wil je een vraag stellen. Ik weet dat jij het antwoord weet, dus voor jou is het een retorische vraag. Ik wil echter heel graag dat de kijkers thuis deze vraag gaan beantwoorden. Ik maak er een Multiple Choice van:
Waarom heeft God de wet zo wie zo gegeven?
Gaf Hij de wet opdat de zonde zou afnemen of opdat de zonde zou toenemen?

Ik stel deze vraag nogal eens aan groepen, waarvan de meerderheid altijd zegt dat de wet van God gegeven was opdat de zonde zou afnemen. Ik kan je daarop zeggen dat dit antwoord fout is. De wet van God was gegeven opdat de zonde zou toenemen.
Nu zullen er vast al mensen zijn die opspringen om dit te bestrijden. Daarom lees ik het nu regelrecht voor uit de Bijbel.
Romeinen 5: 20 De wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,
Wat???!! Daar staat het in de Bijbel. (Steve noemt het Bijbelgedeelte vijf maal). Als je er dus niet mee eens bent, dan ben je het nu eens een keertje niet met mij oneens. De wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam;

Waarom zou God dit uithalen? God deed dit omdat mensen die zichzelf geestelijk erg goed vinden, denken dat ze God kunnen bereiken via de manier waarop ze zich gedragen, oftewel wat ze doen. Die mensen zeggen: ‘Vertel me nou maar wat ik doen moet, dan doe ik dat wel en dan zijn we allemaal blij. God is dan blij en ik ben blij.’
God zegt: ‘Je zou het niet doen, ook al zou je weten wat je moest doen’. De mens zegt: ‘O, jawel hoor. Dan kent U me nog niet’. God zegt: ‘Ik ken je wel degelijk’.

God gaf dus Zijn wet opdat de mens zijn eigen zondigheid zou zien. Begrijp me nou niet verkeerd. Ik zeg absoluut niet dat de wet de mens ertoe brengt om te zondigen. De zonde komt van datgene wat al in een persoon aanwezig is. Wat de wet van God doet is dat het de zonde wel stimuleert. Het zorgt ervoor dat het niet anders kan dan dat het uit je tevoorschijn komt.

Een goed voorbeeld is een flesje Coke a Cola. Als je de duim op de opening van het flesje houdt en het goed schudt om daarna je duim van de opening te verwijderen, dan spuit de cola alle kanten op. Het schudden veroorzaakte dit niet. Het stimuleerde het wel. Dat is precies wat de wet van God doet.

Wij vragen ons dus af hoe we godvruchtig en zondeloos kunnen leven. We komen dan met de oplossing van godsdienstige regels, die we onszelf opleggen. Ik moet de Bijbel lezen, Ik moet bidden. Ik moet naar de kerk gaan. Ik moet getuigen. Of aan de andere kant moet ik bepaalde dingen absoluut niet doen. We bouwen ons leven op normen en waarden. Wat we werkelijk aan het doen zijn is ons klaarmaken voor een enorme nederlaag.

Hier volgt nog een heldere aanwijzing:
1 Corinthe 15: 56 De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet.
De zonde haalt zijn kracht uit de wet.
Ik geef je nog zo’n aanwijzing:
Wat is het dat de zondige hartstochten doet werken?
Romeinen 7: 5 Toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;
Hier staat het duidelijk. Het is de wet die de zondige hartstochten in het vlees zo prikkelt dat ze naar buiten komen. Het staat er regelrecht in je eigen Bijbel. Ze werken in de leden van ons lichaam en de vrucht die ze dragen is de dood.

Die duidelijke uitspraken bij onze uitgangstekst:
Romeinen 5: 20 De wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam;
Waarom pakte God het zo aan? Hij laat het nu toch klinken alsof de wet iets slechts is. Nee, dat is de wet niet. De wet was alleen gegeven aan mensen die nog niet verlost waren, zodat hij zijn zondige staat door zou krijgen en daardoor zijn behoefte aan Jezus Christus zou inzien. Het is er allemaal op gericht dat de mens naar Christus toe rent.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende