U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Vandaag willen we eigenlijk stilstaan bij twee waarheden. Hier komt de eerste:
‘Je kan verleidingen overwinnen door te weten waarom je zondigt’.
De tweede, die daar heel nauw aan verwant is:
‘Proberen om naar godsdienstige regels te leven is de zekerste weg tot een verslagen leven’
We hebben het er al over gehad hoe die oude mens, die wij in Adam waren, ter dood gebracht is.

Willard Thiessen
Toen ik uit de baarmoeder voortkwam, werd ik geboren met een oude natuur in Adam.

Steve McVey
Inderdaad. Die zondenatuur van Adam is waar wij in geboren zijn.
Romeinen 6: 6 Dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is,
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd,
Colosse 3: 3 Jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.
Die oude zondenatuur is gestorven.

Willard Thiessen
Is iedereen nu al gestorven of geldt dit uitsluitend hen die in Christus Jezus zijn?

Steve McVey
Alleen die in Christus Jezus zijn. Het is namelijk het resultaat van het volbrachte werk. De oude zondenatuur stierf.
Even iets tussendoor. Er zijn vertalingen die in plaats van het ‘vlees’ vertalen met ‘zondige natuur’. Het Griekse woord is ‘sarx’, dat wijst op het vlees. Het is belangrijk om dan eerst te beseffen dat op die plekken de echte vertaling ‘vlees’ moet zijn en niet ‘zondige natuur’. Anders krijg je een verwarring met de oude zondenatuur.

Willard Thiessen
De oude zondenatuur en het vlees zijn niet hetzelfde?

Steve McVey
Inderdaad. De oude zondenatuur is wat wij zijn in Adam. Die oude zondenatuur is, toen wij tot geloof kwamen, met Jezus Christus mee gekruisigd. Daarmee is die zondenatuur ter dood gebracht. Daarna ontvingen we een nieuwe natuur.
2 Petrus 1: 4 We zijn met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat jullie daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur,
Nu is Christus ons leven.
Handelingen 17: 28 In Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,
We bezitten nu dus de natuur van Christus. Let wel: We hebben maar één natuur en dat is de natuur van Christus.

Willard Thiessen
Als ik dus even terugkom op de vergissing in sommige vertalingen die aangeven dat mijn vlees gestorven is. Ik krijg dan behoorlijk wat problemen als ik merk dat dit vlees zich weer laat gelden. Wat dit punt betreft is de vraag nu misschien aan de orde:
Wat sterft er dagelijks en wat is eens en voor altijd gestorven?’

Steve McVey
Dat is een geweldig belangrijke vraag, Willard. Ik weet niet of die vraag ooit eerder op de TV aan me gesteld is. Het is een goede vraag. Hier komt het antwoord:

De oude zondenatuur is met Christus gestorven. Sommigen die nu luisteren hebben hier wellicht nog wat problemen mee. Ze zullen tegenwerpen: ‘Ik geloof er niets van dat die oude zondenatuur gestorven is’. Daarom zullen we nog eventjes wat waarheden terughalen die we in de voorgaande programma’s naar voren hebben gebracht.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Colosse 3: 3 Want je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.
Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden;
Ik zou hen die de gedachte dat de oude zondenatuur is gestorven bestrijden willen zeggen:
De Bijbel zegt zondermeer dat er iets gestorven is en volgens Romeinen 6: 6 was dat de oude mens. Als het niet je oude zondenatuur is, wat is er dan gestorven? Iets is concreet gestorven!

Nu dan het vlees. Het vlees heeft al die aangeleerde technieken, al die strategieën die wij ons gedurende ons leven hebben toegeëigend, verzameld met het doel om ons eigen doel onafhankelijk van Jezus Christus te bereiken. Het vlees handelt onder de macht van de inwonende zonde. Dat is wat Romeinen 7 ons uitgebreid leert, hoe het vlees opereert in de leden van ons lichaam.

1 Corinthe 15: 31 Ik sterf elke dag.
Paulus had, toen hij dit ter sprake bracht, allang gezegd dat hij met Christus gestorven was en dus niet langer zelf leefde. Hoe kan hij zich dan laten zo omkeren met deze uitspraak dat hij dagelijks sterft. Dit is wat hij bedoelt:
De oude ‘Ik’, de persoon die ik was in Adam is gestorven.
Galaten 2: 20 Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God,
Paulus laat dat geloof van Christus werken in hem.

In Romeinen 7 ontdekt hij echter dat er een kwaad in hem werkzaam is. Waar heeft hij het dan over? Dat was de macht van de inwonende zonde.
Als Paulus dus aangeeft dat hij dagelijks sterft bedoelt hij dat hij dagelijks ermee rekent dat hij dood is voor de zonde.
Romeinen 6: 6 dit weten wij immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is,
Ik weet dat ik gestorven ben.
Romeinen 6: 8 Aangezien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven,
Ik geloof dat ik gestorven ben.
Romeinen 6: 11 Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat je wel dood bent voor de zonde,
Het staat voor mij vast dat ik gestorven ben.
Ik erken, ik eigen me toe, ik omarm de werkelijkheid van de dood van mijn oude natuur zodat het vlees zichzelf niet kan openbaren in mijn daden.

De uitspraak van Paulus ‘Ik sterf elke dag’ is dus het dagelijks instemmen met de werkelijkheid van het gestorven zijn met Christus. Daarmee krijgt het vlees geen ruimte om op te staan en me te beheersen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina