U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Galaten 3: 3 Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met het vlees?
Daar hebben we veel van weg. We waren bij de Heer begonnen. Nu willen we het afmaken door het zelf te doen. Het idee hier is: ‘Ik ben een nieuwe schepping in Christus, ik ben heilig. Daarom span ik me nu ook in om zo heilig mogelijk te leven’.

Steve McVey
Het probleem waar de Galaten mee worstelden, is het grootste probleem voor de hedendaagse kerk. Sommige uitleggers verklaren dat de brief aan Galaten geschreven was omdat men geconfronteerd werd met het wettische idee dat een persoon gered wordt door goede werken. Daar draait dit Bijbelboek helemaal niet om. Paulus schreef deze brief aan mensen die hijzelf tot de Heer heeft mogen leiden. Niemand van hen zou denken dat hij gered werd door werken. Het probleem lag echt niet in de redding. Zij wisten hoe de redding in geloof aangenomen werd zonder werken.

Het grote gevaar waar deze Galaten mee geconfronteerd werden was iets wat de Judaïsten hen leerstellig oplegden. Die Judaïsten zeiden dat Paulus een prima karwei had geklaard door hen te leren dat ze gered waren uit genade alleen. Daar had hij, volgens hen, ook volkomen gelijk in. Toen kwam er nog wat achteraan.
Ze zeiden: ‘Nu zijn jullie christenen door genade en genade alleen. Nu willen jullie toch zeker wel een goed christen zijn? Toch? Okay, om nu een goed christen te zijn moet je het volgende doen…’ Toen legden ze al hun wetten op de nekken van deze pasbekeerde gelovigen.

Willard Thiessen
Ze gingen zelf toevoegen aan de genade wat zij konden.

Steve McVey
Inderdaad. Paulus boodschap staat daar echt haaks op.
Colosse 2: 6 Nu jij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,
Uit genade waren deze gelovigen behouden, maar nu wilden ze hun wandel verder vervolmaken met religieuze wetten en regels.

Willard Thiessen
Daar vervallen we in onze hedendaagse maatschappij heel makkelijk in.

Steve McVey
Dat is het grote gevaar in de hedendaagse kerk. We denken heel makkelijk dat het nu op ons aankomt om ons te verbeteren,om vooruitgang te boeken. We proberen de persoon te worden die we feitelijk toch zouden moeten zijn. We veranderen dus ons gedrag. Als we ons maar meer zouden willen inspannen zouden we toch veel betere personen kunnen worden?
We hebben daarmee de hele boodschap omgedraaid. De Bijbelse werkelijkheid is dat we alleen werkelijk veranderen door begrip te krijgen wie we zijn.

Hier heb ik nog een belangrijke waarheid die, als we het alleen maar zouden geloven, ons leven als christen totaal verandert:
Willard, jij, ik en jullie die kijken, we staan allemaal als perfect in Gods boek’.
Verknallen we het dan nooit? O ja, heel vaak en soms gigantisch. Maar verandert dat ook maar iets? Nee!

Willard Thiessen
Het verandert de relatie, die we met God hebben, niet.

Steve McVey
Dat niet alleen. Het verandert zelfs niet wat Vader voor ons voelt. Het maakt niet dat Hij ons van Zich afschuift.

Ik geef nog weleens het voorbeeld van mijn kleinzoon. Dit gaat over de tijd dat hij nog niet eens kon spreken.
Hij zat bij mij op schoot en ik wierp hem in de lucht en ik had de grootste lol en hij had ook volop schik. Plotseling ontdekte dat mijn kleinzoon een zonde tegen me had begaan. Het was één van die afschuwelijke luierzondes.
Ik ontdekte die zonde en wat denk je dat ik op dat moment deed? Wierp ik hem op de vloer en riep ik: ‘Ga weg van mij, jij, werker van ongerechtigheid?’
Nee! Natuurlijk niet. Was ik blij met zijn gedrag? Nee, ik vond het niet echt prettig op dat moment. Ik had liever gehad dat hij ‘t niet gedaan had.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende