U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
De lust maar ook mijn trots, die van tijd tot tijd de kop opsteekt, is iets wat nog in mijn lichaam is overgebleven?

Steve McVey
Inderdaad, ik verzin dit niet.
Romeinen 7: 16-18 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Maar dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.
Romeinen 7: 20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar
de zonde, die in mij woont.
Romeinen 7: 22-24 Naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar
in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?
Die zondemacht vertoeft in mijn leden. Paulus had hierdoor die bekende innerlijke strijd dat hij die dingen deed die hij niet wenste en wat hij nou juist wel wenste, daar kwam niks van terecht. De slotconclusie van Paulus is dat het kwaad in hemzelf zit, ondanks zijn verlangen om goed te doen.
Paulus zei dus niet dat hijzelf kwaad was. Hij zei dat het kwaad binnen in hem vertoefde, maar niet hemzelf was. De macht van de inwonende zonde is er, maar dat bepaalt niet wie ik ben.
Toen wij met Christus stierven ontvingen we die nieuwe natuur. Hoeveel naturen bezitten we dan?

Willard Thiessen
Ja, hier heb je die vierde waarheid: ‘Je hebt geen kwaadaardige tweeling binnenin je’.
Er kunnen dus niet twee naturen zijn.

Steve McVey
Inderdaad, dat kan niet. Wij bezitten uitsluitend de natuur van Christus.
Ik heb deze gedachte zelf bestreden. Ik zei: ‘Die vent is gek. Die gelooft dat we maar één natuur hebben. Er zijn toch zeker twee naturen in ons in conflict?’
Wat is dan de betekenis van het woord ‘natuur’? De oude natuur is gestorven en nu hebben we een nieuwe natuur. Waarom zondigen we dan toch nog? Omdat de macht van de inwonende zonde nog altijd in onze lichaamsleden zit.
Sommigen van die nu kijken vinden het maar moeilijk te geloven dat je maar één natuur bezit. Weet je hoe dat komt? Omdat ze de macht van de inwonende zonde, oftewel het vlees, aanzien voor de oude natuur. Ze denken dan dat het precies hetzelfde is.
Ik heb in het veleden die twee ook met elkaar verwisseld. Laat me het zo helder en duidelijk mogelijk stellen: Het vlees, oftewel de inwonende zondemacht, en de oude natuur zijn twee totaal verschillende zaken.
De oude natuur bevond zich in ons geest. Het vlees bevindt zich in de leden van ons lichaam. Het bepaalt niet wie we zijn.

Willard Thiessen
Wat er zich dus afspeelt in de geest is één ding, wat zich echter afspeelt in het lichaam is iets totaal anders?

Steve McVey
Jazeker, het vlees bepaalt niet wie je bent. Een aantal jaren terug is er een niersteen uit mijn lichaam verwijderd, maar de mensen noemden me in die tijd niet ‘het steentje’. Het zat wel in me, maar het bepaalde niet wie ik ben.

Willard Thiessen
Als ik zondig, betekent dat dus nog niet dat ik ook een zondaar ben. Ik deed het, maar het is niet wie ik ben.

Steve McVey
We hebben de inwonende zondemacht altijd in ons, maar als we zondigen bepaalt dat nog niet wie we werkelijk zijn. We zijn heiligen die ook wel eens zondigen.
God heeft de zondenatuur naar het kruis verwezen. We komen weer even terug bij waarheid nummer drie: ‘Je moet weten wie je bent om te kunnen veranderen wat je doet’.
Satan wil dit echt altijd omkeren. De allereerste leugen in de Bijbel was: ‘Hier heb je iets wat je kan doen om meer op God te gaan lijken’.
Genesis 2: 4-5 De slang zei tot de vrouw: Je zal geenszins sterven, maar God weet, dat op de dag, dat je daarvan eet, je ogen geopend zullen worden, en je als God zal zijn, kennende goed en kwaad.
Dat terwijl God zelf de mens al naar Zijn beeld geschapen had.
Genesis 1: 27 God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem;

Willard Thiessen
Ze waren dus allang als God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende