U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Steve, we bespreken nu het ‘Waarom’ probleem.
Waarom ben ik een nieuwe schepping geworden?
2 Corinthe 5: 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Als ik in Jezus geloof bezit ik dus een nieuwe natuur. Hij is Degene die me gered heeft van mijn zonden. Hij is Degene die de macht van de zonde over mijn leven gebroken heeft. Het kruis heeft het verschil gemaakt. Zijn bloed heeft mij gereinigd.

Steve McVey
Dat is zeker waar. Moet je nou eens opletten. Deze Bijbeltekst zegt niet dat een ieder die in Christus is een nieuwe schepping moet zijn.

Willard Thiessen
Nee, het staat er duidelijk dat die persoon een nieuwe schepping is.

Steve McVey
Ik heb namelijk in behoorlijk wat kerken gepreekt waar mensen voortdurend te horen kregen dat ze een nieuwe schepping hoorden te zijn. Je moet veranderen want jij hoort anders te zijn. De Bijbel zegt echter dat elk mens die in Christus is, ook gelijk een nieuwe schepping is.
Laten we dit woord ‘schepping’ eens nader bekijken. Het komt van het woord ‘scheppen’. Dat betekent dat er iets vanuit het niets tevoorschijn geroepen wordt.
We kijken dus niet naar het woord ‘maken’, maar naar het woord ‘scheppen’. Als er iets gemaakt wordt dan neem je een bestaand materiaal dat je tot iets anders omvormt. Bij ‘scheppen’ heb je geen enkel materiaal als uitgangspunt. Je schept iets vanuit het niets.

Bij onze redding nam God de persoon die we in Adam waren en die persoon plaatste Hij in Jezus Christus op het kruis. Alles wat wij fout gedaan hebben en wat veel belangrijker is, onze hele zondenatuur, is daar in Jezus Christus opgeslorpt. Hij nam het en maakte het geheel tot Zijn eigendom.
Romeinen 6: 4-11 Wij zijn met Hem begraven door de doop [eenwording] in de dood, … Aangezien wij samengegroeid zijn [eenwording] met hetgeen gelijk is aan zijn dood, … Wij weten immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is[eenwording], opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Aangezien wij dan met Christus gestorven zijn, … Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat je wel dood bent voor de zonde,
Colosse 3: 3 Jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.
Toen Jezus daar stierf op het kruis, toen stierf ook alles wat wij tevoren waren in Adam. We zijn met Hem gestorven en met Hem begraven en dan volgt er nog iets op.

We zijn met Hem in een nieuw leven opgewekt.
Romeinen 6: 4-5 Gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo wandelen ook wij in nieuwheid van het leven, … wij zullen ook samengegroeid [eenwording] zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
Romeinen 6: 8 Wij geloven, dat wij ook met Hem
[eenwording] zullen leven,
Romeinen 6: 11 Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat je … levend bent voor God in Christus Jezus.
Op het moment dat we een nieuwe schepping werden, ontvingen we Goddelijke natuur van Jezus Christus. Nu hebben we dus het leven van Christus in ons als ons leven.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Voordat we de Heer kenden hadden we een zondenatuur. Vandaar dat we zondigden omdat we in de kern van de zaak zondaren waren. Nu is Christus onze natuur. We hebben nu dus een compleet nieuwe identiteit. Dat is de identiteit van een christen.

We moeten goed weten dat we een nieuwe natuur hebben die rechtvaardig is.
Romeinen 5: 17 Die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen,
Die nieuwe natuur is heilig.
2 Corinthe 3: 17 De tempel van God, dat zijn jullie, is heilig!
We zijn één met Christus.
1 Corinthe 6: 17 Die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem.
We zijn een Goddelijk kunstwerk.
Efeze 2: 10 Zijn maaksel [Poiema] zijn wij, in Christus Jezus geschapen
We zijn absoluut niet meer wie we vroeger waren.

Waarom zondigen we dan nog steeds?
De reden waarom we nog steeds zondigen is tweevoudig:
Ten eerste: In onze lichamen hebben we nog altijd de macht van de inwonende zonde. Wil je hier diepgaand verder induiken dan heb je het boek ‘Grace Walk Experience’ nodig.
Zo bespreken we daar ook waarheid vier:
‘Je hebt geen kwaadaardige tweeling binnenin je’.
De reden waarom we nog altijd zondigen is omdat de inwonende zondemacht nog altijd actief is in de leden van ons lichaam. Onze geest is vernieuwd. Onze ziel is verlost. We hebben echter nog altijd hetzelfde lichaam dat we altijd al hadden. We hebben dus die telkens terugkomende zondemacht die in onze leden van het lichaam verblijft.
Romeinen 7: 5 De zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden.
Er is dus altijd nog de neiging om te zondigen. Ik heb namelijk nog niet mijn verheerlijkte lichaam.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende