U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
De Opgestane leeft in mij. Hoe ziet dat eruit midden in een wereld van de dood?

Steve McVey
Als we leven vanuit die wetenschap verandert dat onze hele kijk op evangelisatie. Waar de Opgestane in mij leeft, ben ik zout en licht. Er wordt dan dus in die dode wereld een dorst naar Jezus Christus gecreëerd.
De wereld voelt zich al genoeg veroordeeld zonder dat wij er nog eens een extra portie veroordeling overheen gooien. We kennen allemaal Johannes 3: 16. Maar hoe zit het met het volgende vers?
Johannes 3: 17 God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden wordt.
De Zoon kwam niet om te veroordelen. Hij kwam om te redden. Het evangelie is een verklaring van die redding aan de mensen in de wereld.
Wat verklaart God in Zijn evangelie aan de zondige wereld?
Jezus, de Redder, is gekomen.
Op het kruis is afgerekend met de zonde.
De dood is overwonnen.
Wat zegt Jezus?
Johannes 8: 11 Jezus zei: Ik veroordeel je niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!
We verklaren dan ook aan de mensen dat het leven in Jezus Christus is. We komen hen niet veroordelen. Het is nergens voor nodig om hen van ons te vervreemden. We willen ze juist uitnodigen voor het grote feest. Dat is het genieten van dat opstandingleven van Christus Jezus.
We spraken dus over onze geboorte in Adam. Maar we moeten nu even voortmaken om verder te gaan. Jij en ik waren ook in Adam geboren, maar toen zijn we wedergeboren. Wat gebeurde er toen?
Wat er plaatsvond is het volgende: God heeft de persoon die wij waren genomen en die één gemaakt met de Persoon Jezus Christus aan het kruis. De persoon die wij dus in Adam waren is op het kruis met Jezus gestorven. Hier komt nu waarheid nummer drie om de hoek kijken:
Je moet weten wie je bent om te kunnen veranderen wat je doet’.
Dit is het probleem van veel mensen in de kerk. Die weten feitelijk niet wie ze zijn. Heel veel hebben een schizofrene opvatting over zichzelf. Ze zien zichzelf als Dr. Jeckyl & Mister Hyde. Ze denken dat nu ze hun vertrouwen op Christus gesteld hebben, ze een gespleten persoonlijkheid zijn geworden. Ze verwachten dat het leven van Christus zowel als het leven van Adam allebei binnen in ons huizen. Dat is absoluut niet waar.

De Bijbel zegt nadrukkelijk dat zodra we in Christus geplaatst waren op het kruis, de persoon die we waren in Adam gestorven is.
Romeinen 6: 4-11 Wij zijn met Hem begraven door de doop [eenwording] in de dood, … Aangezien wij samengegroeid zijn [eenwording] met hetgeen gelijk is aan zijn dood, … Wij weten immers, dat onze oude mens mee gekruisigd is[eenwording], opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Aangezien wij dan met Christus gestorven zijn, … Zo moet het ook voor jou vaststaan, dat je wel dood bent voor de zonde,
Colosse 3: 3 Jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.
Die oude persoon, die wij vroeger dus waren, is gestorven. Ik wil dit heel helder krijgen voor elke kijker. De persoon, die jij eens was, is nu dood. De persoon, die je eens was, is met Christus Jezus gestorven.
In de plaats van dat oude leven is nu een nieuw leven gekomen. Dat nieuwe leven is het opstandingleven van Christus Jezus.

Willard Thiessen
Dat is volstrekt waar. Ik geloof het ook. Het is alleen vaak moeilijk te grijpen als we naar ons gedrag kijken. We kijken namelijk nog altijd vanuit gedrag en dan beoordelen we de natuur naar het gedrag dat we zien.

Steve McVey
Absoluut en wat brengt dat een ellende.

Willard Thiessen
Ja maar, dat doen we nou eenmaal. Ik kijk naar het gedrag dat feitelijk thuishoort bij de persoon die ik destijds was. Dat doe ik makkelijker dan dat ik kijk naar wie ik ben. Okay? Naar wat ik zie neem ik dan toch aan dat ikzelf nu eenmaal zo ben.

Steve McVey
We zullen daar straks uitgebreid op ingaan. Als de persoon die ik was is gestorven, waarom gedraag ik me dan nog vaak op een manier die in de verste verte niet lijkt op dat opstandingleven, dat ik nu ben.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende