U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Vandaag spreken we opnieuw over de wandel vanuit de genade van God. Steve, waar gaan we het vandaag over hebben?

Steve McVey
Het onderwerp van vandaag betreft twee waarheden die mijn leven totaal op zijn kop hebben gezet.
In de eerste plaats moet je weten wie je bent om daarna het doen eruit te laten volgen. Dat is heel belangrijk. We hebben nogal eens de neiging om dit precies om te draaien.

Willard Thiessen
Wij maken ervan: Wat je doet bepaalt wie je bent. Het is juist de vraag wie wij zijn.

Steve McVey
Inderdaad. De tweede waarheid is dat je geen kwaadaardige tweeling binnen in je hebt wonen.

Willard Thiessen
Okay, bedankt. Ik altijd maar denken dat ik een Siamese tweelingbroer ergens achter mijn kraag had huizen.
(Break & daarop volgend uitweiden over zijn boek)

Steve McVey
Ieder van ons heeft van die mogelijkheidsstructuren. Dat zijn van die onderliggende geloofssystemen die we als zo vanzelfsprekend beschouwen dat we er zelfs nooit aan twijfelen. Velen van ons hebben een bepaald idee van wat het christelijke leven inhoudt, dat ons feitelijk kwaad deed en gevangen hield.
Ik wil met dit boek dit soort vooringenomen standpunten aan de kaak stellen door de Bijbel ernaast te plaatsen. Als je dat toelaat sta je, als het ware, de Heilige Geest toe om je vooringenomen standpunten aan te passen aan wat de Bijbel zegt.

Willard Thiessen
Ik vind de manier waarop je het stelt boeiend. We hebben de afgelopen dagen al behoorlijk wat afgepraat waarbij we tot het besef kwamen dat het in de natuur van de mens ingebakken zit om de leugen te geloven. We geven daar de voorkeur aan boven de waarheid.
Jij confronteert ons dan ook met zaken waar wij van nature toe geneigd zijn ons thuis te voelen. Wij zijn altijd geneigd om dingen te doen. De Bijbelse weg is dan ook zo tegen onze eigen weg van nature in. Dat is wat ik gaandeweg ontdekte.
Je vraagt je af: Waar kwam dit hele verkeerde denken allereerst al vandaan? Ik heb de neiging om een bepaalde leraar daar de schuld van te geven. De waarheid is echter dat dit denken gewoon ingebakken zit in ieder van ons. Er zit in mij gewoon iets dat de voorkeur geeft aan het geloven van een leugen boven de waarheid.

Steve McVey
Jazeker en dat ‘iets’ wordt in de Bijbel het vlees genoemd. Wij zijn uit de geestelijke genenpoel van Adam zelf geboren. Die geestelijk genenpoel waar wij nu inzitten draagt de karakterkenmerken van zelfingenomenheid, verwaandheid, vroom godsdienstig gedrag,

Willard Thiessen
We zijn godsdienstig omdat we graag weer het contact met God terugkrijgen. Dat intense verlangen is er en wij hebben het idee dat wijzelf dit tot stand moeten brengen.

Steve McVey
Als we echter wedergeboren worden sterven wij aan dat gezin van Adam, waar we uitkwamen, en we komen tot leven in het gezin van God in Christus Jezus.
We bezitten nu een totaal nieuwe geestelijke genenpoel.
De waarheid is dat als we in Christus geboren worden we geen hersenoperatie krijgen. Het geheugen aan het leven dat we in Adam bezaten wordt er niet uitgehaald.
Ons geestelijk leven is dus wel totaal vernieuwd, maar we moeten wel opnieuw de waarheid ontdekken. Dat betekent dat er een verandering in ons denken moet komen, waar het op gericht is.
Vroeger geloofde we een massa leugens. Helaas moeten we constateren dat veel mensen in de kerk nog steeds de oude leugens prefereren.
Wat we met de ‘Grace Walk Experience’ teweeg willen brengen is dat mensen met de waarheid geconfronteerd worden.
Johannes 8: 32 Je zal de waarheid verstaan, en de waarheid zal je vrijmaken.
Ik heb dit alles geschreven voor die gelovige die van zijn leven als christen houdt maar er meer van wil genieten en die naar een leven verlangt dat meer in overeenstemming is met zoals de Bijbel het christenleven omschrijft. Het is voor die mensen die vrij willen zijn van die zeurende gevoelens van veroordeling en onbekwaamheid. Voor hen heb ik dit alles geschreven.

Willard Thiessen
In het eerste programma spraken we erover dat harder werken of een beter proberen niet noodzakelijkerwijs overwinning in het leven zal brengen.

Steve McVey
Inderdaad. Waarheid nummer 1: ‘Het verbeteren van je gedrag brengt je geen overwinning in je leven als christen’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende