U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Ja. Mensen vragen me altijd naar ons en naar Gods aandeel.

Nou, hier komt het:
Gods aandeel is Zijn leiding over mijn leven. Mijn aandeel is vertrouwen.’

De Heer liet me een keer dat ik weer eens ergens mee worstelde iets duidelijk zien.
(Als de Heer tot je spreekt is het nooit op een manier die de Bijbel zelf tegenspreekt. Soms geeft de Heer je een inzicht over iets dat Hij allang in Zijn Woord heeft geopenbaard. )
Ik worstelde dus weer met iets en ik was daarover in gebed en ik was aan het wachten op een antwoord van de Heer. Het was alsof de Heer in mijn denken tot me sprak. Ineens trof een helder besef me.

De Heer zei:
‘Steve, jij bent niet geschikt om de controle te hebben. Anderzijds ben Ik daar juist perfect geschikt voor.’
De Heer zei tegen me:
‘Jij creëert onnodige problemen voor jezelf als je onze beide aandelen verwart.’
Die hele gedachte overspoelde me en ik zei:
‘Heer, U heeft me met deze uitspraak wel goed te grazen genomen.’

We moeten goed beseffen dat wij allemaal vlees zijn.
Romeinen 7: 14 Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.
Romeinen 7: 18 Want ik weet, dat
in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet.
Romeinen 7: 25 Ik ben … dienstbaar … met
mijn vlees aan de wet der zonde.
Galaten 3: 3 Zijn jullie zo onverstandig? Jullie zijn begonnen met de Geest, eindigen jullie nu met
het vlees?
Galaten 5: 17 Het begeren van
het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat jullie niet doen wat jullie maar wensen.
Filippi 3: 3 Wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in Christus Jezus roemen en
niet op vlees vertrouwen.

We neigen allemaal als vanzelf tot ons handelen vanuit het vlees. Als ik in problemen verkeer is mijn eerste reactie dat ik dat op wil knappen. Ik ben zo’n persoon waarvan mensen zeggen:
‘Je springt in het vuur zonder na te denken over de mogelijke pijn die het kan opleveren.’
Mijn hele persoonlijkheid zit zo in elkaar dat zodra ik een brand zie, ik al in het vuur spring. Ik kan gewoon die pijn niet langer aanzien.
Dit is precies de reactie waarom mensen zo snel tot een scheiding overgaan. Bij het minste of geringste kappen ze met hun baan. Is er onenigheid in de kerk dan vertrekken ze gelijk. Ze willen een snelle afsluiting van het probleem. De snelle oplossing.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de kijkers op te roepen om niet voor de snelle oplossing te gaan. Denk niet: ‘Ik pak het zus of zo aan, dan is het tenminste snel opgelost.’ Er ligt dan namelijk gelijk al weer een nieuw probleem op je te wachten. Laat het over je komen en zijn werk doen.

Willard Thiessen
Je komt wellicht via de ene weg uit een probleem, dan wacht je wel weer een volgende.

Steve McVey
God werkt door onze moeilijkheden heen. Hoe dan ook zal Hij in jouw leven tot Zijn doel komen. Wij kunnen wel de eerste de beste ontsnappingsroute nemen, dan komt er wel weer een volgende moeilijke periode.

Willard Thiessen
Bij de volgende baan blijkt de werkgever alweer een lastig baasje te zijn.

Steve McVey
Of iets anders.

Willard Thiessen
Ja, het hoeft niet altijd hetzelfde probleem te zijn. Dat is waar.

Steve McVey
Je kan ergens terechtkomen wat je zelf helemaal niet zou kiezen. God bracht mij in een kerk die stijl bergafwaarts ging. Daar leerde ik te vertrouwen.
Ik ben blij dat het niet het sterven van één van mijn kinderen was dat Hij gebruikte. Weet je?

Willard Thiessen
Ja, Je weet zelf niet welke weg de Heer met je gaat.

Steve McVey
Daarom, vertrouw Hem. God werkt in jouw omstandigheden.

Willard Thiessen
We blijven steeds op vertrouwen terugkomen. Dat is het, hè?

Steve McVey
Het draait allemaal om vertrouwen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende