U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
Christus Jezus is de enige uitweg als verzoeking op ons afkomt. Hij zei het toch zelf?
Johannes 14: 6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
Dus, daar waar het om het onderwerp van zonde gaat zegt de Bijbel dat we geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan hebben. God zal namelijk altijd voor de uitkomst zorgen en die weg is Jezus zelf.

De uitspraak waar we over spraken ging echter niet over zonde. Hier heb je hem nog eens:
‘God zal je nooit een last opleggen die boven je vermogen ligt’.

We hebben het dan over problemen, moeilijkheden, moeiten, lasten, zware druk. Ik verklaar echter dat God het wel degelijk toestaat dat we lasten op onze nek krijgen, die ver boven ons eigen vermogen liggen.
We gaan deze gedachte maar snel bewijzen vanuit de Bijbel voordat kijkers wegzappen. We gaan lezen over Paulus eigen ervaringen.
2 Corinthe 1: 8-9 Wij willen jullie niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt.

Ik zal twee zaken onderstrepen.
Ten eerste: God laat het wel degelijk toe dat we lasten te dragen krijgen die ver boven onze eigen mogelijkheden uitgaat.
Ten tweede: Ga dit na in je eigen Bijbel. Zit niet zo verongelijkt achter je schermpje te roepen dat je het niet met me eens bent. Lees Het!!! (Hij drukt de open Bijbel tegen de kamera). Lees dit gedeelte 2 Corinthe 1: 8-9 na in je eigen Bijbel.

Ik heb die belangrijke vraag al eerder gesteld. Zijn we bereid om onze inzichten in te ruilen als we vanuit de Bijbel gecorrigeerd worden? Laten we dit gedeelte eens rustig doornemen.
Paulus zegt hier dat hij, toen hij in Asia was, een zware last te dragen had. Dat was niet zomaar een last. Het was een last die bovenmate was. Maar dan voegt hij er nog iets heel belangrijks aan toe: Die zware last was boven zijn eigen vermogen. De Staten vertaling zegt dat Paulus verdrukking boven zijn eigen macht uitging.

Willard Thiessen
Dat maakt het wel heel duidelijk.

Steve McVey
Ik bedoel, kan het nog helderder voorgesteld worden? Paulus zegt dat hij een verdrukking in Asia had, die zo buitengewoon zwaar was dat het ver boven zijn eigen mogelijkheden lag om het te verdragen. Het was een last die zwaarder was dan hij aankon. Daar heb je het zwart op wit in de Bijbel.
Mocht je misschien denken dat Paulus er wellicht iets heel anders mee bedoeld heeft, Paulus voegt er daarom nog iets aan toe:
2 Corinthe 1: 8b Wij wanhoopten zelfs aan ons leven;
Als je dat in hedendaags Nederlands overzet, wat zegt Paulus hier dan?

Willard Thiessen
Paulus had de hoop om te leven opgegeven. Misschien kan je het zelfs wel weergeven met: ‘Ik zou wensen te sterven’.
Steve, er zijn veel kijkers in soortgelijke omstandigheden die de hoop om te leven ook al hebben opgegeven. Ik ben hier weg.

Steve McVey
We kennen allemaal zo’n periode. Weet je, als je momenteel in zo’n situatie zit dat je denkt: ‘Ik kan het niet meer aan. Ik trek het niet meer. De moeiten, de lasten, ze zijn me boven het hoofd gegroeid. Ik wou dat ik dood was’. Als je daar momenteel zit, dan ben je in goed gezelschap. Datzelfde gevoelen vind je terug bij de apostel Paulus.
Maar wacht, Paulus stopte daar niet. Hij gaat verder:
2 Corinthe 1: 9a Voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen,
Wat wil hij daarmee zeggen? Hij kijkt naar zichzelf en het lijkt op dat moment voor hem alsof over zijn hele leven de doodskus hangt.

Kijk eens hoe Paulus zichzelf voortdurend herhaalt.
Ik had een last.
Het was een zware last.
Die zware last was bovenmate.
Die bovenmate, zware last kwam boven mijn eigen vermogen.
Die bovenmate, zware last, die boven mijn eigen vermogen uitreikte, bracht me tot wanhoop over mijn leven.
De doodskus hing over mijn leven.

Waarom laat God dit toe?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende