U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
Het onderwerp van jouw boek is:
‘Hoe komt die genade van God in je tot leven zodat je het leven geniet zoals God het bedoeld heeft?’

Steve McVey
Ik ben wel zo brutaal om te beweren dat het vastligt in die acht waarheden die je leven volkomen zullen veranderen.
Ik kan dit zeggen vanuit mijn eigen ervaring omdat mijn leven volkomen veranderd is door deze acht waarheden. Ik krijg daarnaast ook e-mail uit heel de wereld, waarin mensen getuigen dat ze dit gelezen hebben en het hun leven volkomen heeft veranderd.
(Uitweiden over zijn boek en videolessen)

Willard Thiessen
Gisteren spraken we erover dat je gedrag je niet tot een overwinnend geloofsleven leidt. Vandaag hebben we het erover dat God de zware problemen in je leven kan gebruiken.
‘Problemen in je leven kunnen wel eens het allerbeste zijn wat je kan overkomen’.

Steve McVey
Het komt nogal eens voor dat ik bepaalde dingen zeg en dan de reactie krijg:
‘Dat is fout. Dat is niet wat de Bijbel leert’.

Hier komt het punt dat ik wil maken:
Sommige dingen die we geloven hebben we zo vaak gehoord dat we zijn gaan geloven dat ze waar zijn.

De enige oorzaak waardoor we in die waarheid geloven is omdat we het zo vaak gehoord hebben. We denken dat het de waarheid is omdat we erin opgegroeid zijn.
Er zijn uitspraken die voor het gevoel van veel mensen uit de Bijbel komen. Zo heeft Benjamin Franklin eens gezegd: ‘God helpt hen die zichzelf helpen’. Mensen dragen dit argument soms aan alsof het uit de Bijbel komt.

Willard Thiessen
Zo van: ‘Staat dat niet in de Bijbel? Ik heb het zo vaak horen voorlezen!’

Steve McVey
Er zijn veel van dat soort uitspraken die al een Bijbelse geur onder christenen hebben gekregen, terwijl ze principieel on-Bijbels zijn. We hebben het echter zo vaak gehoord dat we denken dat het wel uit de Bijbel moet komen.
Volgend voorbeeld komt specifiek met het oog op ons thema:
‘Problemen in je leven kunnen wel eens het allerbeste zijn wat je kan overkomen’.

Hier is één van die dingen die we allemaal wel eens gehoord hebben:
‘God zal je nooit een last opleggen die boven je vermogen ligt’.
We hebben deze uitspraak allemaal wel een keertje gehoord. Ik heb hem zelf menigmaal uitgesproken. Ik heb het de mensen zelfs onderwezen.
Wordt nu niet boos op me als ik dit weerleg. Ik zal het je echt vanuit de Bijbel aantonen.
Hier komt nog een keertje de uitspraak:
‘God zal je nooit een last opleggen die boven je vermogen ligt’.

Ik kan je verzekeren dat dit een leugen is. God legt je wel degelijk grotere lasten op die je niet dragen kunt.
Ik ben er absoluut zeker dat er nu veel zondagsschoolonderwijzers zullen zijn, die tegenspreken: ‘Wacht nou eens eventjes! Daar ben ik het niet mee eens’.

Die leraars komen aanzetten met de volgende tekst:
1 Corinthe 10: 13a Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan.

Ik heb het nu echter niet over een verleiding om te zondigen. Dit vers zegt inderdaad dat we niet verzocht zullen worden tot zonde boven wat we aankunnen. Zodra de verleiding opkomt zal God zelf ook voor een weg zorgen om te ontsnappen uit die verleiding.
1 Corinthe 10: 13b God is trouw, die niet zal gedogen, dat jij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent.

Willard Thiessen
Dat wil dus zeggen dat als je tot zonde verleid wordt er altijd een weg is om te ontsnappen omdat God die uitweg altijd geeft?

Steve McVey
Jazeker! Die uitweg is altijd dezelfde. Dat is namelijk Christus Jezus. Hij zei het toch zelf?
Johannes 14: 6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende