U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
God gebruikt juist problemen om ons te doen beseffen dat onze inspanningen nooit van zijn levensdagen zullen werken. God vindt in ons allang Zijn voldoening en welbehagen omdat wij in Christus Jezus geschapen zijn.

Willard Thiessen
Nu jij het zo over die goedkeuring van God voor Jezus hebt moet ik ergens aan denken.
Betty kwam een keer, zo’n 2½ jaar terug, naar me toe en vertelde me dat ze de Evangeliën aan het lezen en herlezen was. Je weet wel, soms probeer je wat dieper tot de kern door te dringen.
Plotseling drong het tot haar door dat Vader dit (Mattheus 3: 17) van Zijn Zoon zei nog voordat Christus ook maar iets van Zijn dienst had uitgevoerd. Het was dus niet nadat Christus al die dingen gedaan had en aan het kruis gestorven was.
Dat was echt zo apart. Dat was mij nooit opgevallen. Ik zei: Betty, je hebt een openbaring van Vader gekregen’.

Steve McVey
De dienst en het werk dat Christus kwam doen vloeide dus voort uit de voldoening die Vader al in Hem vond. Nu kijkt Vader naar ons en vindt Zijn voldoening in ons. We hebben het in de christelijke kerk zo gigantisch omgedraaid.

Ik wil even duidelijk stellen dat het niet mijn bedoeling is kritiek op de kerk te leveren. Ik ben zelf 29 jaar lang voorganger van een plaatselijke gemeente geweest. Nog steeds vindt 98 % van mijn spreekbeurten plaats in plaatselijke gemeenten. Ik heb niets tegen de kerk. Ik houd van de gemeente van Jezus Christus.
Mijn wens is om als reiziger in deze tocht door het leven meer inzicht van deze geweldige waarheid van Gods genade te delen met medereizigers.

Hier komt een belangrijke vraag die we ons ieder, stuk voor stuk, dienen af te vragen:
‘Wil ik mijn inzichten eventueel wijzigen? Kan ik nog altijd onderwezen worden? Ben ik eventueel bereid om te erkennen dat ik het altijd verkeerd gezien heb?Kan ik zelfs leven met de erkenning dat wat mijn kerk me altijd geleerd heeft fout is, ja zelfs, dat wat ikzelf anderen heb onderwezen fout is?
Het gaat er wezenlijk om dat we bereid zijn te veranderen.

Willard Thiessen
Mijn worsteling, Steve, is dat ik er zelf zo makkelijk weer in terugval. Ik weet dat wat jij zegt de waarheid is zoals de Bijbel die onderwijst.
Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Efeze 2: 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven
in de hemelse, in Christus Jezus,
Ik weet dat God me in de hemelse, in Christus Jezus geplaatst heeft. Ik kijk dus neer op het gebeuren hier beneden vanaf de troon in Christus Jezus. Ook als ik de wereld niet zo zie, weet ik toch dat het waar is, Okay?
Maar zo makkelijk bekijk ik mezelf weer vanuit een ander gezichtspunt. Dan moet ik mijn blik op het hele gebeuren weer opnieuw instellen.

Steve McVey
Romeinen 12: 2 Wordt hervormd [metamorfose] door de vernieuwing van je denken, opdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Het draait er telkens opnieuw om dat we ons laten veranderen door die nieuwe manier van denken. Dat is voor een ieder van ons een zaak waar we doorlopend bij bepaald worden.
Wij die opgegroeid zijn in de kerk zijn zo geprogrammeerd door het onderwijs dat we ontvangen hebben dat we bijna als vanzelfsprekend denken dat het om ons draait en alles wat wij doen.
Als we dat willen omdraaien zodat we er verder in ons leven vanuit zullen gaan dat het alles draait om Hem en alles wat Hij doet, dat kost zonder meer tijd.

Willard Thiessen
Als ik nu toch even de aandacht op iets anders mag richten. Ik denk dat het niet altijd de kerk alleen is.
Komt het niet gewoon voort uit onze menselijke natuur? Er is namelijk iets in onszelf dat het gevoel heeft dat wij ons kunnen verbeteren. Daar waar de mensen het in de kerk hebben gehoord komt het toch ook voort uit de mens zelf?
Ik ken mensen die totaal geen enkele kerkelijke achtergrond hebben. Ze worden opnieuw geboren, leren Christus Jezus als hun Redder kennen. Het duurt vaak maar even en dan zijn ze alweer verstrikt geraakt in eigen werkzaamheden. We zijn daar gewoon allemaal toe geneigd. Het zit als het ware ingebouwd.

Steve McVey
Dat is ook zeker waar. Toen Adam en Eva in de hof in Eden gezondigd hadden bekeken ze zichzelf. Ze zagen iets wat zij aanzagen voor een tekortkoming. Wat deden ze?
Genesis 3: 7 De ogen van hun beide werden geopend, en zij merkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aan elkaar en maakten schorten voor zichzelf.
Ze gingen erop uit en in eigen kracht verzamelden ze vijgenbladeren en maakten daarvan lichaamsbedekking voor zichzelf. Ze kalefaterden zichzelf zo op dat ze voor hun eigen gevoel weer toonbaar waren.
Je hebt inderdaad gelijk. Nu we in Adam geboren zijn, hebben wij ook dit stukje hardware van ‘zelf doen’ ingebouwd. Die hardware is de boom van de kennis van goed en kwaad. De keuze voor normen en waarden.
In Christus Jezus is dat juist helemaal op zijn kop gezet. De hardware is vervangen door het geloof van Christus. Dat is de boom van het leven.

Willard Thiessen
In Christus is het inderdaad totaal omgegooid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende