U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
We hoeven echter helemaal niets te proberen, we mogen vertrouwen.

Willard Thiessen
Steve, je slaat met je denkbeelden wel behoorlijk belangrijke mensen in de evangelische wereld in het gezicht. Schiet me hier maar af als ik je woorden niet goed weergeef, maar God is uit op onze uitmuntendheid. Die uitmuntendheid vind je toch terug in zoveel terreinen van de christenheid???

Steve McVey
Ga verder. Ik weet momenteel niet waar je naartoe wilt.

Willard Thiessen
Nee, nee. Zolang wij maar uitmunten. Zolang wij het er maar goed van afbrengen.

Steve McVey
Ja, dat willen ze ons wijsmaken.

Willard Thiessen
Nee, ik meen het. We streven naar het perfecte. Overal in de hele christenheid kom je dit streven tegen.

Steve McVey
Dat is zeker waar. Ik zal je een Bijbelvers geven die dit hele jachten en jagen naar volkomenheid in één klap onderuit haalt. Hier komt die:
Efeze 2: 10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Jij bent Gods maaksel, die Hij in Christus Jezus geschapen heeft.
Het Griekse woord ‘poiema’, dat hier vertaald wordt met ‘maaksel’ heeft eigenlijk de betekenis van een ‘gedicht’. Wij zijn dus Gods gedichtenbundel. Wij zijn dus al lang en breed volmaakt. Perfecter dan perfect, zoals God ons in Christus Jezus geschapen heeft, dat zal absoluut niet lukken.
Het is dus absolute onzin om nu nog te streven naar volkomenheid in ons gedrag. In plaats daarvan mogen we leren verstaan dat God ons naar Zijn beeld geschapen heeft. In de persoon van Christus Jezus en Zijn volbracht werk van kruis en opstanding heeft Hij ons allang Zijn zegel van goedkeuring gegeven waarmee we tot Zijn huishouden zijn gaan behoren.
God ziet ons en drukt zijn zegel op ons waarmee Hij zegt: ‘Je bent perfect’.

Wat wij enorm hard nodig hebben is een inzicht in wie wij allang zijn zodat we daaruit leren leven. Onze buitenkant, ons gedrag, zal dan die uitmuntendheid weerspiegelen die allang binnenin ons huist.
Dit is een totaal andere boodschap dan wat we in de hedendaagse kerk horen. Zij blijven ons leren dat we langzamerhand beter en uitmuntender worden door wat we doen. Om dat punt te bereiken leggen we de lat van wat we van onszelf verwachten telkens een stukje hoger. We groeien zo stap voor stap naar volkomenheid toe.

Proef je het verschil tussen deze twee uitgangspunten?

Willard Thiessen
O ja, ik begrijp je helder en duidelijk. Ik geniet ervan als je vertelt dat Hij ons geschapen heeft en dat Hij Zijn zegel van goedkeuring op ons gedrukt heeft.

Steve McVey
Efeze 1: 6 Hij heeft ons begenadigd in de Geliefde.
Ik vind het zo prachtig in Genesis dat telkens als God iets geschapen heeft Hij ons meedeelt dat het goed was. Toen Vader naar Zijn Zoon keek bij Zijn doop kon Hij Zichzelf niet meer inhouden en zei het dan ook niet zachtjes voor Zichzelf, maar Hij leunde voorover, trok de gordijnen opzij en riep zo luid dat iedereen het horen kon:
Mattheus 3: 17 Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

God vond en vindt al Zijn voldoening in Christus. Iedereen heeft dat gehoord en dat is precies wat Hij bij jou en mij ook doet.
We hoeven absoluut niet door allerlei hoepels te springen om eens eindelijk Zijn goedkeuring te ontvangen. Wat we moeten beseffen is dat alles in Christus Jezus allang tot stand is gebracht. Alles is al gedaan. God vindt in ons nu evenzeer Zijn voldoening en welbehagen omdat wij in Christus Jezus geschapen zijn.
Vader wil ons van die waanzin van maar steeds opnieuw proberen afkrijgen. We blijven onszelf voortdurend toewijden en we zetten ons in, terwijl Vader juist voor ons in Zijn Zoon alles in orde gemaakt heeft.

Willard Thiessen
Feitelijk proberen wij dus iets te verbeteren wat geen verbetering nodig heeft terwijl we zelf niet eens aan Zijn maatstaf kunnen bereiken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende