U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Steve McVey
We blijven inderdaad altijd maar weer opnieuw goede voornemens maken. Dat doen we op 1 Januari, maar daar beperken we helaas niet eens toe. De sleutel voor een leven als christen is echter niet een verbeterde inzet. De ware sleutel is het simpele vertrouwen in Hem. Ik zal je vertellen waar God ons brengen wil. Dat vind je in het tweede hoofdstuk van mijn boek met het onderwerp:
‘Problemen in je leven kunnen wel eens het allerbeste zijn wat je kan overkomen’.

De plek waar we allemaal op uit moeten komen is het moment dat we erkennen dat al dat proberen geen enkele zin heeft. Het moment dat we stoppen met ons leven voor de Heer. Nergens, maar dan ook nergens in de Bijbel worden we opgeroepen ons aan de Heer toe te wijden. De Bijbel tekent onomwonden dat we elk zelfdoen, hoe vroom en godsdienstig ook, afgedaan hebben.

Zei de Heer dat we achter Hem moeten komen door onszelf aan Hem toe te wijden? Nee, dat zei Hij niet.
Mattheus 16: 24 Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochent zichzelf, neemt zijn kruis op en volgt Mij.
Markus 8: 34 En Hij riep de schare, met zijn discipelen, tot Zich en zei tot hen: Indien iemand achter Mij wil komen,
die verloochent zichzelf, neemt zijn kruis op en volgt Mij.
Lukas 9: 23 Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen,
die verloochent zichzelf, neemt dagelijks zijn kruis op en volgt Mij.

Is het verschil je opgevallen in wat de Heer hier zei en wat wij ervan gemaakt hebben?
De Heer zei hier niet: ‘Indien iemand achter Mij wil komen, die wijdt zichzelf aan Mij toe.’
Dat wat verloochent wordt kan niet aan de Heer toegewijd worden.
Wat God nu met de problemen in ons leven doet, is dat Hij die problemen in ons leven als een soort beste vriend gaat gebruiken. Dat is het onderwerp van het tweede hoofdstuk in mijn boek:
‘Problemen in je leven kunnen wel eens het allerbeste zijn wat je kan overkomen’.

Problemen zijn namelijk boodschappers die God gebruikt om ons bij dit einde van onszelf te brengen. Zij zorgen ervoor dat we eens voor altijd doorkrijgen dat we niet altijd maar beter ons best hoeven te doen, maar dat we in plaats daarvan gewoon op mogen geven.
In het verleden bad ik wel het volgende soort gebeden: ‘Heer maak me sterker! Maak me sterker! O God, alstublieft, versterk mij!’
In werkelijkheid was het grote probleem juist dat ik allang veel te sterk was. We moeten namelijk niet sterk genoeg worden opdat God ons kan gebruiken, we moeten juist zo zwak worden dat God ons kan gebruiken.

Willard Thiessen
Okay, ga door want dit is een behoorlijk lastig punt voor ons.

Steve McVey
In de christelijke kerk is een behoorlijk stevige leugen binnengedrongen en je weet dat de waarheid ons zal vrijmaken.
Johannes 8: 32 Je zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal je vrijmaken.
Je kan je dus wel indenken wat een leugen ons aandoet. Leugen leidt ons weer in gevangenschap. De vijand van onze ziel is ook niet idioot. Hij zal ons echt niet een leugen voorhouden die voor elk mens openlijk herkenbaar is als leugen. Hij zal die leugen godsdienstig en gezond doen klinken opdat er zoveel mogelijk voor de bijl gaan.

Hier komt de leugen: ‘Maak de opdracht je eigen, ga er helemaal voor, zet je er echt voor in. Doe de Heer jouw gelofte dat je het vanaf nu beter zult doen.’
Hoe vaak heb je in de evangelische wereld wel niet gehoord: ‘God verwacht je allerbeste inzet!’ Welke vrome evangelische leider dit soort drilmethoden ook toepast, het zijn leugens. Dat soort leugens zetten je gevangen. Ik wil jou, die nu kijkt, een heel indringende vraag stellen: Als jij al die zaken die ik nu genoemd heb niet als leugens wil kenmerken, waarom werken ze dan niet in jouw leven?

Ik durf jullie best wel met deze vraag te confronteren omdat ikzelf 29 jaar lang zo geleefd heb. Niemand zal ooit oprechter kunnen zijn in zijn pogingen dan ik was. Ik durf zelfs te stellen dat als onze menselijke inspanningen en onze toewijding de sleutel was geweest voor het leven als christen, dan hadden we nu in het Duizendjarig Vrederijk vertoefd. We hebben het namelijk allemaal allang geprobeerd.

We hoeven echter helemaal niets te proberen, we mogen vertrouwen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende