U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Willard Thiessen
We zijn vandaag weer terug samen met Dr. Steve McVey. Hij is bij ons om door te praten over zijn nieuwe boek ‘Grace Walk Experience’. Dus vanzelfsprekend hebben we het vandaag over een thema rondom genade. Steve, waar spreken we vandaag op onze show over?

Steve McVey
We gaan het hebben over het onderwerp ‘Problemen kunnen het allerbeste zijn wat ons overkomen kan’. Dit is een programma voor mensen die op dit moment problemen in hun leven kennen. We gaan het namelijk hebben over het feit dat God deze problemen kan gebruiken om tot een geweldig doel te komen.

Willard Thiessen
Goede dingen kunnen gebeuren.

Steve McVey
Goede dingen kunnen midden in onze moeiten en problemen plaatsvinden.

Willard Thiessen
Steve, dat geloof ik ook, maar vaak moeten we toch telkens opnieuw zien hoe die dingen zich voltrekken. Blijf daarom vandaag afgestemd op ons programma om te ontdekken hoe goede dingen kunnen gebeuren te midden van onze problemen.
(Break)
Hierna gaan ze een tijdlang in op het privéleven van Steve.

Steve McVey
Mensen zoeken naar vrijheid. Ze willen feitelijk echt van hun geloofsleven genieten. Het leven uit genade draait rondom het genieten van alles wat Christus tot stand heeft gebracht.
Johannes 10: 10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Jezus zei dus dat Zijn leven dat Hij geeft een overvloedig leven is. Als je de gelovigen in de gemiddelde kerk bekijkt krijg je niet de indruk dat ze een overvloedig leven genieten. Tientallen jaren kende ik als voorganger dat leven ook niet. Ik was oprecht, maar ik zag een groot gat tussen de vreugde die Christus ons naliet en wat ik ervan proefde.
Johannes 15:11 Dit heb Ik tot jullie gesproken, opdat mijn blijdschap in jullie zal zijn en jullie blijdschap vol wordt.
Johannes 17: 13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat zij
ten volle Mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben.
Romeinen 15: 13 De God nu van de hoop
vervult jou met louter vreugde.
2 Corinthe 7: 4 Ik
[Paulus] ben vervuld van die troost, overstelpt van die blijdschap bij al onze druk.
2 Corinthe 8: 2 Hun
overvloedige blijdschap en diepe armoede hebben nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd;
Galaten 5: 22 De
vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, enz.
1 Thessalonica 1: 6 Jullie hebben het woord onder zware verdrukking met
blijdschap van de Heilige Geest aangenomen,
Hebreeën 10: 34 Jullie hebben de roof van je bezit
blijmoedig aanvaard, want jullie wisten, dat jezelf een beter en blijvend bezit hebt.
1 Petrus 1: 8 Jullie
verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.
Ik zag die vreugde helemaal niet terug in mijn eigen leven. Ik was oprecht, maar in alle oprechtheid wurmde in mezelf steeds dieper de grond in. Ik probeerde iets te volbrengen dat nooit en te nimmer ook maar enige kans van slagen had.

Willard Thiessen
Dus zodra ons geloofsleven begint, als we Hem omarmen, Hem in ons leven binnenvragen, zodra dat leven begint is er dus sprake van een uitgewisseld leven? Het is compleet ander, nieuw leven? Ikzelf vind die uitspraak van Paulus in Galaten zo mooi.
Galaten 2: 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Dat was één van de eerste Bijbelteksten die ik leerde als vijfjarig jochie.

Steve McVey
Wat is dit toch een grandioos Bijbelgedeelte! Dat is de tekst voor onze genadewandel. Hudson Taylor noemde deze uitspraak van Paulus de Bijbeltekst van het uitgewisselde leven. Dat is een prima uitdrukking voor ons leven uit genade: Het uitgewisselde leven. Galaten 2: 20 bevat het hele idee en inzicht dat wij het leven van Christus ontvangen. Het neemt het oude leven, zoals wij waren, en wisselt dat in voor het opstandingleven van Christus. Wij zijn nu dus een ingewisseld leven en dat leven is Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende